3 retoriska grepp som övertygar din publik

I den bästa av världar har du åhörarna som i en liten ask efter presentationen. Men ofta behöver du förstärka din tes genom bevisning och argumentation. Här är tre klassiska, retoriska tips från Monika Björkman, kommunikationskonsult på Mindset. 

Publicerat 2016-02-26 Kl 16:35

Redan Aristoteles kom för 2000 år sedan fram till att människor fattar beslut och blir övertygade utifrån tre grunder: Ethos, logos och pathos. Ethos betyder auktoritet, logos är förnuftsargument och pathos betyder känsloargument.

– Om du kan, använd alla tre sätten för att nå ut. Du inleder med branschrapporten du letat upp, (ethos) fortsätter med vinsten och nyttan med din tes (logos) och avslutar med känsloargumentet, pathos.

Ethosargumentet

Är du som talare trovärdig? Ytterst vilar all argumentation på talarens ethos, auktoritet. Det kan vara du själv och din kompetens, men du kan också hänvisa till någon annan. En forskningsrapport, en branschundersökning, en tydlig samhällstrend etc.

Logosargumentet

Här presenterar du nyttan eller vinsten. Ta med alla bra saker såsom lönsamhet, enkelhet, nöjdhet eller liknande. Är fördelarna mätbara ska du självklart presentera det också. OBS! Här är det viktigt att argumenten upplevs som relevanta för målgruppen, en ledningsgrupp som inte har som mål att nå det du talar om kommer inte att ta till sig argumentet. Nyttan måste gå i linje med deras behov, inte ditt.

Pathosargumentet

Det här argumentet bygger på att föra fram det emotionella i budskapet. Det kan handla om trygghet, lycka, frihet, fult/snyggt och så vidare. Normalt sett ska det sista argumentet vara pathos.

– Ett vanligt misstag är att inte ta fram argument som är anpassade till målgruppen utan förbereda sig för ensidigt. Du vinner på att ha olika argument för olika målgrupper, säger Monika Björkman.

Samla så många argument du hittar inom varje typ (ethos, logos, pathos) och välj ut dina tre starkaste.

Variera argumenten

En finess är att du kan variera i vilken ordning du presenterar argumenten, beroende på din relation till målgruppen.

 Har du en målgrupp som redan är “på banan”? Börja med det svagaste argumentet och sluta med det starkaste. Det här är klassikern. 
 Har du en mer krävande målgrupp är det smart att “saxa” argumenten. Börja istället med det näst starkaste argumentet för att fånga deras uppmärksamhet, så det svagaste och till sist det starkaste. Men det bygger som sagt på att du känner målgruppen och har anpassade argument.

– Formulera dig slagkraftigt så ökar chanserna ännu mer att du lyckas övertyga, säger Monika Björkman.

Annica Jönsson

Du kanske också är intresserad av ...

Förbered din presentation – 8 enkla steg
Så gör du en muntlig presentation som publiken älskar –9 tips

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev