Registerkonvertering från Excel till Visma Administration

Om du har köpt Visma Administration och vill konvertera data från ditt gamla system kan vi hjälpa dig med detta. De register vi kan konvertera är kund, leverantör och artiklar. Statistikuppgifter, exempelvis antal i lager, omsättning kan vi inte konvertera. 

Vi kan inte konvertera reskontrauppgifter eller bokföring. Om ditt gamla system har formatet SIE4 kan du få över all din bokföring. 

Om du har ett befintligt kund-, leverantör- eller artikelregister i ditt företag i Visma Administration och vill behålla det, måste du skicka in en säkehetskopia på ditt företag tillsammans med filen som ska konverteras och meddela oss att det redan finns ett register i företaget. 

Om du arbetar i version 2017.1 eller nyare måste du även bifoga en säkerhetskopia på ditt företag. Under tiden vi har säkerhetskopian måste du stå stilla med det aktuella företaget i programmet, eftersom säkerhetskopian ska läsas in när den är klar och då skrivs existerande datafiler över. 

Filen skickar du elektroniskt via länken som finns i mejlet från oss. 

Vi konverterar 10 företag gratis, därefter debiterar vi konsultpris 600 kr/timme exklusive moms. Minsta debiteringstid är 1 timme.

Vi vill att du kontrollerar att alla konverterade uppgifter är korrekta innan du börja arbeta.

Excelfiler

Om filerna går att öppna i Excel och det där visas i kolumner och rader, går det oftast att göra en konvertering.

Det är viktigt att det endast finns en post per rad i Excel, en kund får till exempel inte ha information på flera rader, se exempel nedan. Har du ditt register i en textfil kan du prova att öppna detta i Excel och spara filen i Excel-format innan du skickar filen till oss. 

excel registerkonvertering till Administration

Kontrollera att din fil innehåller rätt uppgifter. Om vi måste göra om konverteringen på grund av att inte rätt uppgifter fanns i ursprungsfilen debiterar vi dig för detta. Kontrollera också att filens uppgifter ser bra ut, så att det till exempel inte ligger mellanslag eller extra tecken framför informationen i cellerna. Så som filen ser ut kommer konverteringen att bli.

Det är först när vi har tittat på filen som vi kan se om det är möjligt att göra en konvertering. Om det inte går eller om det är något i filen som behöver ändras så hör vi av oss till dig.

Leverantörsregister

Fyll i Konvertera leverantörsregister och skicka det till Visma Spcs.

Kundregister

Fyll i Konvertera kundregister och skicka det till Visma Spcs.

Artikelregister

Fyll i Konvertera artikelregister och skicka det till Visma Spcs.