Nyheter i årets deklaration 2021

Här är 13 tips och nyheter som alla borde känna till om deklarationen 2021! Skattehuset gör varje år en genomgång av årets skatteregler. 

Företagsdeklaration > Nyheter deklaration

Jan-Åke Jernhem är utbildare på Skattehuset, ett fristående utbildnings- och informationsföretag i Göteborg. 

1. Nya skattefria personalförmåner

Den här punkten berör endast aktiebolag, ej enskilda firmor. 

Naturaförmån – arbetsgivaren väljer
Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i lokal enligt abonnemang, är skattefri.

Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till massage. Även en friskvårdsförmån som innebär att arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym avseende enklare motion är att jämställa med en skattefri naturaförmån.

Friskvårdsbidrag – den anställde väljer men arbetsgivaren bestämmer
Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde.

Skatteverket anser att 5 000 kronor inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor, ska de anställda beskattas på hela beloppet. 

En enstaka aktivitet ska däremot beskattas. Då måste den kosta mindre än 1 000 kronor inkl. moms för att uppfylla kraven för enklare slag och mindre värde, enligt Skatteverket. 

Nytt 2020!
Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls via mobilappar eller webbtjänster (internettjänster) är skattefria. Det är dessutom tillåtet med fortsättningskurs i hästkörning, westernskytte samt fältskytte.

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag
En arbetsgivare kan också kombinera de två alternativen ovan.

  Fixa deklarationen  – direkt från bokföringsprogrammet

Med Visma eEkonomis deklarationstillval deklarerar du enkelt, snabbt och säkert. Det kan gå på under 60 minuter. (Ja, vi provade!) 

Deklarera med visma eekonomi

2. Personalvårdsförmåner och löneväxling

Skattefria personalvårdsförmåner får inte finansieras av arbetsgivaren med hjälp av bruttolöneavdrag/löneväxling. Då blir förmånerna skattepliktiga.  

3. Reseavdrag

Förutsättningar för reseavdrag med bil är att:

  • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
  • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.
  • Du kan få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

4. Har du sålt en fastighet 2020?

Du som har sålt en bostad ska deklarera försäljningen i deklarationen året efter. Det gör du genom att lämna en bilaga. Bilagan hittar du i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 som Skatteverket tillhandahåller. 

 Därför ska du anlita en redovisningskonsult

5. Rotavdrag skall minska omkostnadsbeloppet

Om du sålt din bostad och fått rotavdrag för någon åtgärd ska den del som du fått skattereduktion för, minska omkostnadsbeloppet och därmed öka vinsten.

6. Den årliga skatten på bostadsuppskov har slopats

Tänk på att man inte längre behöver skatta för en intäkt om man har uppskov med kapitalvinst på sin privatbostad. Den årliga skatten på bostadsuppskov, ofta kallad uppskovsränta, togs bort den 1 januari 2021. De nya reglerna gäller både gamla och nya bostadsuppskov. Det innebär att det inte kommer att kosta något att ha ett uppskov från och med deklarationen som du lämnar 2022.
Sålde du bostad med vinst under 2015–2019 kan du begära uppskov i efterhand om du har köpt en ny bostad.

7. Skaffa digital brevlåda 

Det är bra att få myndighetsposten till en digital brevlåda. Du får till exempel skatteåterbäringen tidigare och är gratis, miljövänligt och lätt tillgängligt. Det finns olika att välja på, en av dem är Kivra. 

8. Har du sålt värdepapper?

Du som har sålt eller löst in värdepapper ska lämna bilaga K4 med din deklaration. I e-tjänsten finns bilagan skapad med de flesta uppgifterna förifyllda. Det enda du behöver lägga till är ditt omkostnadsbelopp, det vill säga vad du har betalat för värdepappren. 

Känner du inte till omkostnadsbeloppet kan du i de flesta fall använda 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp (enligt schablonmetoden). 

9. Anstånd med deklarationen

Om du har ett godtagbart skäl för att deklarera senare än den 3 maj kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansök om anstånd senast den 3 maj. 

Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation eller om du behöver anstånd en längre tid, ansöker du på blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600). Skicka blanketten till Skatteverket minst tio dagar före den 3 maj. 

10. Kontor i bostaden

Vill du hyra ut en lokal i en villa eller bostadsrätt till eget aktiebolag eller egen arbetsgivare? Detta ger i så fall kapitalbeskattning så länge hyran är marknadsmässig. Tänk på att:

  • Behov av lokalen måste finnas, det får inte finnas en annan lokal samtidigt

  • Marknadsmässig ersättning är maximal hyra

  • Avtal mellan parterna måste upprättas

11. Om arbetsgivaren betalar möbler

Om arbetsgivaren betalat för olika inventarier som du använder i ditt hemmakontor i pandemitider, glöm inte bort att om du inte lämnar tillbaka dem efter användningen, så måste du skatta för förmånen att använda dem.

12. Moms vid måltidsrepresentation

Du kan lyfta moms på ett underlag på max 300 kronor. Det gäller även moms på alkohol. Gäller för alla bolagsformer. 

13. Ombildning från enskild firma till aktiebolag

Tänk på att en ombildning av enskild firma till aktiebolag inte ger någon schablonintäkt som tillägg under ombildningsåret, om man tar med sig periodiseringsfonder. Detta gäller bara för enskild firma

 Tips! Vill du veta mer om vad som gäller för dig som företagare? Kika på vår sida om deklaration för företagare!

Vill du ha tillgång till Skattehusets experter kan du beställa deras informationstjänst här

Deklarera i Visma eEkonomi

Tillsammans med ett tillval i Visma eEkonomi kan du deklarera snabbt och smidigt. Det ska inte vara så svårt. Därför är vi med dig varje steg på vägen.

Se erbjudandet