Försäkringarna varje företagare borde ha

Erbjudandena om trygghetsförsäkringar för företagare är många, informationen tyvärr oftast bristfällig och priser liksom villkor allt svårare att jämföra. Men ge inte upp. Vår ekonomiska expert Jan-Erik W Persson lade några dagar på att jämföra olika alternativ och utse sin favorit. Här får du hjälp att hitta de viktigaste försäkringarna för en småföretagares trygghet. 

 Företagarnas Garant Plus

Där har du min favoritleverantör bland de trygghetsförsäkringar som varje företagare borde skaffa sig. Det handlar om skydd vid sådana katastrofer som du aldrig vill bli drabbad av, men som tyvärr inträffar då och då:

  • Sjukvårdsförsäkring som ger snabb tillgång till privat sjukvård om det skulle behövas.
  • Olycksfallsförsäkring som täcker kostnader och och ger större engångsbelopp vid invaliditet.
  • Livförsäkring med en rejäl ersättningsnivå vid tidigt dödsfall.
  • Sjukförsäkring eller liknande, som ger en utbetalning av ett större belopp i katastroflägen till dig som får din arbetsförmåga varaktigt nedsatt.

 Starta eget-skolan för dig som vill starta eget

Så gjordes undersökningen

Jag har den här gången bara haft tid på mig att ta fram uppgifter om trygghetsförsäkringar från de försäkringsgivare som presenterar tillräcklig information om villkor och priser på sina hemsidor. Tyvärr har jag enbart hittat tillräckligt utförlig information på hemsidorna hos Företagarna, SEB och Handelsbanken. I min undersökning har jag letat efter priser och villkor på ett trygghetspaket för 45-åriga företagaren och tvåbarnspappan Tony. Det visar sig kosta från cirka 950 kronor och upp till 1.300 kronor i månaden.

Tyvärr har allt fler banker och försäkringsbolag på senare år tagit bort all information om framför allt priser på försäkringarna från sina hemsidor. Därför måste du beställa personliga offerter från exempelvis Skandia, If, Trygg-Hansa och Swedbank för att fullt ut kunna granska vad de erbjuder. Det gör mig skeptisk till dessa försäkringsgivare, när de inte öppet vill redovisa vad det kostar att försäkra sig via dessa bolag och vilka villkor som ställs. Folksam som enligt min mening hade det kanske allra bästa alternativt när jag gjorde motsvarande undersökning 2017, har nu också tagit bort all detaljinformation om sitt trygghetspaket från hemsidan, så det paketet är nu helt omöjligt att utvärdera via webben.

Enligt vad jag kunnat få fram tar i stort sett alla försäkringsbolag ut högre premier, ju äldre du är. Möjligen är Folksam ett undantag. Det verkar som om de har samma premie oavsett ålder om du väljer deras allra enklaste baspaket med trygghetsförsäkringar (som dock ger relativt klent skydd), men det går som sagt inte längre att få veta säkert, utan att ringa någon av deras försäkringssäljare.

Skaffa försäkringarna när du är frisk

Det är klart bäst att kliva på rätt tidigt i livet, om den här typen av försäkringar ska vara riktigt effektiva. I stort sett alla aktörer kräver nämligen att du gör en hälsodeklaration när försäkringen tecknas.

Som regel undantas från försäkringen då samtliga krämpor som du redan lider av när försäkringen tecknas. Så se till att försöka teckna försäkringar av det här slaget när du ännu är helt frisk och inte ens har ont i ryggen. Då ger framför allt sjukvårdsförsäkringen det allra bästa skyddet.

Försäkringar billigast med aktiebolag

Du ska välja aktiebolag som din företagsform om du vill komma undan billigast när det egna företaget ska betala för försäkringar till anställda som gäller vid ”katastrofer”. Med en enskild firma eller handelsbolag får du som företagare i regel betala i stort sett alla försäkringspremier ur egen ficka. Egentligen är det enbart en del av premien för en grupplivförsäkring som får dras av i firmans bokföring. Även premien för en sjukförsäkring kan vara avdragsgill i firma/HB om den är så kallat P-klassad.

Om du har ett aktiebolag kan bolaget betala alla kostnader för försäkringarna. Då uppstår visserligen oftast en viss skattepliktig förmån, men den är i regel mindre än hela kostnaden. 

Betala bara sjukvårdsförsäkringen fram till 31 december 2018

Den rödgröna regeringen fick nyss igenom en ny skatt på alla sjukvårdsförmåner till anställda som arbetsgivare betalar från 1 juli 2018. Ju längre löptid en sjukvårdsförsäkring har när du betalar före 1 juli 2018, desto bättre rent privatekonomiskt alltså.

Även om de rödgröna från 1 juli 2018 slopar skattefriheten för privat sjukvård betald av arbetsgivaren, kan du dock räkna med att det från 2019 åter blir skattefritt att ta emot privat sjukvård från arbetsgivaren, om det blir regeringsskifte efter valet i höst. 

Om en arbetsgivare ska betala premier för sjukvårdsförsäkringar efter 1 juli 2018 så är det därför bäst att nu och under hösten inte betalar premier för en period som sträcker sig längre än till 31 december 2018. En möjlighet i sådana lägen är till exempel att övergå till att betala premier månadsvis istället för årsvis.

Företagarna har lägsta hälsokraven

Organisationen Företagarnas trygghetspaket blir den här undersökningens vinnare. Fördelarna med detta paket är att priset på försäkringarna är relativt lågt och att man kunnat sätta hälsokraven för att få en komplett sjukvårdsförsäkring lägre än de andra genom att man har en gruppförsäkring. För att få den här försäkringen behöver du därför inte lämna någon hälsodeklaration överhuvudtaget om ditt företag blir ny medlem i Företagarna samtidigt som försäkringar tecknas och förutsatt att du inte har varit sjukskriven mer än 14 dagar i sträck de senaste tre månaderna före ansökan om medlemskapet.

En del kan kanske tycka att det är en nackdel att man måste vara medlem i organisationen Företagarna för att få teckna försäkringen. Det brukar kosta åtminstone närmare 4.000 kronor för det egna företaget att vara medlem i föreningen. Det får vägas mot de medlemsförmåner du tycker dig kunna utnyttja och hur viktigt du upplever det att stödja Sveriges största småföretagarorganisation.

Det ska noteras att Företagarnas försäkringspaket inte innehåller någon ersättning för inkomstbortfall vid långvarig sjukdom. Det får du därför lösa med en separat grupplivförsäkring med förtidskapital hos exempelvis SEB som kostar runt 250 kr i månaden om du nöjer dig med drygt 900.000 kr i livförsäkring (läs mer nedan).

Kostnaderna för försäkringarna via Företagarna för 45-årige Tony ligger på cirka 700 kronor per månad och ger då sjukvårdsförsäkringen, samt en olycksfallsförsäkring på 50 prisbasbelopp (2.240.000 kr) och en livförsäkring på 25 prisbasbelopp (cirka 1.120.000 kr).

Sjukvårdsförsäkringen hos Företagarna har en självrisk på 750 kronor per skada, dock max 750 kronor per år. Företagarna har inga beloppsmässiga begränsningar per skada i sin sjukvårdsförsäkring.

En stor och unik fördel tycker jag och många med mig, det är att sjukvårdsförsäkringen hos Företagarna får behållas så länge du lever och betalar premien. Premien för sjukvårdsförsäkringen för den som är 65+ är knappt 900 kr per månad oavsett födelseår och täcker vård i två år för ett sjukfall. I försäkringen ingår då även en livförsäkring på två prisbasbelopp och en olycksfallsförsäkring på 5 prisbasbelopp.

Läs mer om Företagarnas försäkringar »

SEB har bästa grupplivförsäkringen

Ofta är det inte så lätt att teckna separata försäkringar som kan ge rejäla belopp om du råkar ut för långvarig sjukdom tidigt i livet. En del försäkringsbolag låter inte ens företagare längre teckna riskförsäkringar, utan att du samtidigt binder upp dig för ett sparande i pensionsförsäkring eller liknande.

Inte minst för den företagare som tänker satsa på en direktpension utan försäkring (läs om fördelarna med direktpension här) och därför letar efter en extra försäkring som kan motsvara pensionsförsäkringens premiebefrielse, har banken SEB ett bra alternativ.

SEB:s grupplivförsäkring med så kallat förtidskapital ger bra skydd om du skulle bli helt oförmögen att arbeta långt före vanlig pensionsålder. Du får alltså ett stort engångsbelopp som kan användas direkt eller sparas till pension om du hellre önskar det. Resultatet för den egna ekonomin blir precis densamma som med en premiebefrielse i en pensionsförsäkring. Försäkringsbolaget betalar ut en summa som du kan använda för dina egna utgifter, utan att du själv sparat ihop pengarna.

Du måste ha ett inlåningskonto hos SEB för att få teckna grupplivförsäkringen och du måste teckna försäkringen innan du fyller 55 år. Om du väljer högst 40 prisbasbelopp som livförsäkringsbelopp kan förtidskapital läggas till. Förtidskapitalet blir samma som livförsäkringsbeloppet ifall du tappar större delen av din arbetsförmåga (minst 75 %) före du fyllt 50 år och hälften av det ursprungliga livförsäkringsbeloppet gäller som förtidskapital mellan 50 och 60 år.

Premien är samma oavsett vilken ålder du har. Under 2018 kostar det drygt 13 kronor per månad och prisbasbelopp i livförsäkring med förtidskapital. Maximala 40 prisbasbelopp i förtidskapital kostar då drygt 500 kr. Vill du även koppla på en olycksfallsförsäkring på 40 prisbasbelopp ökar månadskostnaden till drygt 700 kronor.

SEB har även sjukvårdsförsäkringar med tre olika servicenivåer. Den mest omfattande sjukvårdsförsäkringen som kan ge privat sjukvård till ett värde av 5 miljoner kr för varje sjukdom eller olycksfallsskada, kostar närmare 700 kr per månad för en 45-åring. Den enklaste som täcker vårdkostnader för en miljon kr under max ett år har en månadspremie på bara drygt hundralappen om du är 45 år.

Läs mer om SEB:s grupplivförsäkring »

Handelsbanken klarar inte konkurrensen

Även Handelsbanken har ett trygghetspaket för företagare som innehåller en livförsäkring som kan kompletteras med förtidskapital, en sjukvårdsförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Kostnaden för hela paketet för en 45-åring blir kring 1.300 kr, och då är livförsäkring och förtidskapital högst 30 prisbasbelopp och en viss självrisk betalas i sjukvårdsförsäkringen.

När man jämför Handelsbankens förtidskapital med SEB:s motsvarande försäkring, vinner SEB mycket stort. Priset är ungefär detsamma men SEB har 40 prisbasbelopp som förtidskapital fram till 50 års ålder och betalar ut 20 prisbasbelopp i förtidskapital (ca 900.000 kr under 2018) när den försäkrade är mellan 50 och 60 år. Handelsbankens förtidskapital blir bara 17 prisbasbelopp för en 50-åring och sjunker sedan år för år så att det är enbart 6 prisbasbelopp (ca 270.000 kr under 2018) till en 60-åring. Att Handelsbankens förtidskapital betalas ut till den som blir arbetsoförmögen till 50 % medan SEB kräver 75 % innan förtidskapitalet betalas ut, tycker jag är mindre viktigt. Det är ju framför allt vid en riktig katastrof med hundraprocentig förlust av arbetsförmågan som ett förtidskapital kan vara av riktigt stor betydelse.

Läs mer om Handelsbankens försäkringar för företagare »

Foto: Ulf Nilsson, Mimbild

Vi reserverar oss för att något av försäkringsbolagens villkor kan förändrats sedan artikeln skrevs.

4,3/5 - 46 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi