Support för Visma Bokslut

Kom igång med ditt program, fördjupa din kunskap och hitta svar på dina frågor.

Vanliga frågor

Detta är en avrundningsdifferens som programmet själv har placerat på en specifik rad. Du kan ändra vilken rubrik denna ska läggas på, eller så kan du välja att inte placera ut den alls. Detta gör du under Arbeta med - Start - Balansräkningsmall. Du klickar sedan på knappen avr.diff och här ser du avrundningsdifferenser för innevarande och föregående år. 

Det är alltid Baskontot du utgår ifrån när du ändrar ett kontos placering i balans- eller resultaträkningen. Börja med att sätta en markering i Alla nere till vänster så att alla rader i BR/RR-mallen visas.

För att flytta konto markerar du kontot och använder dra och flytta-funktionen. Du kan också flytta konto genom att markera rubrikraden du vill flytta kontot till, högerklicka och välj Egenskaper rad. Skriv in baskontot i fältet Baskonto. Står det redan ett intervall i fältet Baskonto kan du lägga till baskontot som du vill flytta till rubriken genom att skriva in ett kommatecken efter befintligt intervall, som i detta exemplet är jag vill flytta konto 3850: 3000..3799, 3850.

Tänk på!
Flyttar du ett baskonto kommer alla kontonummer som är kopplade till det baskontot också att flyttas.

Om du inte markerar Alla nere till vänster innan du börjar, är risken stor att du placerar kontot på en rubrikrad som inte bör ha saldon. Du får då felmeddelande Konton placerade på olika nivåer, och balans- och resultaträkningen kommer inte att summeras korrekt.

Se filmen: Flytta konton i balans- och resultaträkningsmallen i Visma Bokslut

Läs mer i hjälpavsnittet: Arbeta med balans- och resultaträkningsmall

Börja med att gå till Arbeta med - Årsredovisning - Årsredovisning. Här högerklickar du på noten och väljer ändra dokument. Högst upp klickar du på koppla not. Du bockar sedan för rubriken i balansräkningen som du vill koppla denna not till. 

En ny not skapar du genom att klicka på Ny not/dokument uppe till vänster i Årsredovisningen. Här kan du välja mellan att skapa en Ny notEgen not eller Eget dokument. Ska du lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket kan du enbart välja från Standardnoter.

All ändring för hur noten ska vara uppbyggd gör du genom att markera noten i vänsterlistan när du är inne i Årsredovisningen. Högerklicka och välj Ändra. De uppgifter som du kan ändra är:

  • Koppla not – vilken rad i Balansräkningen eller Resultaträkningen noten ska vara kopplad till.
  • Ledtext – vilket namn noten har i din Årsredovisning (inte namnet som skrivs ut till Årsredovisningen).
  • Placering – vart i din Årsredovisning noten ska placeras.
  • Text före/efter tabell – om du ska kunna skriva text i noten utan att vara styrd till en tabell.
  • Tabell – om du vill specificera uppgifter i en tabell (du anger hur många kolumner tabellen ska innehålla.)
  • Utskriftsegenskaper - Om noten/dokumentet ska skrivas ut med sidhuvud, sidnummer, starta på ny sida och om det ska påbörjas en ny sidnumrering.

Själva innehållet i Noten/dokumentet ändrar du genom att markera Noten i vänsterlistan och aktivera redigeringsläget. I redigeringsläget anger du vilka uppgifter som ska synas i din årsredovisning med hjälp av Fältreferenser/formler eller manuella belopp och texter.

Dags för bokslut? Vi har tagit fram en checklista på vad som gäller inför ditt bokslut.

Från version 2019.1 av Visma Bokslut kan du göra digital inlämning av årsredovisnigen till Bolagsverket om du använder regelverket K2. Nu går det även att lämna in årsredovisningen för företag som följer regelverket K3 i med version 2021.2.

Se filmen: Lämna in årsredovisningen digitalt

Läs mer om hur det fungerar i hjälpavsnitten: Digital inlämning av årsredovisning och Vanliga frågor om Digital inlämning 

Läs även vårt foruminlägg: Digital inlämning av årsredovisning i Visma Bokslut 

Du laddar ner senaste versionen genom att klicka på Ladda ner/Uppdatera på vår hemsida eller via programmet.  

Forum 24/7

Lika barn leka bäst

Häng med tusentals likasinnade i vårt forum - du är inte ensam. Öppet dygnet runt, året runt.

Bok

Skriven hjälp

Läs hjälpen eller våra steg-för-steg-guider. 

Till Skriven hjälp

Pratbubbla

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor kring ditt program. 
 

Vanliga frågor