De bygger fabriker - för gips

Publicerad: 2012-03-15 08:18 | Uppdaterad: 2014-10-23 13:48

Gips är ett både billigt och brandsäkert byggmaterial, men det går åt stora mängder energi vid tillverkningen. Och det är något som Gyptech jobbar hårt med. 

Gyptech är nämligen småföretaget som gör riktigt stora jobb och bygger energisnåla gipsskivefabriker runt om i världen.

Ni är bara 14 anställda, men klarar ändå att bygga hela fabriker?

– Ja, vi köper in mycket av tillverkningen externt och hyr in arbetskraft på plats när fabrikerna byggs. Vårt moderbolag i Kanada hjälper även till med leveranserna, vi på Gyptech är specialiserade på torkningsprocessen och det är där vi kan spara energi, förklarar Stig Hesse som är vd för Gyptech AB.

En stor gipsskivefabrik kan göra av med lika mycket energi som en hel stad, samtidigt kan en fabrik försörja ett mindre land. I Sverige har vi två mindre fabriker som täcker vårt behov.

Hur mycket energi går det åt?

– Det är framförallt torkningsprocessen som är energikrävande. Vid tillverkningen kan så mycket som 50 ton vatten behöva torkas bort per timme. Vatten är en nödvändig ingrediens vid gipstillverkning, men genom att hushålla med vattnet, använda värmeåtervinning och smarta luftsystem kan vi minimera den energimängd som krävs. Och det är stora besparingar det är fråga om.

Stig Hesse, Gyptech AB
Stig Hesse, Gyptech AB
Foto: Petter Hammarbäck

Fakta
Namn: Stig Hesse
Företag: Gyptech AB
Bransch: Maskinleverantör
Hemsida: gyptech.se