Sammanslagning av register i Visma Administration

Om du har två företag i ditt Administrationsprogram och vill slå ihop registren från de båda företagen, så kan vi hjälpa dig. De register vi kan slå ihop är kunder, leverantörer och artiklar. Statistikuppgifter, exempelvis antal i lager och omsättning i dessa register kan vi inte få över.

Vi kan inte slå ihop två företags fakturor och reskontrauppgifter och därför är det viktigt att du väljer att slå ihop registren till det företag som du vill jobba vidare med. Bokföringen kan du manuellt föra över med hjälp av SIE4-filer.

För att kunna göra sammanslagningen behöver vi en säkerhetskopia från de båda företagen du vill slå ihop.

Viktigt 

I beställningen när du laddar upp säkerhetskopiorna behöver du ange följande i ett dokument som du bifogar:

  • vilket företag som är källföretag, det företag du vill kopiera ifrån
  • vilket företag som är målföretag, det företaget som du vill att registren ska finnas i 
  • vilket/vilka register du vill konvertera artikelregister, kundregister, leverantörsregister

Vi kan inte göra några justeringar av registren innan sammanslagningen.

Filen skickar du elektroniskt via länken som finns i mejlet från oss.  

Vi konverterar 10 företag gratis, därefter debiterar vi konsultpris 600 kr/timme exklusive moms. Minsta debiteringstid är 1 timme.

Vi vill att du kontrollerar att alla uppgifter är korrekta innan du börja arbeta.