Support för Visma Utlägg

Vi hjälper dig igång, svarar på dina frågor eller hittar ett sätt att bli bättre på det du gör. Du väljer själv!

Vanliga frågor kring Visma Utlägg

Nej. Ett kontoutdrag är inte att likställa med ett kvitto. I en del fall går det bra att skriva ut ett kontoutdrag från din internetbank där ditt köp finns med. Men ibland kan det vara svårt att enbart med hjälp av ett kontoutdrag visa att du köpt en vara i en viss butik. På kontoutdraget står ju bara företagsnamnet och vad du betalt, inte vad du köpt.

Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader om Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

Om ett kvitto försvinner kan du be utställaren om ett nytt kvitto. Om det inte är möjligt kan du själv göra ett verifikat, även kallad bokföringsorder. Verifikatet ska innehålla samma uppgifter som ett vanligt kvitto. När du gör ett eget verifikat kan du vanligtvis dra av kostnaden hos din arbetsgivare, förutsatt att du på annat sätt kan styrka att du haft utgiften.

Att tappa bort kvitton vid många tillfällen kan bli problematiskt. Det finns ingen regel som säger hur många kvitton du får missa att redovisa, men du ska kunna styrka att du haft de kostnader du påstår. Skatteverket prövar varje fall för sig. Om enstaka kvitton på små belopp försvinner uppstår oftast inte problem, så länge det är rimligt att kostnaden hör till affärsverksamheten.

Om du själv skapar bokföringsordern har du generellt sett inte rätt att dra av momsen. Enligt Regeringen 2007/08:25 kan avdrag göras i särskilda situationer trots att underlaget inte uppfyller krav på fakturainnehåll enligt lag.  ”Detta bör gälla under förutsättning att avdragsrätten kan styrkas med stöd av uppgifter i annan tillgänglig dokumentation, t.ex. ett avtal mellan parterna, eller om den uteblivna eller felaktiga uppgiften inte har någon avgörande betydelse för skattekontrollen.”

För att undvika problem med borttappade kvitton till redovisningen rekommenderar vi att du använder en tjänst som Visma Companyexpense som sparar dina kvitton digitalt.

Du lägger till fler användare antingen på vismaspcs.se eller via ditt löneprogram. Läs mer här: Hur lägger jag till och bjuder in användare?

Språket i appen följer telefonens språkinställningar. När det gäller IOS skall både språket och regionen vara inställd på “Sverige” för att få svenska i appen.

Samma sak gäller givetvis om du själv eller dina anställda är engelskspråkiga. Är engelska inställt som språk, blir det även engelska i appen.

Om du inte vill att momsen ska beräknas per automatik är det enkelt att stänga av den funktionen. I applikationerna går du in via menyn till inställningar/konto, där slår du av funktionen.

Följande kvittotyper finns det automatisk inläsning för i appen:

Pdf-format:
• Macforum
• Nettbuss
• Qstar
• SAS
• Norwegian
• EasyPark
• Espresso House
• Connect Hotels
• HTML-kvitton

Html-format:
• Zettle by PayPal (f.d. iZettle)
• SAS
• Airbnb
• Klarna
• SL

PDF eller JPG-kvitton kan självklart också mailas in. Dock måste du komplettera med information manuellt i appen.

Saknar du automatisk inläsning för en specifik biljettyp, kontakta oss.

Forum 24/7

Lika barn leka bäst

Häng med tusentals likasinnade i vårt forum - du är inte ensam. Öppet dygnet runt, året runt.

Ny i tjänsten? Då ska vi se till att du kommer igång!

Visma Utlägg

Kom igång på egen hand

Ingår

Vi har samlat all vår kom igång-hjälp för dig som är ny i programmet och vill lära dig själv.

  • Skriven hjälp
  • Filmer
  • Vanliga frågor

Visma Utlägg

Webbinarium

0 kr

Lärarledd utbildning online när det passar dig. Webbinariet är en inspelning och hålls av lärare som har goda kunskaper i programmet .

  • Grundkurs i programmet
  • Inga förkunskaper krävs
  • Webbinariet pågår i 1 timme