Undvik eget uttag i firma/handelsbolag till 1 januari

OBS: Nedanstående tips var aktuella inför årsskiftet 2015-2016. Du hittar årets skattetips här: Skatteexpertens bästa tips

Om du driver ett företag som firma eller handelsbolag ska du försöka undvika att göra egna uttag från företaget under resten av 2015. Om du väntar till 1 januari 2016 får du större möjligheter att göra lämpliga avsättningar i deklarationen för inkomståret 2015 för positiv räntefördelning och expansionsfond och kan ofta få ut mer inkomst till relativt låg skatt. 

Om du har en lönsam verksamhet och är försiktig med dina privata uttag ur din enskilda firma eller handelsbolaget är det ingen konst att se till så att din årsinkomst blir jämn mellan åren och hamnar på det belopp du finner lämpligt. Det gör du genom att göra avsättningar på rätt sätt i deklarationen.

Bäst är om du kan begränsa dina egna uttag till ett belopp som motsvarar summan av det överskott som du deklarerar plus egenavgifterna på den deklarerade inkomsten plus den eventuella expansionsfondskatt som ska betalas. Då kan du vara säker på att alltid fullt ut kunna utnyttja avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond i din deklaration.

Sätt av till periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett avdrag i deklarationen som ger en total skattekredit på hela beloppet. Du kan göra avdrag med max 30 procent av årets bruttovinst och skjuter på så vis upp beskattningen av det avsatta beloppet i sex år. Periodiseringsfonden måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter avsättningsåret, men får då ingå i underlaget för avsättning till en ny periodiseringsfond.

Har du en jämn vinstnivå i företaget kan du efter sex års avsättningar till periodiseringsfond ha uppnått en skattefri avsättning som motsvarar 180 procent av årsvinsten i verksamheten. Den skattekrediten kan du därefter behålla genom nya årliga avsättningar, så länge du driver verksamheten med samma vinstnivå.
Det är dock viktigt att komma ihåg att skattelindringen för avsättningen till periodiseringsfond inte är permanent och att en inkomst motsvarande avsättningen förr eller senare kommer att beskattas.

Det är nästan alltid bäst att avsätta mesta möjliga till periodiseringsfond i firma/HB eftersom reglerna om ränta på periodiseringsfond bara finns för aktiebolag.

Fram till 2014 kunde en avsättning till periodiseringsfond påverka storleken på den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Men så är det inte längre efter en dom i kammarrätten i Stockholm. En sådan avsättning påverkar aldrig eventuell sjukpenning/föräldrapenning, eftersom Försäkringskassan numera beräknar SGI som om en avsättning till periodiseringsfond inte har gjorts och då även räknar om avdraget för egenavgifter.

Reglera resultatet med expansionsfond

Även avsättning till expansionsfond görs i deklarationen. Den avsättningen får kvarstå under obegränsad tid framåt så länge verksamheten bedrivs och du behåller minst 78 procent av det avsatta beloppet i företaget. Vid en avsättning till expansionsfond betalar du en skatt på 22 procent av avsättningen. Skatten är temporär och räknas av mot annan skatt om du ett kommande år väljer att minska din expansionsfond.

Inte heller avsättning till expansionsfond påverkar numera din SGI, utan SGI beräknas som om avsättningen till expansionsfond inte har ägt rum.

Utnyttja räntefördelning

Satsar du egna pengar i din firma eller handelsbolag eller låter fullt beskattade vinster stå kvar i företaget? Då får du möjlighet till årliga inkomster från företaget till bara 30 procents skatt.

Systemet kallas positiv räntefördelning och är i praktiken en ränteinkomst som du kan ta ut det deklarationsår den uppkommer eller spara för uttag i framtiden. För inkomståret 2015 får du beräkna en ”ränta” som är 6,90 procent av det belopp du har innestående i firman eller som positiv anskaffningsutgift i handelsbolaget. För 2016 blir räntan också ungefär 7 procent.

Du bör i första hand försöka utnyttja positiv räntefördelning för att kvitta bort inkomster de år då du redan uppnått en inkomst på gränsen till hög marginalskatt. Då ger den positiva räntefördelningen bäst effekt. Notera att utnyttjad positiv räntefördelning påverkar beräkningen av SGI, varför det är klokt att spara positiv räntefördelning till ett kommande år och du exempelvis vill höja din föräldrapenning.

Text: Jan-Erik W Persson

TILLBAKA TILL SKATTETIPSEN

Du kanske också är intresserad av ... 

 Jan-Erik W Persson kommenterar skattetipsen

1,5/5 - 2 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi