Konkurs – Vad är en konkurs?

Vid en konkurs tas tillgångar om hand för att bekosta skulder.

En gäldenär kan försättas i konkurs
Den som är skyldig pengar kallas gäldenär medan den som har en fordran mot någon annan, det vill säga vill ha betalt, kallas borgenär. Ett företag eller en person som är insolvent, det vill säga som inte kan betala sina skulder under en längre period, kan försättas i konkurs. Konkursen innebär att tillgångarna tas i anspråk och används för att betala av skulderna till den skuldsattes borgenärer. Juridiska personer såväl som fysiska personer kan försättas i konkurs.

Hur går en konkurs till?
Det är antingen gäldenären själv som ansöker om konkurs, genom en så kallad egen ansökan, eller en eller flera av borgenärerna. Ett konkursförfarande styrs av Konkurslagen (1987:672). I Sverige är det tingsrätten som beslutar om konkurs och som utnämner en eller flera så kallade konkursförvaltare, som ofta är advokater. Konkursförvaltarens ansvar är att omhänderta och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder och att ordna så att gäldenärens egendom, det så kallade konkursboet, blir sålt. När en företagskonkurs avslutas upphör företaget att existera och kan inte längre krävas på betalning. Däremot kan en privatperson krävas på betalning även efter att konkursen avslutats.

 Lästips: Vad händer vid konkurs? 9 tips för att undvika obestånd

Vilket ansvar har bolagsägarna vid en konkurs?
Betalningsansvaret vid en konkurs varierar beroende på företagets bolagsform. Vid en konkurs av ett aktiebolag är inte ägarna betalningsansvariga medan ägarna och/eller delägarna av enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag är personligt betalningsansvariga för företagets skulder. Det betyder att ägarnas privata tillgångar kan användas för betalning av företagets skulder.

Företagsrekonstruktion som alternativ till konkurs
Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs och innebär att företag med ekonomiska problem, men som på sikt har möjlighet att överleva, kan rekonstrueras utan konkurs. Rekonstruktion söks om hos domstol och innebär att företaget får skydd mot konkurs under en bestämd period. Som huvudregel gäller att under tiden som företagsrekonstruktionen pågår får utmätning av företaget inte ske.

Konkurs på engelska
Bankruptcy

Relaterade ord
Kundförlust
Skuld
Tillgång
Utmätning
Återtagandeförbehåll

5/5 - 3 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi