Konvertera leverantörsregister från excel till Visma Administration

Fyll i vilka kolumner i din excelfil som motsvarar det fält i Visma Administration som du vill ha informationen i. För att se hur fälten fungerar i Visma Administration kan du titta i Övningsbolaget.

Siffran inom parentes anger hur många tecken som får plats i fältet i Visma Administration.

**Om du har Visma Administration 1000 eller 2000 kan du även få med de fält som är markerade med två stjärnor.
***Om du har Visma Administration 2000 kan du även få med de fält som är markerade med tre stjärnor.

Läs mer om hur Visma Spcs hanterar dina personuppgifter här.

Fyll först i dina uppgifter nedan, dessa är obligatoriska.

Fält i Visma Administration

Siffran inom parentes anger hur många tecken som får plats i fältet i Visma Administration.

Fyll i vilka kolumner i din excelfil som motsvarar det fält i Visma Administration som du vill ha informationen i.

Markering i Visma Administration

 

Fyll i vilka kolumner i din excelfil som motsvarar det fält i Visma Administration som du vill ha informationen i.

Här anger du också tecken för Sant och Falskt. Exempel: Y=Sant N=Falskt

Glöm inte skicka in excelfilen via vår filöverföringstjänst.