Visma ger skolor möjlighet att utbilda för framtiden

Pressmeddelande 2015-02-10

Visma satsar ytterligare på studerande. Nu kan landets skolor utbilda i webbaserade program för bokföring och näthandel helt gratis.

– Vi vill bidra till att elevernas utbildning knyts till företagens arbetssätt. Det ligger i linje med hur gymnasieskolans läroplan påpekar vikten av att skola och näringsliv samverkar för att ge eleverna kompetenser som gör dem attraktiva på den framtida arbetsmarknaden, säger Anette Citron, utbildningschef på Visma Spcs.

Fri tillgång
För att stödja lärare och elever med intresse för ekonomi och entreprenörskap erbjuder Visma Spcs gratis utbildningslicenser i två av sina mest använda webbaserade program, Visma eEkonomi och Visma Webshop+. Skolorna får även tillgång till ett brett utbud av undervisningsmaterial och utbildningar.

– Eftersom en klar majoritet av Sveriges företag och redovisningsbyråer dagligen använder program från Visma Spcs efterfrågar många arbetsgivare kompetens om programmen. Elever som utbildas i ekonomiprogram från oss får helt enkelt ett försprång i arbetslivet, säger Anette Citron.

Stödjer Ung Företagsamhet
Visma har i flera år varit engagerat inom utbildningsområdet, bland annat genom att aktivt stödja Ung Företagsamhet. De 24 415 elever som varje år startar, driver och avvecklar ett eget företag får möjlighet att sköta sin bokföring via nätet och hjälp med att sälja på webben.

Nio av tio högskolor och universitet, liksom en majoritet av gymnasieskolor över hela landet, använder samma Vismaprogram i undervisningen som mer än hälften av landets företagare gör i sin vardag. Erbjudandet av gratis utbildningslicenser riktar sig till alla skolor och utbildningsorganisationer i Sverige.