Svårare för småföretagen att förhandla med banken

Varannan småföretagare upplever att det blivit svårare att förhandla med banken det senaste året. Det visar en undersökning av Visma. 

Publicerad: 2015-05-06 07:35 | Uppdaterad: 2015-05-06 07:35

– Alla företag behöver någon gång finansiering men företagare och långivare har ibland svårt att hitta varandra, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs.

I Vismas undersökning, som besvarades av drygt 1 000 småföretagare, svarade ungefär hälften, 47 procent, ja på frågan på frågan ”Har det blivit svårare för ditt företag att förhandla med banken senaste året?”. 29 procent svarade nej, och resterande 24 procent uppger att de inte vet om det blivit svårare eller ej.

– Man kan även tänka på att det finns fler aktörer än bankerna att söka finansiering hos. Får du med dig en annan aktör så kan det bli enklare för banken att ge ett positivt besked. Och blir det nej hos en bank kan man alltid gå till en annan, säger Björn Lang.

Tre tips inför bankbesöket:

  • Kontakta banken i ett tidigt skede. Banken kan coacha dig framåt och sätta dig i kontakt med andra viktiga aktörer som gör att du lyckas med ditt företagande.
  • Gå in aktivt för att etablera en bra relation med din bank – tänk långsiktigt.
  • Gör hemläxan med affärsplan och budget. Du behöver det för att lyckas och banken behöver det som underlag för sitt beslut.

Vismas undersökning genomfördes den 31 mars till den 8 april 2015 och totalt 1 081 småföretagare svarade.

Undersökningen gjordes som en uppföljning av en kartläggning från organisationen Företagarna i mars som visade att varannan småföretagare tycker att det är svårt att få extern finansiering till investeringar. Samtidigt visar en undersökning från Almi Företagspartner att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal och för det kommande kvartalet tror över 60 procent av bankkontoren på en ökad utlåning.