Bokslut och årsredovisning i aktiebolag – 5 fel du vill undvika

Årsredovisningen är ett viktigt dokument för ditt aktiebolag. Handlingen används som underlag till beslut som rör ditt företag. En felaktig årsredovisning ökar risken för felaktiga beslut, och kan även få konsekvenser för dig som äger företaget i form av bokföringsbrott.

Ta hjälp av checklistan över 5 vanliga fel som du bör undvika när du gör bokslut i form av årsredovisning i företaget, så får du bättre koll på läget redan idag!

Gå direkt till avsnitt:
1. Missa inte fastställelseintyget
2. Har du rätt att undvika revisionsberättelsen?
3. Underskrifter är viktiga
4. Stämmer alla siffror?
5. Alla relevanta dokument ska bifogas

Sedan lagen om frivillig revision infördes i slutet på 2010, har andelen felaktiga bokslut från aktiebolag bara fortsatt att öka. Det finns flera missar du kan göra i en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Det är speciellt lätt att göra fel om du inte gör bokslutet i ett bokslutsprogram, utan upprättar det för hand eller i ett Excel- eller Word-program. Här är en checklista på de vanligaste felen i årsredovisningar som Bolagsverket upptäcker.

 När ska årsredovisningen lämnas in? I vår skattekalender hittar du alla viktiga datum för 2019!

1. Missa inte fastställelseintyget

Du måste bifoga ett fastställelseintyg och skriva ut datum för bolagsstämman i intyget. Fastställelseintyget ska bekräfta att ditt företag har fastställt resultat- och balansräkningen på årsstämman. Dessutom ska intyget innehålla en underskrift i original av styrelseledamot eller vd.

 Glöm inte: Dagen för årsstämman får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.

årsredovisning exempel 2018

Exempel på årsredovisning (klicka på bilden för större format, PDF) 

2. Har du rätt att undvika revisionsberättelsen?

Det är ett vanligt misstag när företag upprättar en årsredovisning är att glömma bort revisionsberättelsen. Aktiebolag ska normalt sett ha en revisor och lämna in en revisionsberättelse tillsammans med sin årsredovisning. Lagen tillåter dock numera att mindre aktiebolag får välja bort revisor och slippa lämna in en revisionsberättelse, men då måste vissa krav uppfyllas:

  • Det måste framgå av både beslut på bolagsstämman och i bolagsordningen att revisorn är bortvald eller ska avgå.
  • Ditt aktiebolag måste anmäla beslutet och betala registreringsavgiften till Bolagsverket i god tid.
  • Bolagsverket måste hinna registrera ändringarna innan räkenskapsårets utgång.

 Glöm inte: Revisionsberättelsen måste omfatta samma period som årsredovisningen.

3. Underskrifterna är viktiga

Om ditt aktiebolag har revisor måste årsredovisningen påtecknas av revisorn. Årsredovisningen ska vara underskriven av vd och samtliga i styrelsen - det överlägset vanligaste misstaget i årsredovisningar. Redovisningen ska också innehålla datum för underskriften. Om ditt företag är nystartat så ska aktiebolagets registreringsdatum dessutom anges i förvaltningsberättelsen under "Allmänt om verksamheten".

 Glöm inte: Driver du en koncern eller ett företag som tillhör en koncern? Om du hänvisar till koncernredovisning i din årsredovisning får du inte glömma att bifoga den i de inskickade bilagorna.

4. Stämmer alla siffror?

Dubbelkolla siffrorna i balansomslutningen. Stämmer summan tillgångar med summan eget kapital och skulder?

 Glöm inte: Det är viktigt att siffrorna du för över från förra räkenskapsåret, jämförelsesiffrorna, är korrekta.

5. Alla relevanta dokument ska bifogas

Försöker du att göra din årsredovisning i ett bokföringsprogram? Det är inte en bra idé. Det är värt att investera i ett bokslutsprogram som sparar mycket tid. Ett bokslutsprogram kommer att föreslå rätt bilagor till din årsredovisning, till exempel balansräkning, resultaträkning, noter och underskrift.

 Glöm inte: Har du bifogat rätt dokument? Det kan till exempel vara lockande att skriva ut sin balansrapport från sitt bokföringsprogram och bifoga det, men det godkänner inte Bolagsverket. En årsredovisning ska innehålla en balansräkning och inte "balansrapport".

 Bokslut - vad är det? Allt du behöver veta om bokslut 

3,9/5 - 24 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi