Support för Visma Utlägg

Vi hjälper dig igång, svarar på dina frågor eller hittar ett sätt att bli bättre på det du gör. Du väljer själv!

Vi hjälper dig att komma igång

Logga in

1. Logga in

Öppna programmet för att skapa magi. Du hanterar ditt konto på vismaspcs.se

Logga in i Visma Utlägg »

Kom igång i Visma Utlägg

2. Fixa din drömstart

För bästa start i Visma Utlägg ska du kika in vår inspelning.

Kom igång i Visma Utlägg »

Koppla ihop

3. Koppla ihop

Koppla ihop Visma Utlägg med rätt program för ett skönt flöde.

Koppla ihop med Visma eEkonomi »
Koppla ihop med Visma Lön Smart »
Koppla ihop med Visma Lön 300/600 »

Få igång kollegorna

4. Få igång kollegorna

Se till att alla är med på hur det funkar med kvitton och reseräkningar.

Kom igång som användare i Visma Utlägg »

Vanliga frågor

Nej. Ett kontoutdrag är inte att likställa med ett kvitto. I en del fall går det bra att skriva ut ett kontoutdrag från din internetbank där ditt köp finns med. Men ibland kan det vara svårt att enbart med hjälp av ett kontoutdrag visa att du köpt en vara i en viss butik. På kontoutdraget står ju bara företagsnamnet och vad du betalt, inte vad du köpt.

Kom ihåg att alltid fota ditt kvitto med appen Visma Utlägg.

Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader om Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

Om ett kvitto försvinner kan du be utställaren om ett nytt kvitto. Om det inte är möjligt kan du själv göra ett verifikat, även kallad bokföringsorder. Verifikatet ska innehålla samma uppgifter som ett vanligt kvitto. När du gör ett eget verifikat kan du vanligtvis dra av kostnaden hos din arbetsgivare, förutsatt att du på annat sätt kan styrka att du haft utgiften.

Att tappa bort kvitton vid många tillfällen kan bli problematiskt. Det finns ingen regel som säger hur många kvitton du får missa att redovisa, men du ska kunna styrka att du haft de kostnader du påstår. Skatteverket prövar varje fall för sig. Om enstaka kvitton på små belopp försvinner uppstår oftast inte problem, så länge det är rimligt att kostnaden hör till affärsverksamheten.

Om du själv skapar bokföringsordern har du generellt sett inte rätt att dra av momsen. Enligt Regeringen 2007/08:25 kan avdrag göras i särskilda situationer trots att underlaget inte uppfyller krav på fakturainnehåll enligt lag.  ”Detta bör gälla under förutsättning att avdragsrätten kan styrkas med stöd av uppgifter i annan tillgänglig dokumentation, t.ex. ett avtal mellan parterna, eller om den uteblivna eller felaktiga uppgiften inte har någon avgörande betydelse för skattekontrollen.”

För att undvika problem med borttappade kvitton till redovisningen rekommenderar vi att du använder Visma Utlägg som sparar dina kvitton digitalt.

Du lägger till fler användare antingen på vismaspcs.se eller via ditt löneprogram. Läs mer här: Lägg till användare »

Språket i appen följer telefonens språkinställningar. När det gäller iOS skall både språket och regionen vara inställd på Sverige för att få svenska i appen.

Samma sak gäller givetvis om du själv eller dina anställda är engelskspråkiga. Är engelska inställt som språk, blir det även engelska i appen.

Om du inte vill att momsen ska beräknas per automatik är det enkelt att stänga av den funktionen. I applikationerna går du in via menyn till inställningar/konto, där slår du av funktionen.

Forum 24/7

Lika barn leka bäst

Häng med tusentals likasinnade i vårt forum - du är inte ensam. Öppet dygnet runt, året runt.