Skatt och sjukvårdsförsäkring – här är bästa taktiken

Från 1 juli 2018 har den rödgröna regeringen infört skatt på privat sjukvård när denna betalas av din arbetsgivare. Vanligast är att arbetsgivaren betalar en sjukvårdsförsäkring, och då kan du räkna med att i regel bara cirka 70-75 procent av försäkringspremien blir en skattepliktig förmån. De allra flesta sjukvårdsförsäkringarna innehåller nämligen rätt till rehabilitering och liknande förmåner som inte blivit skattepliktiga.

Det är försäkringsbolag som exempelvis Skandia, Länsförsäkringar och Trygg Hansa som på sina hemsidor ger informationen att de anser att enbart 70-75 procent av premien för deras vanliga sjukvårdsförsäkringar ska räknas som en skattepliktig förmån.

Exempel: Din arbetsgivare betalar 1 000 kronor i månadspremie, varav 700 kronor blir en skattepliktig förmån. Tjänar du högst cirka 39 000 i månaden blir förmånsskatten 140 – 215 kronor om din kommunalskatt är 32 kronor. Vid högre månadslön blir skatten 360 – 420 kronor.

Kräv alltid besked från ditt försäkringsbolag

För att du som är arbetsgivare ska vara riktigt säker på hur försäkringsbolagen tycker att deras olika försäkringar ska värderas, måste du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och få definitiva besked i ditt enskilda fall, om du inte fått ett sådant besked redan.

Det finns exempelvis sjukvårdsförsäkringar som enbart innehåller rätten att få ren sjukvård betald av försäkringen och då är försäkringspremien skattepliktig till 100 procent.

Och det finns också sjukvårdsförsäkringar med stora inslag även av möjlighet till sjukvård utomlands om man insjuknar under tjänsteresor och då kanske den skattepliktiga delen av premien kan anses vara så låg som 40-50 procent. Sjukvård utomlands som en arbetsgivare betalar för en anställd som insjuknar under en tjänsteresa, är nämligen fortsatt skattefri.

Men vanligast kommer alltså säkert vara att försäkringsbolagen bedömer att deras mest förekommande sjukvårdsförsäkringar är skattepliktiga till 70-75 procent.

Inga besked från Skatteverket om försäkringsbolagens uppskattningar

Tyvärr vet man än så länge inte om Skatteverket tänker sig att följa respektive försäkringsbolags värdering av sina sjukvårdsförsäkringar som skattepliktig förmån. Det har myndigheten hittills inte sagt ett ord om.

Det är ändå rimligt att du som är arbetsgivare tills vidare följer försäkringsbolagens uppskattningar av förmånsvärden.

Den arbetsgivare som vill vara oerhört försiktig bör dessutom skicka ett brev till Skatteverket när en förmån av privat sjukvård redovisas i en skattedeklaration och där berätta om hur förmånen av privat sjukvård har värderats. Det eliminerar risken för skattetillägg om värderingen skulle underkännas av Skatteverket.

Oftast bäst att nu byta till månadspremie för sjukvårdsförsäkringar

Redan i början av juni i år då riksdagen just beslutat att införa skatten på privat sjukvård från 1 juli 2018, tipsade vi i ett nyhetsbrev om möjligheten att betala så mycket som möjligt för privat sjukvård och premier för sjukvårdsförsäkringar före 1 juli 2018. Löptiden för försäkringen skulle då vara längsta möjliga. På det viset kunde man undvika den nya förmånsskatten, kanske både ett eller flera år fram i tiden. För det är enbart betalningar för privat sjukvård för sina anställda som en arbetsgivare gör den 1 juli 2018 eller senare, som blir underlag för en skattepliktig förmån. En sjukvårdsförsäkring som betalats före 1 juli 2018 ger aldrig nån skatt, oavsett hur lång löptid som försäkringen har.

Nu när förmånsskatten på privat sjukvård är införd, är det däremot dags att tänka på ett annat sätt. För det första kan många anställda säkert vilja få sin förmånsskatt fördelad jämnt under året. Därför bör arbetsgivaren be försäkringsbolaget att få övergå till månadspremier istället för längre premieperioder än en månad.

Dessutom kan förmånsskatten försvinna igen från 1 januari 2019 om det blir regeringsskifte i höst. Majoriteten av riksdagens partier och ledamöter ville nämligen egentligen inte alls införa skatten. Därför ska man från 1 juli 2018 undvika att betala premier för sjukvårdsförsäkringar som löper längre än till 31 december 2018. Och för den som sett till att ha månadspremie är ju den saken också löst automatiskt.

Företagare tjänar på att ”betala bort” skattepliktiga förmåner

Av någon anledning är det inte tillåtet för en anställd att ta med värdet av skattepliktiga förmåner när underlag för sjukpenning eller föräldrapenning beräknas, trots att arbetsgivaren betalar sociala avgifter på förmånsvärdet. Inte heller får värdet av skattepliktiga förmåner ingå när en företagare beräknar utrymme för aktieutdelning i ett fåmansbolag enligt löneregeln.

Därför råder jag alla företagare med ett eget aktiebolag att alltid ”betala bort” sina skattepliktiga förmåner.

Om företagaren tar av sin beskattade lön och betalar hela förmånsvärdet till sin arbetsgivare (det egna aktiebolaget) blir den skattepliktiga förmånen noll kr. Istället kan företagen använda pengarna som betalats förmånen till att höja den egna lönen från aktiebolaget så att underlaget för sjuk/föräldrapenning ökar liksom löneunderlaget för den egna aktieutdelningen till 20 procents utdelningsskatt.

En sådan betalning av en egen förmån blir normalt sett aldrig en dålig affär, vare sig för företagaren eller aktiebolaget.

Läs mer om hur det fungerar!

Vill du få en djupare inblick i hur Jan-Eriks tips fungerar? Läs mer i hans bok Skattefritt och lågbeskattat i aktiebolag 2018

Köp boken häri

4,6/5 - 136 röster
Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Just nu kan du köpa Visma eEkonomi med deklaration till rabatterat pris.

Läs mer