Skatt och sjukvårdsförsäkring – här är bästa taktiken

Från 1 juli 2018 har den rödgröna regeringen infört skatt på privat sjukvård när denna betalas av din arbetsgivare. Vanligast är att arbetsgivaren betalar en sjukvårdsförsäkring, och då kan du räkna med att i regel bara cirka 70-75 procent av försäkringspremien blir en skattepliktig förmån. De allra flesta sjukvårdsförsäkringarna innehåller nämligen rätt till rehabilitering och liknande förmåner som inte blivit skattepliktiga.

Det är försäkringsbolag som exempelvis Skandia, Länsförsäkringar och Trygg Hansa som på sina hemsidor ger informationen att de anser att enbart 70-75 procent av premien för deras vanliga sjukvårdsförsäkringar ska räknas som en skattepliktig förmån.

Exempel: Din arbetsgivare betalar 1 000 kronor i månadspremie, varav 700 kronor blir en skattepliktig förmån. Tjänar du högst cirka 39 000 i månaden blir förmånsskatten 140 – 215 kronor om din kommunalskatt är 32 kronor. Vid högre månadslön blir skatten 360 – 420 kronor.

Kräv alltid besked från ditt försäkringsbolag

För att du som är arbetsgivare ska vara riktigt säker på hur försäkringsbolagen tycker att deras olika försäkringar ska värderas, måste du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och få definitiva besked i ditt enskilda fall, om du inte fått ett sådant besked redan.

Det finns exempelvis sjukvårdsförsäkringar som enbart innehåller rätten att få ren sjukvård betald av försäkringen och då är försäkringspremien skattepliktig till 100 procent.

Och det finns också sjukvårdsförsäkringar med stora inslag även av möjlighet till sjukvård utomlands om man insjuknar under tjänsteresor och då kanske den skattepliktiga delen av premien kan anses vara så låg som 40-50 procent. Sjukvård utomlands som en arbetsgivare betalar för en anställd som insjuknar under en tjänsteresa, är nämligen fortsatt skattefri.

Men vanligast kommer alltså säkert vara att försäkringsbolagen bedömer att deras mest förekommande sjukvårdsförsäkringar är skattepliktiga till 70-75 procent.

Bäst att välja månadspremie för sjukvårdsförsäkringar

När de röd-gröna från 1 juli 2018 ändrade reglerna för beskattning av privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren, var egentli­gen en majoritet av riksdagens ledamöter emot denna förändring. Men den knepiga parlamentariska situationen medförde att förslaget ändå gick igenom. Efter valet 2018 har ju den parlamentariska situationen inte blivit enklare, men chansen bör ändå finnas att det före nästa val kan uppstå ett läge där en riksdagsmajoritet väljer att slopa den skattepliktiga förmånen på sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivare betalar för anställda.

Om ett sådant beslut skulle komma är det en fördel att betala sjuk­vårdsförsäkringar genom månadspremier, eftersom förmånen uppstår per den dag då premien betalats. Före ändringen av skattereglerna 1 juli 2018 var det en fördel att betala sin sjukvårdsförsäkring så långt in i framtiden som överhuvudtaget möjligt, innan regeländringen slog till. Om en ändring av skattereglerna nu skulle innebära att skatteplikten försvann igen, är det månadspremier som ger det snabbaste genomslaget för en sådan regeländring. Därför är det klokt att ändra till månadsbetal­ning av premien för sjukvårdsförsäkringar och exempelvis utnyttja auto­giro etc om det går för att förenkla administrationen av 12 betalningar om året framöver istället för kanske en enda idag.

Företagare tjänar på att ”betala bort” skattepliktiga förmåner

Av någon anledning är det inte tillåtet för en anställd att ta med värdet av skattepliktiga förmåner när underlag för sjukpenning eller föräldrapenning beräknas, trots att arbetsgivaren betalar sociala avgifter på förmånsvärdet. Inte heller får värdet av skattepliktiga förmåner ingå när en företagare beräknar utrymme för aktieutdelning i ett fåmansbolag enligt löneregeln.

Därför råder jag alla företagare med ett eget aktiebolag att alltid ”betala bort” sina skattepliktiga förmåner.

Om företagaren tar av sin beskattade lön och betalar hela förmånsvärdet till sin arbetsgivare (det egna aktiebolaget) blir den skattepliktiga förmånen noll kr. Istället kan företagen använda pengarna som betalats förmånen till att höja den egna lönen från aktiebolaget så att underlaget för sjuk/föräldrapenning ökar liksom löneunderlaget för den egna aktieutdelningen till 20 procents utdelningsskatt.

En sådan betalning av en egen förmån blir normalt sett aldrig en dålig affär, vare sig för företagaren eller aktiebolaget.

Läs mer om hur det fungerar!

Vill du få en djupare inblick i hur Jan-Eriks tips fungerar? Läs mer i hans bok Skattefritt och lågbeskattat i aktiebolag 2018

Köp boken häri

4,6/5 - 147 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi