Bokslut - en viktig del av företagandet

I alla firmor, aktiebolag och föreningar görs bokslut varje år. Här berättar vi vad bokslut är och tipsar om hur du gör bokslut snabbare och enklare. För både proffs och nybörjare!Bokslut - vad är det? Vi tar det från början.

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags eller en organisations bokföring vid räkenskapsårets slut.

Ett räkenskapsår avslutas

Alla företag och organisationer som har affärshändelser är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling.

Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång. I årsredovisningslagen (1995:1554) är det noga reglerat hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska upprättas.

Upprättande av bokslutet

Att upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning innebär att sammanställa verksamhetsårets affärstransaktioner i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning. Innan du kan sammanställa alla affärstransaktioner är det viktigt att kontrollera så att företagets balanskonton stämmer, det vill säga så att allt har värderats korrekt i den löpande bokföringen.

Balansräkningens poster ska kontrolleras och göras klara före resultaträkningen kan avslutas, eftersom de justeringar som kan behöva göras av balanskontona påverkar företagets resultat.

Checklista: Bokslut i 5 steg


5 tips för dig som ska göra bokslut.

Vanliga misstag du kan undvika


5 misstag som många gör i bokslutet och årsredovisningen. 

Årsredovisningen lämnas digitalt


(Nästan) pappersfri årsredovisning kan lämnas till Bolagsverket.

Anlita ett deklarationsombud


Därför behöver du ett deklarationsombud. Experten tipsar. 

Bokslut för olika bolagsformer

 Ett aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning och sedan skicka in den till Bolagsverket.

 Ett handelsbolag eller kommanditbolag ska avsluta sin redovisning med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. De olika reglerna beror på bolagets storlek och om bolagets delägare är fysiska eller juridiska.

 En enskild näringsidkare ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller i vissa fall med en årsredovisning. Det är storleken på din verksamhets omsättning som bestämmer hur du ska avsluta bokföringen.

 En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor.

Förbered bokslutet under hela året

Om du i god tid förbereder inför bokslutet underlättas arbetet med att upprätta bokslutet betydligt och dessutom kan obehagliga överraskningar undvikas.

Har du regelbundet under året tagit fram periodrapporter med periodiseringar, innebär det att du redan innan bokslutet fått en uppfattning om vilket årsresultat du kan förvänta dig.

Förberedelsen inför bokslutet innebär också att inventera eventuellt varulager, samt att se till att intäkter och kostnader redovisas på rätt sida av balansdagen. Det görs exempelvis genom att fakturera kunder för levererade varor och att själv se till att betala de skulder som du är skyldig dina leverantörer.

Allt du behöver för att fixa bokslutet

Visma Bokslut är ett smart bokslutsprogram för dig som vill upprätta ett professionellt  bokslut och årsredovisning för det egna företaget. Läs mer om Visma Bokslut:

Visma Bokslut

Bokslutstid i lugn och harmoni

Proffs jäktar inte längre i bokslutstider. Hälsochecka din bokslutsprocess och få råd om en sundare redovisningsvardag.  

 

Ekonomer stressas hårt


Hälften av de tillfrågade tyckte att bokslutsprocessen är för ansträngande, enligt Meritmind. 

Så slipper du stressen


Lugn - det går att korta att göra-listan! 

Hälsochecka din bokslutsprocess


Hur jobbar du med avstämningar, gör du allt själv eller låter maskinerna jobba för dig? Testa din bokslutsprocess! 

"Då är jobbet redan gjort"


Christine Fransson driver en enmansbyrå på landet. Så här digitaliserade hon den. 

Fördela och effektivisera arbetet

Med Visma Skatt & Bokslut Pro får du ett nytt sätt att arbeta. Det ger exempelvis automatiska kontroller och färdiga underlag.

VISMA SKATT & BOKSLUT PROBokslut kommer med en del krångliga ord. Använd ordlistan.

Hm, vad betydde det där nu igen ... här är våra mest lästa artiklar som har med bokslut att göra. 

Senast publicerat