Vanliga frågor och svar

Jag får 1 kr på en rad i Balansräkningen, men det ska inte vara något belopp där?

Detta är en avrundningsdifferens som programmet själv har placerat på en specifik rad. Du kan ändra vilken rubrik denna ska läggas på, eller så kan du välja att inte placera ut den alls. Detta gör du under Arbeta med - Start - Balansräkningsmall. Du klickar sedan på knappen avr.diff och här ser du avrundningsdifferenser för innevarande och föregående år. 

Hur flyttar jag konton i balans- och resultaträkningsmallen?

Det är alltid Baskontot du utgår ifrån när du ändrar ett kontos placering i balans- eller resultaträkningen. Börja med att sätta en markering i Alla nere till vänster så att alla rader i BR/RR-mallen visas.

För att flytta konto markerar du kontot och använder dra och flytta-funktionen. Du kan också flytta konto genom att markera rubrikraden du vill flytta kontot till, högerklicka och välj Egenskaper rad. Skriv in baskontot i fältet Baskonto. Står det redan ett intervall i fältet Baskonto kan du lägga till baskontot som du vill flytta till rubriken genom att skriva in ett kommatecken efter befintligt intervall, som i detta exemplet är jag vill flytta konto 3850: 3000..3799, 3850.

Tänk på:
Flyttar du ett baskonto kommer alla kontonummer som är kopplade till det baskontot också att flyttas.

Om du inte markerar Alla nere till vänster innan du börjar, är risken stor att du placerar kontot på en rubrikrad som inte bör ha saldon. Du får då felmeddelande Konton placerade på olika nivåer, och balans- och resultaträkningen kommer inte att summeras korrekt.

Läs mer i Arbeta med balans- och resultaträkningsmall »

Se också vår film Flytta konton i balans- och resultaträkningsmallen i Visma Bokslut

Jag vill lägga till en nothänvisning i balansräkningen, hur gör jag?

Börja med att gå till Arbeta med - Årsredovisning - Årsredovisning. Här högerklickar du på noten och väljer ändra dokument. Högst upp klickar du på koppla not. Du bockar sedan för rubriken i balansräkningen som du vill koppla denna not till. 

Hur skapar jag en ny not och hur ändrar jag en befintlig?

En ny not skapar du genom att klicka på Ny not/dokument uppe till vänster i Årsredovisningen. Här kan du välja mellan att skapa en Ny not, Egen not eller Eget dokument. Ska du lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket kan du enbart välja från Standardnoter.

All ändring för hur noten ska vara uppbyggd gör du genom att markera noten i vänsterlistan när du är inne i Årsredovisningen. Högerklicka och välj Ändra. De uppgifter som du kan ändra är:

  • Koppla not – vilken rad i Balansräkningen eller Resultaträkningen noten ska vara kopplad till.
  • Ledtext – vilket namn noten har i din Årsredovisning (inte namnet som skrivs ut till Årsredovisningen).
  • Placering – vart i din Årsredovisning noten ska placeras.
  • Text före/efter tabell – om du ska kunna skriva text i noten utan att vara styrd till en tabell.
  • Tabell – om du vill specificera uppgifter i en tabell (du anger hur många kolumner tabellen ska innehålla.)
  • Utskriftsegenskaper - Om noten/dokumentet ska skrivas ut med sidhuvud, sidnummer, starta på ny sida och om det ska påbörjas en ny sidnumrering.

Själva innehållet i Noten/dokumentet ändrar du genom att markera Noten i vänsterlistan och aktivera redigeringsläget. I redigeringsläget anger du vilka uppgifter som ska synas i din årsredovisning med hjälp av Fältreferenser/formler eller manuella belopp och texter.

Checklista inför bokslut

Dags för bokslut? Vi har tagit fram en checklista på vad som gäller inför ditt bokslut.

Kan jag göra digital inlämning till Bolagsverket?

Från version 2019.1 av Visma Bokslut kan du göra digital inlämning av årsredovisnigen till Bolagsverket om du använder regelverket K2.

Läs mer om hur det fungerar i hjälpavsnittet Digital inlämning av årsredovisning » eller foruminlägget Digital inlämning av årsredovisning i Visma Bokslut »
Se filmen Lämna in årsredovisningen digitalt »
Se Vanliga frågor om Digital inlämning »

Du laddar ner senaste versionen genom att klicka på Ladda ner/Uppdatera här ovan eller via programmet.  

Supportfilmer

Flytta konton i balans-och resultaträkningsmallen i Visma Bokslut


I den här filmen visar vi hur du kan flytta konton i balans- och resultatsräkningsmallen i Visma Bokslut, längd 2:10. 

Skapa fil för att lämna årsredovisning digitalt via Visma Bokslut


Här visar vi hur du skapar en fil för att lämna årsredovisningen digitalt till bolagsverket. Längd: 2:23

Hämta kontosaldon till noter i Visma Bokslut


I den här filmen visar vi hur du hämtar kontosaldon till noter i Visma Bokslut, längd 2:26.

Skapa delårsbokslut i Visma Bokslut


I den här filmen visar vi hur du skapar ett delårsbokslut i Visma Bokslut, längd 2:01. 

 

Skriven hjälp

Läs hjälpen eller våra steg-för-steg-guider. 

till skriven hjälp
 

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor kring ditt program.

till vanliga frågor