Från kontorsmaskiner till äkta människor

Magnus Cramne med Mikael Falk till höger om sig.

När de två säljcheferna startade eget gick det undan. De växte så det knakade och sålde som aldrig förr. Men någonstans på vägen hände något – det blev jobbigt och glädjen var inte den samma. De var inte längre ett litet företag, men agerade som ett sådant.

Publicerad: 2015-02-19 07:50 | Uppdaterad: 2015-02-19 07:50

Magnus Cramne och Mikael Falk hade jobbat länge i branschen. Först som servicetekniker, sedan som säljare. De var fostrade i den amerikanska företagskulturen och hade jobbat hårt för att nå sina positioner. Men de saknade något. Så när tillfälle bjöds startade de eget.

– Vi fick en fantastisk start, men det är svårt att utmärka sig i den här branschen med snarlika produkter. Det handlar snarare om att köpa grejer till lägsta pris, berättar Magnus Cramne som driver DocuPartner tillsammans med Mikael Falk.

Det gick kanske för bra

Trots en tuff bransch gick det bra för dem, så de anställde fler och omsatte allt mer. Men i takt med att personalen blev fler fick de även nya utmaningar.

– Ja, det var en lönsam men ganska jobbig tid. Personalomsättningen var hög och fick ägna alldeles för mycket tid åt att saker vi inte ville göra. Så här i efterhand är det klart att vi skulle ha börjat med det här tidigare.

Så vad gjorde ni för att få tillbaka arbetsglädjen?

– Vi ville ha ett väl fungerande företag med tillväxt där människor trivs och man känner att det är meningsfullt att jobba. Så vi tog hjälp av en konsult för att ta fram en gemensam värdegrund. Det värdegrundsarbetet är något som vi alla är delaktiga i och som pågår hela tiden. Vår värdegrund bygger på Framgång, Engagemang, Schysst & Trygghet, tillsammans bildar de ordet FEST.

Vad innebär det rent konkret?

– För vår del har det inneburit stora skillnader i hur vi är mot varandra, våra kunder och våra leverantörer. Vi har numera en uttalad gemensam grundsyn på hur vi vill vara och bete oss mot varandra såväl som kunder och leverantörer. 

För att hålla värdegrundsarbetet levande och inte bara vara en ledningsfråga valde vi att bilda en kommitté med en representant från respektive avdelning. I vårt fall blev det naturligt att kalla den festkommittén.

Påpeka och ge beröm med tre kort

– En viktig del av värdegrunden är att våga säga till när man upplever att något inte är bra, en annan att ge varandra beröm när man ser någon som gjort något bra.

– För att underlätta det föreslog kommittén att vi alla ska ha tre kort – ett grönt, ett gult och ett rött – som vi kan dela ut till varandra. Grönt när man gjort något bra, gult när det är något tveksamt och rött när man vill ta upp och prata om något man tycker är fel.

– Ett annat exempel är att vi uppmuntrar våra anställda att utvecklas. Vi sponsrar gärna med kursavgifter och tid för att de ska kunna lära sig mer och utvecklas. Att det är lönsamt har jag näst intill siffror på – människor som mår bättre och utvecklas gör även ett bättre jobb.

Har era kunder också fått del av värdegrundsarbetet?

– Från början var vi väldigt inriktade på oss själva, det började som ett internt arbete. Men för två år sedan insåg vi nyttan av att använda detta utåt mot våra kunder också.

– Ett exempel på detta är att vi har tagit bort allt vad talsvar heter – alla som ringer oss får ett personligt svar inom tre signaler.

Ett annat är vår väldigt låga personalomsättning som även gör de personliga kontakterna bättre och det är något våra kunder uppmärksammat.

Dina bästa tips till andra företagare med växtverk

– Gemensamma värdegrunder blir förr eller senare ett måste i det lite större företaget, men det måste integreras som ett pågående projekt i vardagen och involvera alla i företaget.

– Vår största utmaning är nu att ta en sak i taget. Vi har så många bra idéer och tankar om saker vi kan göra och hur vi vill stärka vårt arbete med värdegrunden, men att omsätta idéer i praktiken tar tid.

– Så mitt bästa tips är att fokusera på de bästa idéerna och skynda långsamt. Testa och genomför ett fåtal saker steg för steg.

Fakta

Namn: Magnus Cramne
Företag: DocuPartner AB
Bransch: Kontorsvaror
Använder: Visma Administration 2000, Visma Lön 600
Hemsida: docupartner.se

Text: Petter Hammarbäck