Visma Spcs KunskapsdagarnaMaroni Redovisning ”kör hårt" med ny teknik

Det är en annorlunda dag på jobbet för delägarna till Maroni Redovisningsbyrå, Marzena och Max Blomqvist. Mor och son är på Visma Spcs Kunskapsdagar 2015, Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm, där de rustar sig inför framtiden. 
– Många ser ny teknik som ett hot. Jag säger: Kör hårt!, säger Marzena Blomqvist. 

Publicerad: 2015-06-17 12:01

Vi går alla i badrock och tofflor med flätad korg under armen. Låter fiskar nafsa våra fötter, äter rawfood och gör swot-analyser. Frågar varandra: Är du röd, gul, grön eller blå i din personlighet? Stilanalysen som kallas DISC engagerar. Temat för året är kommunikation och medvetna val. Byråledarna har ett eget spår medan redovisningsekonomerna lär sig mer om wow:et med molnbaserade tjänster.

Att vara 55+

Vi sjunker ner i var sin japansk, mycket låg, sittmöbel och pratar om ny teknik och att vara 55+. 
– Hade jag inte haft Max skulle jag aldrig tagit steget ut på internet utan väntat på min pension. Många äldre kvinnor ser ny teknik som ett hot. De ser ingen morot för att gå över till internetbaserade lösningar. Men jag säger: Kör hårt! Det är kul att få bekräftelse på att man hänger med hela vägen ända till pensionen, säger Marzena Blomqvist.Visma Spcs Kunskapsdagarna

Kunskapsdagarna 2015 har hittills gett självkännedom och kunskap om olika personlighetstyper.
– Jag tar med mig betydelsen av att förstå kundens behov och affär. Om de vill ha analys ska de få det. Men om kunden inte har ett behov ska man inte tränga sig på. Dela upp kunderna i olika grupper utefter det, säger Marzena.

– Jag har lärt mig mer om hur man kan prata med varandra om man är olika i sin personlighet. Man ska inte bara köra sitt race utan anpassa sig efter kunden, säger Max Blomqvist.

ISO-certifierades

Maroni är en av få redovisningsbyråer som certifierats för ISO 9001. Det är en kvalitetssäkring och innebär att det finns standardiserade processer för alla arbetsmoment. Företaget sparar tid och energi och förenklar ständigt. Att arbeta i processer kommer att bli mer och mer intressant för redovisningsbyråer i framtiden, enligt FAR, även om det inte alls behöver vara på den höga nivån. 
– Jag håller med om det, men jag tror inte att kunderna är riktigt med på tåget än. Redovisningsbranschen springer just nu fortare än kunderna, säger Max Blomqvist. 

Köpte scanner

Maroni Redovisning har också satsat på ett nytt scanningsystem som är miljöcertifierat.
– Vi ville få ner pappersförbrukningen och samtidigt skapa ett internt system för att säkerställa bevarandekraven för kundens material. Pappersförbrukningen minskade med cirka 60 procent och miljöcertifieringen kan vi använda i vår marknadsföring.
Företaget redovisar också öppet sina priser på hemsidan och vågar lova kunderna att de skapar värde. När redovisningsbyråerna själva driver utvecklingen och bestämmer sig för att utveckla kunderna så når de framgång, är Maronis erfarenhet.

Steg för steg

Men det ska göras steg för steg.
– Ta Visma Webbfakturering. Genom att lägga över arbete på kunden blev det lättare för alla. Systemet ser till att Yasuragi Hasseludden det blir rätt kring rot och rut, trots språksvårigheter hos vissa kundgrupper. Innan satt kunderna i excel. Vi tar fortfarande lika mycket betalt, utbildar och kunden ringer när de behöver, säger Max Blomqvist.

Han har också börjat implementera ett nytt arbetssätt och Visma eEkonomi tillsammans med några kunder. Kunder som bokför själva innebär att en del av byråns arbetsuppgifter försvinner.

– Även om vi har en viss rädsla för att tekniken tar över vårt jobb inser vi att morgondagens kunder är de unga som vill jobba på ett annat sätt. Vi får ägna oss åt kontroller och konsultationer istället, tolka rapporter och ge råd. Då kan vi också ta ut ett högre pris. Det här kommer vi utveckla steg för steg, säger Marzena Blomqvist.

Vad krävs av en redovisningsbyrå för att klara sig i den här nya omgivningen?
– Vi måste vidareutbilda oss i IT-systemen, fördjupa oss. Och kanske branschutbilda oss, vara specialister. Vår vision är att få fler kunder att gå över till molnet.

Hur ser lönsamheten ut i branschen framöver, tror ni?
– Jag tror vi måste ändra sättet vi tar betalt för och vad vi tar betalt för – frångå tidsdebitering och gå till paketpriser. Det är lite feghet från branschens sida som inte vågar ta betalt. Vi på Maroni har fastpriser som baserar sig på antal verifikat. Om verifikaten överstiger gränsen så tillkommer styckpris. Vi har också timpriser. Och vad gäller bokslut har vi paketpris baserat på omsättningen, säger Max. 

Vilket värde ska redovisningsbranschen skapa för sina kunder i framtiden?
– Enkelhet och att frigöra företagarnas tid. Vi ska ge rätt rapporter och rätt rådgivning, det är vår styrka i framtiden. Det här med bokföring kommer vi att överge till förmån för rådgivning. 

Fakta

Namn: Marzena Blomqvist och Max Blomqvist
Företag: Maroni Redovisningsbyrå AB
Bransch: Redovisning
Använder: Visma Byråpaket
Hemsida: maroni.se