Visma Spcs uppdaterar avtalsvillkoren

Nya användningsvillkor

I samband med att den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft 25 maj 2018 uppdaterar vi Användningsvillkoren för våra produkter och tjänster. Framförallt är det delarna i avtalet som handlar om dataskydd och integritet som har skrivits om för att harmonisera med den nya lagstiftningen.

Du kommer därför behöva godkänna ett nytt Användningsvillkor för din/dina programvaror. Vi rullar ut det nya avtalet produkt för produkt med start under maj månad.

Mer om det nya Användningsvillkoret

Det nya Användningsvilkoret kommer att vara gemensamt för alla produkter och tjänster från Visma. Då Visma-koncernen levererar ett stort antal produkter och tjänster innebär det att det nya villkoret endast kommer att täcka in de delar som är gemensamma för Vismas alla produkter och tjänster, medan särskilda villkor för programvaror från Visma Spcs kommer att regleras i de Kompletterande villkoren respektive de Kommersiella villkoren. Hela avtalet mellan dig som kund och Visma Spcs kommer därmed att bestå av tre olika delar:

Vad skiljer mellan de gamla villkoren och de nya?

Inte mycket. Även om själva Användningsvillkoret är omskrivet så är villkoren i stort sett desamma. Med undantag för de delar som handlar om behandling av data. Den delen i avtalet är omskriven för att harmonisera med GDPR och innebär ökad tydlighet kring vår hantering av din data och inte minst det ökade skydd för din data som den nya lagstiftningen innebär. Precis som tidigare så är Personuppgiftsbiträdesavtalet mellan dig som kund och Visma som Biträde inbyggt i användningsvillkoret.

Även våra Användarvillkor kommer att uppdateras

Med den nya förordningen får dina personuppgifter ett ännu starkare skydd. Förändringen gör att vi uppdaterar våra Användarvillkor. Alla befintliga användare kommer att få information om detta via e-post.

De personuppgifter vi behandlar för att kunna administrera ditt användarkonto, och ge dig tillgång till våra tjänster, är ditt namn och din e-postadress.

Du är ansvarig för ditt användarkonto och hur det används. Detta inkluderar säkerheten, platsen och uppkopplingen för alla enheter som du använder. Skydda ditt lösenord eller andra säkerhets- och behörighetsuppgifter genom att hålla dem hemliga och konfidentiella.

Användning av Vismas tjänster innebär behandling av dina personuppgifter. Läs mer om hur Visma behandlar personuppgifter: 

Användningsvillkor (Terms of Service) »  
Usage Data på Trust Center »

Du får inte dela ditt användarkonto med någon annan eller använda det på ett sätt som strider mot Användningsvillkoren. 

GDPR

Du hittar mer information om den nya dataskyddsförordningen, GDPR på vismaspcs.se/gdpr

Du som arbetar i ett lokalt installerat program

När du installerar en ny version av ditt program kommer du att behöva godkänna de nya Användningsvillkoren.

Detta gäller till exempel för dig som arbetar i Visma Administration och Visma Lön.

Du som arbetar i ett molnbaserat program

När du loggar in i ditt program från vismaspcs.se kommer du behöva godkänna de nya Användningsvillkoren. Vi kommer att rulla ut de nya villkoren successivt program för program med start under maj månad.

Detta gäller till exempel för dig som arbetar i Visma eEkonomi, Visma Advisor och Visma Ekonomiöversikt.

Du som arbetar på en redovisningsbyrå med samarbeten i Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt

Du kommer behöva godkänna de nya villkoren för varje klientföretag och varje program som ni samarbetar i.

Vi förstår att det kan upplevas jobbigt att behöva godkänna samma avtal flera gånger, i synnerhet om du har många samarbeten. I och med GDPR är det nya avtalet särskilt viktigt för kunder som har molnbaserade lösningar. Vi ber dig därför ha överseende med det extra arbete som det medför.

Du som arbetar på en redovisningsbyrå och använder Visma Advisor Connect

När du loggar in i Visma Advisor via Visma Advisor Connect kommer du att få ett meddelande:

Inloggningen mot valt företag misslyckade. Detta kan bland annat bero på att företaget inte har tillgång till tjänsten eller att avtalet på Visma Advisor inte är godkänt.

Du måste då logga in till tjänsten via vismaspcs.se och där godkänna det nya Användningsavtalet. När du har gjort det kan du välja att logga in via Visma Advisor Connect precis som vanligt.

Du som använder våra appar

Du kommer att kunna använda apparna precis som tidigare utan att separat behöva godkänna det nya Användningsavtalet.

Nyfiken på att veta mer om vårt säkerhetstänk? Läs Hur Visma skyddar dig och din information »