HANDELSKAMMAREN BJÖD IN TILL AFTER WORK I VISMAS SKYBAR

I måndags kväll bjöd Handelskammaren in till After Work - Agenda Kronoberg. Representanter för de olika näringslivsenheterna fick tillfälle att kort berätta vad som hänt under året i sina respektive kommuner och vad som siktas i stjärnorna 2016.

Handelskammaren sammanfattar vad som sades under After Work - Agenda Kronoberg så här:

Sammanfattningsvis kan vi säga att det går bra för Kronoberg. Alla kommuner behöver mer bostäder. Byggplaner och byggen är i full gång. Ökad brist på kompetensförsörjning blev också en omdiskuterad fråga. Vikten av att dra nytta av de nyanlända asylsökandes kompetenser talades det också om inte endast akademiker men också hantverkare och andra yrkeskategorier. Nya samarbeten över kommungränserna när det gäller infrastruktur fick vi också flera exempel på.

Visma Spcs fick en pratstund med arrangören och ett par av deltagarna.

Stephan MüchlerStephan Müchler, VD för Handelskammaren i sydsvenska företags intresse

Visma Spcs kunder är mindre företag. Vad gör Handelskammaren för dem?
– För de mindre företagen handlar det framförallt om nätverk och service. Sedan gynnas ju även småföretagen av att vi arbetar mycket med frågor kring infrastruktur som flygplatser, höghastighetsbana och bredband. Regionalt arbetar vi även för bra buss- och tågtrafik.

 

Vilken betydelse har After Work – Agenda Kronoberg?
– De här träffarna är bra eftersom vi tillsammans bygger och utvecklar länet. Vi får också en ögonblicksbild av nuläget.Hur ser ögonblicksbilden av nuläget ut i länet?– Förra året var ett år som gick fortsatt framåt kan man säga. Året vi har framför oss ser ut att bli turbulent globalt när det gäller EU och Schengen. Men vi ser också möjligheter och Sverige gör väldigt mycket rätt, vi har en bra tillväxt och redan slimmade verksamheter. En ny sak som företagen måste förhålla sig till är den negativa räntan. Det är ovant och lite som att vi skulle säga till våra barn att de måste betala för att få ha sina pengar i spargrisen. 

Ola Agermark, Näringslivschef i Alvesta kommunOla Agermark

Hur var Alvestas företagarår 2015?
— Alvesta fick ett nytt politiskt styre och jag upplever att det idag finns ett bra samarbetsklimat för att komma framåt i frågor som rör näringslivet. Grunderna har lagts för att exploatera industriområdet och att lägga fram ett nytt bostadsprogram. Det har stor betydelse för att få företag att etablera sig i Alvesta och ökar möjligheterna för befintliga verksamheter att växa.

—En höjdpunkt var att Biogasanläggningen invigdes och där finns nu en tankstation med biogas. Alvesta biogas blev också utsett till Årets lantbrukare på Kugghjulsgalan som arrangerades av Länsstyrelsen i samverkan med Hela Sverige ska leva Kronoberg och LRF Sydost.

Vad betyder tillväxten av nya företag som Alvesta biogas för Alvesta kommun? 
— Nya företag är mycket viktiga för Alvesta kommun, både när det gäller arbetstillfällen och skatteintäkter. 

Vad ligger i pipeline detta året?
— Från kommunens sida kommer vi att öka kommunikationen och ha fler frukostträffar bland annat. Vi har också fått förfrågningar från företag som överväger att etablera sig i kommunen. Det ser vi fram emot. 

Åke CarlsonÅke Carlson, Kommunalråd i Uppvidinge kommun

Vad betyder en träff som denna för näringslivet i Uppvidinge kommun?
— Jag tror det är viktigt bland annat för att sprida en positiv bild kring företagande. Det är ett tillfälle att få skryta lite om sig själv och sina grannar på ett sätt som förhoppningsvis ger ringar på vattnet. Jag gjorde personligen lite affärer för Uppvidinges räkning och dessutom är det alltid trevligt att träffa människor som man kan samarbeta och utbyta information med.

Vilka var Uppvidinge kommuns höjdpunkter förra året när det gäller företagande?
—Genom samarbeten bildades tre nya företag. Ett av de nya företagen har en omsättning på 9 miljoner per anställd vilket är otroligt bra. Ett annat tillverkar vattenkylda solceller som driver bergvärme. Uppvidinge kommun bygger nu  en förskola där bergvärmen drivs av just solceller. Det gör vi inte på något sätt för att subventionera företaget utan för att det är ekonomiskt och miljövänligt för Uppvidinge kommun.

Vad är nyckeln till ett framgångsrikt näringsliv i en kommun?
—Jag tror att den samverkan som sker i hela Uppvidinge kommun är nyckeln till att vi lyckas så bra. Företagen ser varandra som samarbetspartners och inte konkurrenter. Även kommunen är förstås en samarbetspartner. Vi har också lyckats lägga jante åt sidan och det är tillåtet att tjäna bra med pengar på en framgångsrik verksamhet.

Publicerat 2016-01-13 av Mimmi Rito