Framtiden för redovisningsbranschen

Publicerad: 2013-10-08 13:38 | Uppdaterad: 2013-10-29 05:09

Stora förändringar är att vänta inom redovisnings- och revisionsbranschen. Rådgivningen bedöms växa och bli en allt större del av verksamheten.

En sak är säker. Det blir en spännande resa, och den börjar nu. Det konstaterar branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, FAR, i den framtidsstudie som analysföretaget Kairos Future tagit fram tillsammans med FAR.

Ökad rådgivning
Enligt rapporten bedöms rådgivningen växa och bli en allt större del av redovisnings- och revisionsbranschens verksamhet. Till viss del kommer det som idag kallas revisionsbyråer att domineras av andra tjänster. Samtidigt utmanas revisionens relevans och attraktionskraft, sammanfattar FAR framtidsstudien som presenteras på FAR:s branschdagar idag.

– Branschen har alltid varit bra på att utveckla nya tjänster och erbjudanden. Men den här gången är det annorlunda. Förändringarna är så stora och genomgripande att vi måste finna nya sätt att utveckla branschen. Vi måste våga vara innovativa och kunna pröva nya grepp. Här utmanas branschens internationella organisationer och självfallet också FAR, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Dan Brännström, Generalsekreterare för FAR.
Dan Brännström, Generalsekreterare för FAR. Foto: Kristofer Hedlund.

Ökad öppenhet
En annan slutsats i studien är att förväntningarna på ökad öppenhet och kommunikation stiger och kommer att fortsätta stiga.

– På samma sätt som det idag lämnas mer information om styrelsearbetet i större företag måste morgondagens revisor öppna den svarta lådan och berätta det som marknaden och olika intressenter faktiskt vill veta, säger Dan Brännström.

Text: Petter Hammarbäck

Hämta framtidsstudien från FAR (pdf) »