Vad är direktpension och finns några nackdelar?

Jan Hansson är säker på sin sak – direktpension är överlägset pensionsförsäkringar. Men det är också skillnad på direktpension och direktpension. Ska man dra full nytta av möjligheterna ska man inte koppla direktpensionen till en kapitalförsäkring som många banker och försäkringssäljare föreslår.

Jan JohanssonSå vad är egentligen direktpension, vilka är för- och nackdelarna, hur går det till, och vad ska man tänka på? Vi ställer frågorna vi fått om direktpension till Jan Hansson som tillsammans med Peder Kampe driver konsultföretaget Intervenia – ett företag som är specialister på direktpension för företagare med eget aktiebolag.

Vad är det för fördelar med direktpension?

– Den som byter ut sin pensionsförsäkring mot en direktpension som inte är kopplad till en kapitalförsäkring slipper betala dyra avgifter och provisioner till försäkringsbolag. En genomsnittsparare höjer sin totala pension med flera hundra tusen på detta vis, säger Jan Hansson.

– En annan mycket stor fördel är att företagaren sedan kan välja att utbetala direktpensionskapitalet också som lön och utdelning vilket ger avsevärt lägre skatt jämfört med pensionsinkomst. Löneinkomst ger rätt till jobbskatteavdrag och höjd allmän pension med 18,5 procent av lönesumman. Medräknat den allmänna pensionen blir löneinkomster till pensionär därmed näst intill skattefria. Utdelningsinkomst beskattas med 20 procent medan pensionsinkomst beskattas med 35 procent. Lön och utdelning ger således betydligt lägre skatt än pensionförsäkringens pensionsinkomster.

– ­­Det är detta som är anledningen till att direktpension ger mycket högre pension jämfört med en vanlig pensionsförsäkring.

 Se räkneexempel på direktpension och få en genomgång av alla regler

Finns det inga nackdelar eller begränsningar med direktpension?

– Nej, faktiskt inte.

Vad ska man tänka på om man vill byta till direktpension?

– Du måste vara anställd i, eller allra helst ha ett eget aktiebolag. Bolaget ska öppna ett vanligt fondkonto och sedan sparar du till din pension i fonder på bolagets fondkonto. Ett pensionsutfästelseavtal skall upprättas mellan dig och bolaget. I detta förbinder sig bolaget att utbetala kapitalet på fondkontot till dig när du går i pension eller till dina efterlevande om du avlider. En pantförskrivning skall också upprättas som säkrar din pension mot en eventuell företagskonkurs samt att ingen annan än du själv kan förfoga över pengarna. Avtalen anpassas efter individuella önskemål och behov. Det är således två juridiska avtal som måste tecknas på korrekt sätt för att vara giltiga.

Hur är det med försäkringsskyddet i direktpension?

– Du kan ha precis samma grundskydd med direktpension som med en pensionsförsäkring. Efterlevandeskydd till familjen, sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring etc.

Hur beskattas direktpension? Är det beskattade vinstmedel som avsätts från företaget?

– Ja, företaget betalar bolagsskatt på 22 procent på avsättningarna till direktpensionssparandet. I gengäld behöver inte företaget betala in särskild löneskatt om 24,26 procent på avsättningarna så det går jämnt ut jämfört med att betala in till pensionsförsäkring.

Finns det några andra risker med direktpension?

– Om bara pensionsutfästelseavtalet och pantförskrivningen är juridiskt korrekt upprättade är kapitalet i direktpension lika skyddat som med pensionsförsäkring. Vid en eventuell konkurs kan direktpensionskapitalet antingen betalas ut till dig i förväg om du så önskar, i annat fall placeras kapitalet i en pensionsförsäkring. För när det konkursade bolaget upphör att existera kan det inte längre stå för direktpensionen.

Kan man använda direktpension med enskild firma eller handelsbolag?

– Nej, direktpension kan bara ges till anställda så det är bara företagare med aktiebolag som kan välja den här typen av tjänstepension.

Vad händer om en anställd som har direktpension slutar på företaget?

– Antingen utbetalar företaget pensionen i enlighet med utfästelsen eller så kan man avtala i pensionsutfästelseavtalet att kapitalet skall placeras i en pensionsförsäkring om anställningen upphör.

Bokföra direktpension

Hur mycket kan man sätta av till direktpension?

– Du kan spara hur stora belopp som helst oavsett vilken lön du tagit ut under året. Det enda som krävs är att du har en anställning i bolaget.

Foto: Magnus Gotander, Bilduppdraget

Fotnot: Visma Spcs säljer inga försäkringar och har inget att göra med vare sig pensionsavtal, pensionsförsäkringar eller direktpension. Denna artikel har tagits fram enkom för att ge våra kunder mer information i ett ämne som vi fått många frågor om och som visat sig vara av stort intresse för företagare med eget aktiebolag.

4,3/5 - 45 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi