Konvertera kundregister från excel till Visma Förening

Fyll i vilka kolumner i din excelfil som motsvarar det fält i Visma Förening som du vill ha informationen i. För att se hur fälten fungerar i Visma Förening kan du titta i Övningsbolaget.

Siffran inom parentes anger hur många tecken som får plats i fältet i Visma Förening.

* I fältet Fri medlemskategori kan du använda exempelvis en för friidrott, en för fotboll osv. Du kan lägga in de olika lagen/grupperna här.

**Om du vill att programmet ska känna av om medlemmen är en kvinna eller man måste du ha personnummer enligt formen YYMMDD-XXXX. Det är den tredje siffran av de fyra sista som styr könet.

Läs mer om hur Visma Spcs hanterar dina personuppgifter här.

Fyll först i dina uppgifter nedan, dessa är obligatoriska.

Fält i Visma Förening

Siffran inom parentes anger hur många tecken som får plats i fältet i Visma Förening. Fyll i vilka kolumner i din excelfil som motsvarar det fält i Visma Förening som du vill ha informationen i. 

Markering i Visma Förening

Fyll i vilka kolumner i din excelfil som motsvarar det fält i Visma Förening som du vill ha informationen i.

Här anger du också tecken för Kön. Exempel: M=Man, K=Kvinna, J=Juridisk person.

Glöm inte skicka in excelfilen via vår filöverföringstjänst.