Budgetuppföljning – så gör du på egen hand eller med hjälp

Varför ska du satsa på budgetarbete? Och hur skulle du kunna få hjälp med arbetet? Vi pratade med fyra redovisningskonsulter om hur man kan jobba med sin budget och budgetuppföljning – på egen hand eller tillsammans med en redovisningsbyrå. Här är deras bästa tips till dig.

Persson & Thorin Redovisning

Ekonomistyrning & finansiell analys > Budgetuppföljning

Petter Åkesson, Persson & Thorin Redovisning

1. Vad tycker du är viktigt att tänka på?
– Budgeten måste vara kopplad till företagarens mål. Det kan allt från att omsätta en miljon, gå plus minus noll eller få ut pengar till en Thailandsresa. Uppsättningen av själva budgeten är inte så värdefull, men däremot att stämma av den mot nyckeltalen.
– Argumentet är att vi är proaktiva, kan upptäcka avvikelser och påverka utvecklingen i tid. Vi jobbar med vissa av våra kunder på det här sättet.

2. Hur skulle du kunna hjälpa kunden med budgetuppföljning under året?
– Vi går allt mer mot realtidsbokföring online, men den huvudsakliga rapporteringen sker ändå månadsvis och då man kan ju se exempelvis att omsättningen kanske ligger 3% under budget och personalkostnaderna ligger 7% över. Jag kan kommentera i en rapport vad det indikerar och vad som skiljer mot tänkt läge. Det kan följas upp med telefonsamtal eller möte vid behov.

Tips: Gör din egen budget i Visma Ekonomiöversikt.

Hur går det för företaget egentligen? Med hjälp av Visma Ekonomiöversikt får du en snabb och tydlig överblick på ekonomin, antingen genom överskådliga diagram eller genom att djupdyka i siffror och verifikationer.  

Visma Ekonomiöversikt

Elisabeth Svensson, Ekonomibyrån i Halmstad

1. Vad tycker du är viktigt att tänka på?
– Det är riktigt bra att jobba med en budget om man som företagare vill få ett extra stöd i sin planering av verksamheten. Man får snabbt och enkelt en koll på om verksamheten flyter på som planerat både när det gäller intäkter och kostnader. Man får snabbt en signal på om exempelvis några kostnader är högre än man planerat.

2. Hur skulle du kunna hjälpa kunden med budgetuppföljning under året?
– Lägga in budgeten i Visma Ekonomiöversikt. Då får man en bra budgetuppföljning varje månad. Skulle det vara några stora avvikelser så tar man ett personligt möte med kunden direkt.

Malena Nilsson, Addera Ekonomi, Västra Frölunda

1. Vad tycker du är viktigt att tänka på?
– Det är viktigt att ha ett mål med det man gör. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram”, som Nalle Puh säger.

2. Hur skulle du kunna hjälpa kunden med budgetuppföljning under året?
– Budgeten läggs in i Vismas rapporter som jämförelsesiffror mot utfall. Numera finns ju även funktionen i Visma Ekonomiöversikt och den är helt suverän. Vi har varit med i referensgruppen som utvecklat den här funktionen hos Visma.

Anders Bernåker, företagsrådgivare, styrelseproffs och redovisningskonsult, Hovås

1. Vad tycker du är viktigt att tänka på?
– Jag skulle börja med en fråga till min kund, företagaren- Skulle du vilja planera och kunna påverka resultat och kassaflöden kommande år? Vilket behov har du? Går företaget bra eller vill du påverka lönsamheten eller tillväxten?

– Budgeten kan vara på kontonivå, per månad eller lite mera övergripande. Det viktigaste är att se över vilken cykler som bolaget har vad gäller intäkter och kostnader. Jag skulle använda de här argumenten:

  • Att göra en budget är att göra ett rättesnöre för framtiden. Den vanliga redovisningen svarar på frågan hur det gått, bakåt i tiden.
  • En budget svarar på frågan hur skulle jag vilja att det gick, och hur det är troligast att det kommer att gå framåt i tiden.
  • En budget skapar dig möjligheter att i tid se avvikelser från det du planerat och budgeterat så att du kan vidta åtgärder vid större avvikelser.

2. Hur skulle du kunna hjälpa kunden med budgetuppföljning under året?
– Att göra en budget är att tänka ett år framåt. När sedan budgeten är gjord och inlagd som jämförelse med utfall så börjar det roliga: Att se hur företagets resultat, likviditet etc, växer fram. Ligger vi före? Ligger vi efter? Vad kan vi göra då? Vad ska vi göra då? 

– Budgetera också några nyckeltal, till exempel bruttovinst, omsättning per anställd eller vinstmarginal. 

 Budget & företag! Ta del av fler tips på hur du får koll på siffrorna.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi