Nyheter i årets deklaration 2023

Har du koll på alla nyheter inför årets deklaration? Det har vår skatteexpert från Skattehuset (skönt va?). Ta del av hans 14 tips och nyheter som alla borde känna till om deklarationen 2023! Missa inte hans råd.

Företagsdeklaration > Nyheter deklaration

Det är Visma Spcs skatteexpert Jan-Åke Jernhem som varje år gör en genomgång av årets skatteregler. Jan-Åke har en gedigen erfarenhet inom skatteområdet och är utbildare på Skattehuset, ett fristående utbildnings- och informationsföretag i Göteborg. Här går han igenom viktiga nyheter inför deklarationen men också andra delar du som företagare bör vara observant på.

1. Nya skattefria personalförmåner

Den här punkten berör endast aktiebolag, ej enskilda firmor. 

Naturaförmån – arbetsgivaren väljer
Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i lokal enligt abonnemang, är skattefri.

Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till massage. Även en friskvårdsförmån som innebär att arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym avseende enklare motion är att jämställa med en skattefri naturaförmån.

Friskvårdsbidrag – den anställde väljer men arbetsgivaren bestämmer
Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde.

Skatteverket anser att 5 000 kronor inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor, ska de anställda beskattas på hela beloppet.

En enstaka aktivitet ska däremot beskattas. Då måste den kosta mindre än 1 000 kronor inkl. moms för att uppfylla kraven för enklare slag och mindre värde, enligt Skatteverket. 

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag
En arbetsgivare kan också kombinera de två alternativen ovan.

Hämta, klicka, godkänn, skicka 

Exakt så här enkelt kan det vara att deklarera! Visma eEkonomi är liksom ett komplett program redan från början med bokföring, fakturering, deklaration och årsredovisning. Så att du med enskild firma eller aktiebolag deklarerar snabbt och smidigt. Eller som vi säger: Hämta, klicka, godkänn, skicka!

Deklarera med Visma eEkonomi

2. Personalvårdsförmåner och löneväxling

Skattefria personalvårdsförmåner får inte finansieras av arbetsgivaren med hjälp av bruttolöneavdrag/löneväxling. Då blir förmånerna skattepliktiga.  

3. Reseavdrag

Förutsättningar för reseavdrag med bil är att:

  • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
  • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.
  • Du kan få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

4. Har du sålt en fastighet 2022?

Du som har sålt en bostad ska deklarera försäljningen i deklarationen året efter. Det gör du genom att lämna en bilaga. Bilagan hittar du i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 som Skatteverket tillhandahåller. 

 Lästips: Därför ska du anlita en redovisningskonsult

5. Rotavdrag skall minska omkostnadsbeloppet

Om du sålt din bostad och fått rotavdrag för någon åtgärd ska den del som du fått skattereduktion för, minska omkostnadsbeloppet och därmed öka vinsten.

6. Den årliga skatten på bostadsuppskov slopades redan 2021

Tänk på att man inte längre behöver skatta för en intäkt om man har uppskov med kapitalvinst på sin privatbostad. Den årliga skatten på bostadsuppskov, ofta kallad uppskovsränta, togs bort redan den 1 januari 2021. De nya reglerna gäller både gamla och nya bostadsuppskov. Det innebär att det inte kommer att kosta något att ha ett uppskov från och med deklarationen som du lämnade förra året.

Sålde du bostad med vinst under 2016–2019 kan du begära uppskov i efterhand om du har köpt en ny bostad.

 Lästips: Avdrag & deklaration – skatteexpertens bästa deklarationstips!

7. Skaffa digital brevlåda 

Det är bra att få myndighetsposten till en digital brevlåda. Du får till exempel skatteåterbäringen tidigare och är gratis, miljövänligt och lätt tillgängligt. Det finns olika att välja på, en av dem är Kivra. 

8. Har du sålt värdepapper?

Du som har sålt eller löst in värdepapper ska lämna bilaga K4 med din deklaration. I e-tjänsten finns bilagan skapad med de flesta uppgifterna förifyllda. Det enda du behöver lägga till är ditt omkostnadsbelopp, det vill säga vad du har betalat för värdepappren. 

Känner du inte till omkostnadsbeloppet kan du i de flesta fall använda 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp (enligt schablonmetoden). 

9. Anstånd med deklarationen

Om du har ett godtagbart skäl för att deklarera senare än den 2 maj kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansök om anstånd senast den 2 maj.

Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation eller om du behöver anstånd en längre tid, ansöker du på blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600). Skicka blanketten till Skatteverket minst tio dagar före den 2 maj.

10. Kontor i bostaden

Vill du hyra ut en lokal i en villa eller bostadsrätt till eget aktiebolag eller egen arbetsgivare? Detta ger i så fall kapitalbeskattning så länge hyran är marknadsmässig. Tänk på att:

  • Behov av lokalen måste finnas, det får inte finnas en annan lokal samtidigt

  • Marknadsmässig ersättning är maximal hyra

  • Avtal mellan parterna måste upprättas

11. Om arbetsgivaren betalar möbler

Om arbetsgivaren betalat för olika inventarier som du använder i ditt hemmakontor i pandemitider, glöm inte bort att om du inte lämnar tillbaka dem efter användningen, så måste du skatta för förmånen att använda dem.

12. Moms vid måltidsrepresentation

Du kan lyfta moms på ett underlag på max 300 kronor. Det gäller även moms på alkohol. Gäller för alla bolagsformer. 

13. Ombildning från enskild firma till aktiebolag

Tänk på att en ombildning av enskild firma till aktiebolag inte ger någon schablonintäkt som tillägg under ombildningsåret, om man tar med sig periodiseringsfonder. Detta gäller bara för enskild firma

14. Skattereduktion på 3,9 procent

Fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet, och som har köpt ett inventarium för stadigvarande bruk under kalenderåret 2021, har rätt till en skattereduktion på 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Detta gäller enskild firma, handelsbolag likaväl som aktiebolag.

Skattefördelen uppkommer i form av en skattereduktion, det vill säga, det kräver en skattebetalning. Skattereduktionen ska gälla för inventarier som köps under 2021 och träder i kraft den 1 januari 2022. För företag som har kalenderår som beskattningsår kommer den att begäras i inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2022, våren 2023.

Även om ett företag tidigast kan få skattereduktionen i inkomstdeklarationen som lämnas 2023, finns en möjlighet att ta del av skattereduktionen redan under 2022. Detta kan ske genom att personen som ska begära skattereduk¬tionen även lämnar uppgifter om underlaget för skattereduktionen i en preliminär inkomstdeklaration för beskattningsår 2022.

En person som lämnar sin preliminära inkomstdeklaration via e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration, fyller i underlaget för skattereduktionen i rutan ”Skattereduktion för investeringar i inventarier”.

Enskilda näringsidkare och fysiska personer
Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag och som lämnar blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314) på papper, fyller i underlaget för skattereduktion i ruta 16.2 på blanketten.

Juridiska personer
Juridiska personer som lämnar blanketten Preliminär inkomstdeklaration 2 (SKV 4313) på papper, fyller i underlaget för skattereduktion i ruta 2.6 på blanketten.

För att inte riskera att få kvarskatt är det viktigt att företagen endast gör detta om företaget bedömer att samtliga förutsättningar för att beviljas skattereduk¬tionen är uppfyllda. Bland annat är det viktigt att tänka på kravet om innehavstid och att det ska finnas skatt att reducera.

Tänk på att en slutlig begäran om skattereduktion även måste ske i inkomstdeklarationen.

Skattereduktion under två år

Det kommer också finnas en möjlighet att göra skattereduktion för outnyttjat utrymme för skattereduktion det efterföljande året. Det betyder att den nya tillfälliga lagen upphör att gälla vid utgången av 2024. Inventariet ska vara köpt och levererat senast 31 december 2021.

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt och är inte begränsad beloppsmässigt. Den påverkar inte heller företagets möjlighet till värdeminskningsavdrag.

Exempel:
Ett aktiebolag köper en maskin till sin verksamhet och får den levererad i november 2021. Förvärvspriset är 1,5 mkr. I normala fall hade man enbart fått värdeminskningsavdrag beräknad på anskaffningsvärdet 1,5 mkr, kanske 30 procent i räkenskapsenlig avskrivning. Värdeminskningsavdraget på 450 000 kr får man fortfarande, men till det får man också lägga skattereduktionen under 2022, på 58 500 kr (1,5 mkr x 3,9 %). Det sistnämnda beloppet blir ett rent bidrag som inte behöver återbetalas i framtiden.

Skattereduktionen i ovanstående exempel ges till ett aktiebolag, men kunde lika gärna ha hamnat i en enskild firma eller för delägarna i ett handels- eller kommanditbolag. Det absolut avgörande är att köpet och leveransen måste ha skett senast 31 december 2021.

 Tips! Vill du veta mer om vad som gäller för dig som företagare? Kika på vår sida om deklaration för företagare!

Vill du ha tillgång till Skattehusets experter kan du beställa deras informationstjänst här.

Kan du dina avdrag? 

Vi fattar, avdrag kan låta krångligt. Men du grejar det!
Testa dina kunskaper om skatteavdrag.

Gör testet nu

Deklarationsprogram

Årsredovisning & deklaration - enkelt!

Med vårt kompletta program för deklaration och årsredovisning, Visma eEkonomi Smart, kan du med enskild firma och aktiebolag deklarera snabbt och smidigt.

Deklarationsprogram