Moderaterna svarar på småföretagens viktigaste frågor

Var tredje svensk drömmer om att starta företag men få av dem vågar. Vad beror det på? Vi har frågat Sveriges småföretagare vilka frågor de vill ställa till politikerna. Detta resulterade i Småföretagarens Valkompass, där Sveriges partier svarar på småföretagarnas viktigaste valfrågor. Nu är det dags för Moderaterna. I denna artikel intervjuar vi Lars Hjälmered (m) för att få reda på hur Moderaterna ställer sig till våra kunders viktigaste frågor inför valet.

Omvärldsbevakning > Moderaterna

Hur svarar de andra partierna på småföretagarnas frågor? Kolla in Småföretagarens valkompass!

Utdrag ur intervjun med Lars Hjälmered, M:

Varför ska en småföretagare rösta på Moderaterna?

– Moderaterna, tillsammans med våra vänner i Alliansen, är de som bäst lägger en grund för fler jobb och växande företag. Det gör vi genom att vara tydliga med att företagsamheten är en grund i det svenska samhället. Det är människor som vågar ta risk och starta företag som ser till att nya jobb skapas. Genom de jobben kommer det in skatteintäkter som gör att vi kan finansiera viktiga välfärdsverksamheter som skolan och vården, men också att vi ser till att upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner, som att polisen kommer i händelse av att du utsätts för ett brott. Vi är den bästa garanten för detta.

"Det ska bli enklare som företagare att inte behöva lämna uppgifter till en massa olika myndigheter utan göra det på ett ställe."

Hur vill Moderaterna göra det mindre krångligt att vara småföretagare?

– Det vi tänker oss behöver ske är ett kraftigt regelförenklingspaket under de kommande åren av en ny regering. Många företagare idag lägger alldeles för mycket tid på skatteadministration och annat krångel. Och då måste man göra det genom ett par olika saker. En sak är det här med uppgiftslämnandet. Det ska bli enklare som företagare att inte behöva lämna uppgifter till en massa olika myndigheter utan göra det på ett ställe och så får myndigheterna synka sig sinsemellan.

– Men det är bara en del av det hela. Vi menar att man också ska titta på så vi inte överimplementerar EU-regler, vi ska ställa tuffare krav när man gör statliga utredningar och inför beslut, för att titta på effekten på företag.

– Och en allmän uppskärpning av myndigheter så att de är mer service minded och duktigare på att lämna service och jobba med regelförenkling. Så det är ett bredare program för oss också.

Hur vill Moderaterna göra det billigare att anställa?

– Det ena är att vi tycker att det alltid måste vara mer lönsamt att jobba än att inte jobba och det är därför vi föreslår en stor bidragsreform och en stor skattesänkning, framförallt för människor med lägre inkomster. Det är viktigt, det ska alltid ska vara mer lönsamt.

– Det andra är att titta på skatten för dig som enskild företagare. Då kan det till exempel handla om de så kallade 3:12-reglerna, alltså se så att de blir bättre helt enkelt, att man får en bättre skattesituation när man väljer att ta en risk och starta ett företag. Då ska det uppmuntras mer än vad det gör idag.

Hur vill Moderaterna öka tryggheten för den som startar eget?

– Vi har ju, och ska ju ha, bra trygghetsregler. Vare sig du är anställd eller startar företag. Sen tycker jag man ska vara tydlig med att det är skillnad om du tar ett jobb eller som du väljer att starta ett företag. För väljer du att starta företag så innebär det i sig ett större risktagande. Och det innebär ju att du dessutom kan ha en större uppsida om du lyckas, naturligtvis.

– Det tror jag är en del av tjusningen och många drivs av att satsa på en idé och hoppas att det ska bära och bli någonting av det. Men naturligtvis måste det i botten finnas en ekonomisk trygghet, självklart, när det gäller arbetslöshet eller om du ska föda barn till exempel.

Moderaterna