Hög tid att räkna på lönekravet i fåmansbolaget

Nu är det dags att börja räkna på lönekravet i familjens fåmansbolag. Det är viktigt att någon av familjens medlemmar får en tillräckligt hög lön under 2015. OBS: Nedanstående tips var aktuella inför årsskiftet 2015-2016. Du hittar årets skattetips här: Skatteexpertens bästa tips.

 

Nu är det dags att börja räkna på lönekravet i familjens fåmansbolag. Det är viktigt att någon av familjens medlemmar får en tillräckligt hög lön under 2015. Annars missar du möjligheten att räkna in halva företagets lönesumma under 2015, som utrymme för lågt beskattad utdelning under 2016.

50 procent av årslönesumman

En utdelning som görs från ett fåmansbolag beskattas med 20 procent så länge den ryms inom ett särskilt beräknat utdelningsutrymme, vilket består av ett årligt beräknat gränsbelopp samt av eventuellt sparat utdelningsutrymme från tidigare år.

Den totala skatten på en sådan utdelning blir 37,4 procent eftersom en bolagsskatt med 22 procent normalt ska betalas på vinsten i bolaget, innan resten kan användas för utdelningen.

Bäst är det när årets nya gränsbelopp får beräknas enligt den så kallade lönesummeregeln. Då får 50 procent av föregående års lönesumma i bolaget räknas in i det nya årets gränsbelopp.

För att få beräkna gränsbeloppet enligt lönesummeregeln måste dock en lön av en viss storlek till någon medlem i ägarfamiljen ingå i föregående års lönesumma.

Lönekravet är minst 348 600 kronor + 5 procent av årslönesumman under 2015

För att lönesummeregeln ska få användas vid beräkning av gränsbeloppet under 2016 måste ägaren eller någon annan person i ägarens familj ha fått lön från bolaget under 2015 som ska vara minst 348 600 kronor plus 5 procent av årslönesumman i bolaget.

Det finns dock även en takregel som för 2015 innebär att om ägarens eller familjemedlemmens löneuttag varit minst 557 760 kronor är lönekravet alltid uppfyllt, oavsett årslönesummans storlek i bolaget.

När lönesumman i ett fåmansbolag är riktigt stor blir ytterligare en regel aktuell. För även om lönekravet är uppfyllt så får det utrymme för lågt beskattad utdelning som beräknas på lönesumman inte överstiga 50 gånger den högst betalda familjemedlemmens årslön.

Har du programmet Visma Skatt kan du i programmets kalkyl för fåmansbolag på några sekunder få reda på vilken lön och vilken eventuell ökning av lönen till den bäst betalda familjemedlemmen som krävs för att lönekravet ska vara uppfyllt.

Minsta lönekravet under 2015 kan vara knappt 370 000 kronor

Om ägaren eller någon annan familjemedlem är den enda avlönade anställde i det egna fåmansbolaget ligger lönekravet för 2015 långt under gränsen för lön som ger uttag av statlig skatt.

Då räcker det med att den årslönen för familjemedlemmen under 2015 uppgår till minst 366 948 kronor för att de gynnsamma lönereglerna ska få användas under 2016. 

TILLBAKA TILL SKATTETIPSEN

/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi