Digitalisera en sak i taget i Visma Administration

Om du vill bli mer digital så behöver du inte göra allt på en gång. Du kan ta en sak i taget, och när du känner dig bekväm med det så kan du ta nästa steg. Här kommer några exempel på hur du kan bli mer digital i Visma Administration.

Skicka och ta emot digitalt

Företagsfinansiering & företagslån

Skicka momsrapporten via eSKD

Du kan lämna in din momsrapport över internet, det kallas för elektronisk skattedeklaration. Innan du kan börjar skicka via eSKD måste du lämna en ansökan till Skatteverket.

Läs mer om hur det fungerar:
Skapa elektronisk skattedeklaration (eSKD) för momsdeklaration »

Skapa utbetalning via betalfil
Skicka betalfil till din bank

Om du använder bankens internettjänst kan du skicka betalfilen för dina leverantörsfakturor elektroniskt, både inhemska och utländska leverantörsfakturor.

Så här gör du:
Läs: Skapa utbetalning via betalfil »
Film: Skicka betalfil till din internetbank »
Återrapportering av kund- och leverantörsbetalningar på fil
Återrapportering på fil

Du kan använda återrapportering för att göra det enklare för dig när kundinbetalningarna betalats via fil, eller när du skickat dina leverantörsbetalningar via fil.

Läs mer:
Läs mer i Återrapportera kundinbetalningar »
Läs mer i Återrapportera leverantörsbetalningar »

Skicka och ta emot e-fakturor 

Företagsfinansiering & företagslån

Skicka faktura/beställning
Använder du AutoInvoice så behöver du inte längre skriva ut, frankera och posta dina fakturor. Du kan välja om du vill skicka som vanliga brev, e-post eller via e-faktura. Har du kunder som fortfarande vill ha det på brev kan du välja det på den kunden, resterande kunder får då fakturan på mejl eller e-faktura - beroende på vad du väljer på respektive kund.

Arbetar du mot den offentliga sektorn så är det ett lagkrav från 1 april 2019 att fakturera e-fakturor.

Vill du veta mer?
Skicka dokument via AutoInvoice »
Se filmen skicka fakturor via AutoInvoice »
Se filmen Aktivera tjänster »
Se det inspelade webbinariet: Kom igång med Visma AutoInvoice »
Därför ska du fakturera digitalt »

Företagsfinansiering & företagslån

Ta emot leverantörsfaktura/order
Via AutoInvoice kan du också ta emot leverantörsfakturor/ordrar. När du får en faktura från en leverantör så meddelar programmet att det finns dokument att läsa in. Du kan då förhandsgranska innan du bestämmer om leverantörsfakturan/ordern ska gå in i programmet. När uppgifterna sedan läses in så skapas leverantörsfakturan/ordern automatiskt. 

Så här gör du:
Ta emot leverantörsfakturor via AutoInvoice »
Se filmen ta emot leverantörsfakturor via AutoInvoice »
Se filmen Aktivera tjänster »

Automatisera din kravhantering 

Om du vill ha hjälp med att effektivisera din kravhantering, dvs driva in förfallna fakturor och dröjsmålsräntor så kan du använda den inbyggda funktionen Visma AutoCollect. Du väljer själv vilka fakturor som ska hanteras av tjänsten, som exempelvis uppdragen betalningspåminnelse och inkassokrav. Använder du AutoCollect går det automatiskt ut en påminnelse till din kund, och om din kund inte betalar fakturan eller påminnelsen så avgör du om det ska gå till inkasso.

Företagsfinansiering - i en knapptryckning

Vi har smarta alternativ för företagsfinansiering. Kanske vill du stärka kassan för att satsa och växa. Du kan enkelt låna pengar till ditt företag eller belåna dina fakturor. Ditt låneutrymme beräknas fram beroende på hur ditt företags ekonomi ser ut just nu.

Kanske har du kunder som är sena med betalningar, samtidigt som utlägg behöver göras. Via Visma Betalt Direkt kan du sälja dina fakturor direkt via programmet. Vi köper dina fakturor och du får betalt direkt. Se det både som en möjlighet och trygghet.

Andra smarta tips

Få bättre översikt

Du får enklare, snabbare och tydligare överblick på ekonomin i ditt företag, vart du än är. Genom dokumenthanteringen kan du lagra och även dela viktiga dokument både inom företaget men även till andra. Du får överskådliga diagram och du kan även djupdyka i siffror och verifikationer. Du kan även få rapporter på engelska.

Läs mer om Visma Ekonomiöversikt i Administration »

Läs mer om Visma Ekonomiöversikt »

Se filmen Så fungerar Visma Ekonomiöversikt »

Se filmen Aktivera tjänster »

Scanna kvitton

Scanna kvitton 

Om du vill minska risken för att kvitton glöms bort är det smidigt att använda appen Visma Scanner. Via appen kan du fota, spara och skicka kvittot till programmet. När du fått in underlaget kan du sedan koppla dessa till både verifikationer och leverantörsfakturor.

Läs mer om hur det fungerar i Visma Scanner »

Se filmen Skicka underlag med Visma Scanner »

Se filmen Aktivera tjänster »

Digitala kvitton »

Smart kundhantering

Kontrollera betalningsförmågan hos dina kunder och leverantörer. Genom att använda Visma Kreditupplysning kan du få mer information genom att göra kreditupplysning och anmärkningskontroll. När du lägger upp nya kunder och leverantörer kan du automatiskt hämta in adressuppgifterna.

Läs mer om Visma Kreditupplysning i Administration »

Med Visma Sms kan du snabbt kommunicera med dina kunder.

Läs mer om Visma Sms »

Digitala fakturaunderlag

Digitala fakturaunderlag

I vårt webbaserade Visma Tid Smart kan du och dina anställda rapportera tider, arbeta med kundens order och prissättning. I Tid Smart sammanställs fakturaunderlagen som du sedan läser in i Administration.

Läs mer

Storegate Backup

Spara säkerhetskopior digitalt

Med hjälp av Storegate Backup kan du spara dina säkerhetskopior du tar digitalt. Du anger vilka filer och mappar på din dator som du vill överföra till din lagringsyta på Storegate Backup, och du kan även schemalägga hur ofta du vill att detta ska ske.

läs mer

Vinn tid och slipp dubbelarbete

Om du integrerar Visma Webshop med Administration kommer beställningar från nätbutiken automatiskt över till Administration. Nya kunder i nätbutiken läggs också automatiskt upp i ditt program, liksom nya artiklar förs automatiskt över till nätbutiken.

Läs mer