Tio tips om hur ditt företag kan bli en nyhet

De flesta företagare vill bli omtalade för det som de håller på med. Det är bra både för affärerna och självförtroendet att få uppmärksamhet – inte minst i lokala medier.

Men för att hamna på redaktionell plats krävs att du har något att berätta som andra vill veta. Här är tio tips på sådana nyhetsvinklar.

  1. Liten mot stor går hem i medievärlden. En uppstickare som hotar eller hotas av monopol, karteller eller myndigheter får lätt journalisterna på sin sida.
  2. Det dagsaktuella har en naturlig plats i de flesta medier. Om du kan koppla det du gör i din egen verksamhet med något som förekommer i nyhetsförmedlingen för tillfället har du all anledning att kontakta din närmaste redaktion.
  3. Det oväntade är alltid en bättre nyhet än det väntade och normala. Ett företag som satsar i lågkonjunktur går mot strömmen i medias ögon och kan mycket väl bli en nyhet.
  4. Avslöjanden och konfrontationer är dagligen förstasidesstoff. Den som lämnar het information eller gör kontroversiella uttalanden blir snabbt en favorit hos media.
  5. Trender hör till det som journalister gärna följer. Om du kan bidra till trendskapandet eller haka på en rådande trend kan ditt exempel bli en artikel eller ett nyhetsinslag.
  6. Jämförelser är intressanta i många sammanhang och journalister älskar dem. När verkligheten kan summeras i listor, statistik och diagram blir den enklare att förklara och just din verksamhet kan bli exemplet som gör siffrorna levande.
  7. Det spektakulära och dramatiska intresserar media. Gärna om det dessutom är bildmässigt. Din första färdiga produkt kanske kan ställas ut på Stortorget?
  8. Framgång föder framgång, brukar det heta och den som har framgångar att berätta om får ofta göra det i media. Ditt första år som egen företagare kan bli en framgångssaga att berätta för en journalist.
  9. Experter används flitigt i tidningar, radio och tv. Vad är du expert på och hur skulle du kunna nå ut med dina bästa råd? En kontakt med en nyhetsredaktion kan vara värt ett försök, experter behövs på alla möjliga områden.
  10. Det lokala är alltid mer begripligt än det universella. Om du håller på med något i ditt företag som har en koppling till något som händer på riksnivå eller globalt kan du berätta det för dina lokala medier.

(Källa: Westanders pr-handbok)

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev