Integrera Visma Tid med Visma Administration

Effektivisera ditt faktureringsarbete med hjälp av Visma Tid

Genom att använda Visma Tid Smart/Pro som ett försystem kan du enkelt få ut både fakturaunderlag som du importerar till Visma Administration, men även löneunderlag som du läser in till Visma Lön. Du och dina medarbetare registrerar tider och utlägg direkt i webbgränssnittet eller via appen vilket blir underlag för både fakturering och lön.

 • Prova Visma Tid kostnadsfritt!

  Har du inte tidprogrammet idag kan du starta en kostnadsfri provperiod via vår hemsida. Självklart kan du aktivera integrationen mot Visma Administration även under din testperiod.

  Jag vill veta mer om Tid Smart/Pro

 • Aktivera integrationen

  Från version 2022.2 av Administration kan du föra över dina kalkylpriser till Tid. Det bästa är att du uppdaterar till senaste versionen innan du börjar.

 • Du aktiverar integrationen i Administration via Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration. Läs mer om inställningarna i Integration mot Visma Administration.

 • Importera register

  Genom integrationen slipper du lägga upp dina register på nytt. Du importerar enkelt dina register från Administration för kunder, resultatenheter, artiklar och projekt. Läs mer om hur detta går till i För över uppgifter till Tid Smart/Pro från Administration.

 • Löpande hantering av registerposter

  När du gjort importen av register första gången ska du lägga upp alla kunder och projekt i Tid Smart/Pro. Kunder kommer läggas upp när du importerar fakturaunderlag och projekt kan du hämta direkt i Administration. Läs mer i Hämta projekt.

  När det gäller artiklar behöver du lägga upp dessa i Administration och importera dem till Tid, då det är i ekonomisystemet som du kan styra exempelvis lagerantal och kontering som är centralt i artikelregistret.

 • Skapa bokföringsprojekt per automatik

  Bokföringsprojekt i Tid Smart/Pro är det som importeras till Administration. Tänker du föra över projekt till Administration bör du markera att du vill att ett bokföringsprojekt ska skapas upp per automatik när du skapar ett projekt i Tid. Du gör inställningen i Tid Smart/Pro via Inställningar - Integrationer - Ekonomisystem.

 • Import av leverantörsfakturor

  En viktig del i arbete med projekt är att du ska få en fullständig ekonomisk uppföljning. Genom att skicka de leverantörsfakturor du skapat i Administration, kan du snabbt och enkelt överföra dessa till projektet i Tid för att få en korrekt uppföljning för dina kostnader.

 • Självklart kan du även bestämma om kostnaderna ska vidarefaktureras till kunden eller endast ligga som en kostnad i projektet. Läs mer i avsnittet: Skicka till Tid Smart/Pro, kommando.

 • Bokför dina händelser med ett knapptryck

  Utifrån de kvitton/utlägg som dina medarbetare registrerar kan du enkelt skapa en verifikation i Administration för att bokföra dina kostnader. Mer information hittar du i Bokför kvitton och utlägg.

 • Dessutom kan du skapa en verifikation för dina personalkostnader om du vill bokföra dessa innan du skapar lönekörningen genom att ta ut rapporten Personalkostnader per projekt. Via denna rapport kan du skapa en sie-fil som du läser in i Administration.

 • Skapa fakturaunderlag

  När allt är registrerat för månaden är det dags att fakturera dina kunder. Utifrån registreringarna och den prissättning du valt på projektet får du ut ett fakturaunderlag. Du kan enkelt välja layout på fakturan som passar din verksamhet och importerar sedan underlaget till Administration. Läs mer i Skapa fakturaunderlag.

 • Få uppföljning för dina bokförda värden (Tid Pro)

  Genom att hämta dina bokförda värden från Administration sluter du cirkeln och har full överblick över din ekonomiska uppföljning direkt i Tid. Du kan kontrollera att allt är bokfört och klart och slipper byta mellan systemen. Mer information finns i Projektekonomi.

Arbetar du i Visma Tid idag?

Om du idag använder vårt lokalt installerade tidsystem Visma Tid kan du enkelt byta till Visma Tid Smart/Pro, läs mer om Byte till Tid Smart/Pro »

Vill du även se hur du kan effektivisera ditt lönearbete?

Eftersom dina medarbetare registrerar närvaro, avvikelser och utlägg i Visma Tid skapar du enkelt ett underlag som du kan föra över till ditt lönesystem,
t ex Visma Lön Smart. Se Effektivisera ditt lönearbete »