Beställning av registerkonvertering till Visma Lön

Om du har köpt Visma Lön och vill konvertera anställningsregistret från ditt gamla system hjälper vi dig gärna!

Vi kan inte konvertera dina tidigare lönekörningar utan du fyller i värdena som ingångsvärden.

Det du kan få över är Anställningsnummer, Personnummer, Förnamn, Efternamn, Adress 1 & 2, Postadress/Ort, Mobiltelefon, Telefon privat, Anställnigsdatum, Anställd t.om datum, Anställningsform, Löneform, Månadslön/Timlön beroende på löneform, Utbetalningssätt, Clearingnummer och Kontonummer.

 

Flytta register från Visma Lön 600 till Visma Lön 300

 1. Hämta rapporten Personalregister.rpt och spara den på ditt Skrivbord. 
  PERSONALREGISTER.RPT »
 2. Öppna Visma Lön och välj Utskrifter och Spårning - Skapa egna rapporter
 3. Tryck Hämta och leta upp filen Personalregister.rpt som du hämtade.
 4. Programmet visar rapportens uppgifter med de rubriker som kommer att följa med i exporten.
 5. Välj Skriv till: Textfil och klicka på Skriv ut.
 6. Spara filen och skicka den elektroniskt via länken som finns i mejlet från oss.

 

Flytta register från annat löneprogram

 1. Hämta excelmallen Anställningsregister.xls och spara den på ditt Skrivbord.
  MALL ANSTÄLLNINGSREGISTER.XLS »
 2. Exportera dina löneuppgifter från en ditt tidigare löneprogram och fyll i uppgifterna i excelmallen. Varje rad motsvarar en anställd och en kolumn ett fält.
 3. Spara filen och skicka den elektroniskt via länken som finns i mejlet från oss.

Vi konverterar 10 företag gratis, därefter debiterar vi konsultpris 600 kr/timme exklusive moms. Minsta debiteringstid är 1 timme.

Vi vill att du kontrollerar att alla konverterade uppgifter är korrekta innan du börja arbeta.