Nina Solborg och Sebastian Bäckström

Flexiblare med utbildningsmaterialet online

För läraren Sebastian Bäckström löste Övningsplatsen alla tidigare problem med kursmaterial. Och Sebastians elever fick också vad de önskade. Sedan visade sig Övningsplatsen fungera lika bra för självstudier.


Uppdaterad: 2015-04-22 11:20

Eleverna efterfrågade kursmaterial och övningar på nätet så att de skulle kunna nå dem direkt. För lärarnas del var det snarare flexibiliteten att själva kunna anpassa materialet efter sina kurser, som saknades.

– Det är en enorm fördel att ha kursmaterialet på nätet ur aktualitetssynpunkt. Nu kan vi snabbt och enkelt uppdatera och anpassa allt material i samma takt som våra program uppdateras, säger Nina Solborg, som är en av arkitekterna bakom Övningsplatsen.

Höga ambitioner för Övningsplatsen

Övningsplatsen är en webbaserad samlingsplats med pedagogiskt utformade övningar, tips och goda råd samt tillhörande facit. Till varje del finns även instruktioner som hämtas från de befintliga instruktionerna i programhjälpen.

– Vi har egentligen flera målgrupper med Övningsplatsen. Den första är gymnasieskolor och vuxenutbildningar som utbildar med hjälp av Vismas program. Den andra är Vismas egna, lärarledda utbildningar. Den tredje målgruppen är alla våra användare som vill slipa sina kunskaper och bli effektivare på egen hand, förklarar Nina.

Övningar som både ger svar och förklarar

– Tanken är att övningarna både ska ge svar på hur man gör och förklaringar till varför, precis som i våra utbildningar, förklarar Sebastian Bäckström som är en av de lärare som utbildar i Vismas program.

– Övningarna berör en mängd olika områden och har olika svårighetsgrad, men man kan göra dem i vilken ordning som helst. Övningarna är dessutom utformade så att de både kan göras direkt på webben eller skrivas ut på papper, säger Nina.

– Det gör att vi lärare kan göra egna och anpassade urval, skräddarsydda efter våra kurser och deltagares önskemål, tillägger Sebastian.

Vad lär man sig på Övningsplatsen?

– Ska du lära dig bokföring eller löneadministration är det inte Övningsplatsen du ska gå till först. Men när du ska praktisera dina generella bokförings eller lönekunskaper är övningarna på Övningsplatsen en utmärkt vidareutbildning där du får konkretisera teorierna i praktiken med Vismas program, berättar Sebastian.

– För den som kan sin teori är därför Övningsplatsen en utmärkt plats för självstudier där du kan träna och vidareutbilda dig i din egen takt. Det är våra egna lärare som tagit fram övningarna och de bygger på realistiska underlag, berättar Nina.

Den röda tråden - att utvecklas

Till varje övning finns ett teoretiskt avsnitt som förklarar bakgrunden till själva övningen. Övningarna kompletteras dessutom med ämnesrelaterade tips och råd samt ett facit.

Men det är inte bara eleverna och övningarna som ska utvecklas, även Övningsplatsen kommer att växa och vidareutvecklas.

Sebastian Bäckström"Det är ju lite av grejen med den, att den hålls aktuell och utvecklas hela tiden. Just nu är det övningar i Visma eEkonomi som ska lanseras och de ska förstås hållas uppdaterade i samma takt som programmet utvecklas" säger Sebastian som själv skrivit övningarna till bland annat Visma eEkonomi.

– Vår målsättning är att lägga till fler övningar i varierande svårighetsgrad och att lägga till mer avancerade utskriftsmöjligheter. Tanken är att både lärare och elever ska ha möjlighet att sätta ihop och skriva ut egna övningshäften med sina utvalda övningar, förklarar Nina.

Fakta

Övningsplatsen är webbaserad samlingsplats med pedagogiskt utbildningsmaterial och övningar i Vismas programvaror.
Tillgänglighet: öppet för alla
Pris: Fritt att använda
Gå direkt till Övningsplatsen

Text och foto: Petter Hammarbäck