Visma eEkonomi

Skapa företagets deklaration

Aktivera tillvalet under Appar och tillval.

Checklista för deklarationen i ditt aktiebolag:

1: Bokför alla händelser från föregående räkenskapsår

Innan du kan skapa deklarationen behöver alla händelser för räkenskapsåret som du ska deklarera vara bokförda. Kontrollera att du inte har missat något kvitto, en inbetalning från kund, avskrivningar eller liknande.

2: Gå igenom årsavstämningen

Under Bokföring - Årsavstämning hittar du en checklista som är anpassad efter just ditt företag. Följ den för att säkerställa att du inte missar någonting och att allt är korrekt när det är dags att skapa deklarationen.

3: Öppna och sammanställ deklarationen

När du är klar med årsavstämningen öppnar du upp tillvalet på samma sida genom att klicka på Öppna Visma Deklaration/årsredovisning. På startsidan för tillvalet får du information om vad du behöver gå igenom innan du slutligen skapar din deklaration och årsredovisning. Gå igenom dessa steg för steg för att få ett komplett underlag.

OBS! Lägger du in fler händelser i Visma eEkonomi efter det att du öppnat upp tillvalet behöver du klicka på Bokföringsvärden - Hämta bokföringsvärden.

Hjälpavsnitt - Deklaration

Film - Skapa deklaration för Aktiebolag

4: Kontrollera och skapa deklarationen

Gå till Inlämning - Förhandsgranska för att förhandsgranska deklarationen och säkerställa att allt är korrekt. 

När du har kontrollerat alla uppgifter går du till Inlämning - och så var det dags att skapa deklarationen. Det gör du genom att klicka på Skapa deklaration. Här har du även möjlighet att ladda ner SRU-filerna för elektronisk inlämning till Skatteverket eller om du vill skriva ut en PDF-fil. 

5: Lås deklarationen

Nu återstår att låsa deklarationen genom att markera rutan Lås deklaration. Att låsa deklarationen innebär att deklarationen och räkenskapsåret inte kan ändras. Samtidigt skapas en verifikation med årets resultat, skatt och periodiseringsfond. Denna förs automatiskt över till Visma eEkonomi.

6: Lämna in deklarationen till Skatteverket

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka in deklarationen elektroniskt.

För att lämna in SRU-filerna måste du först spara ner dem på din dator. Du sparar ner en fil i taget genom att högerklicka på filen och väljer Spara länk som alternativt Spara mål som, beroende på vilken webbläsare du använder. Var noga med att spara filerna med det föreslagna filnamnet för att inlämningen till Skatteverket ska fungera. Du laddar sedan upp dem via Skatteverkets e-tjänster eller Tjänsten för filöverföring.

Observera att det bara är blanketterna INK2R och INK2S som finns i filen blanketter.sru när du använder elektronisk inlämning. Huvudblanketten INK2 anger du manuellt på sidan Skatteverkets e-tjänst för Inkomstdeklaration 2 eller så signerar du den och lämnar in via papper.

I pdf:en ingår blanketterna INK2, INK2R och INK2S.

7: Skapa årsredovisningen

När du har låst deklarationen kan du skapa årsredovisningen. Det är under Allmänna uppgifter som du fyller i de uppgifter som ligger till grund för övriga delar i årsredovisningen. Det är även här du anger om du vill lämna in årsredovisningen digitalt eller på papper. 

Film - Skapa årsredovisning för aktiebolag

8: Boka upp eventuell utdelning enligt beslut på årsstämma 

Se forumtråden Bokföra föregående års resultat för att få hjälp med hur du gör för att boka upp hela eller delar av vinsten som utdelning. Det görs som en verifikation i Visma eEkonomi under Bokföring - Verfikationer

9: Lämna in årsredovisningen

När årsredovisningen senast behöver vara inskickad beror på när ditt räkenskapsår slutar, se datum på Bolagsverkets hemsida. 

Digital inlämning - Börja med att kontrollera och göra eventuella kompletteringar under Digital inlämning till Bolagsverket. Klicka sedan på Förhandsgranska fil för en sista avstämning och därefter på Lämna in. Avsluta med att låsa årsredovisningen genom att markera rutan Lås årsredovisning.

Även vid digital inlämning av årsredovisningen ska den signeras av samtliga styrelseledamöter. För att digitalisera hela flödet kan du använda dig av t.ex Visma Sign, en supersmidig signeringstjänst. Vill du inte använda dig av Visma Sign skriver du ut årsredovisningen på papper och för att låta dessa signeras manuellt. Originalet arkiveras och en kopia lämnas in till Bolagsverket. 

Papper -  För att kontrollera att årsredovisningen är komplett klickar du på Kontroll av årsredovisning. Om det saknas uppgifter eller om det finns uppgifter som behöver kompletteras får du en notis om det här. Klicka sedan på Skapa årsredovisning. För att skriva ut dokumenten klickar du på Ladda ned årsredovisning med Fastställelseintyg (PDF), Ladda ned årsredovisning och Ladda ned årsredovisning med Fastställelseintyg (Word-dokument). Dokumenten skrivs under för att sedan lämnas till Bolagsverket. Avsluta med att låsa årsredovisningen genom att markera rutan Lås årsredovisning.

10: Betala ut eventuell aktieutdelning

Gör utbetalningen och matcha sedan bankhändelsen under Kassa- och bankhändelser. Uttaget ska bokföras mot konto 2898.

Checklista för deklarationen i din enskilda firma:

1: Bokför alla händelser från föregående år

Innan du kan skapa deklarationen måste alla händelser för 2020 vara bokförda. Kontrollera att du inte har missat något kvitto, en inbetalning från kund, avskrivningar eller liknande.

2: Gå igenom årsavstämningen

Under Bokföring - Årsavstämning hittar du en checklista som är anpassad efter just ditt företag. Följ den för att säkerställa att du inte missar någonting och att allt är korrekt när det är dags att skapa deklarationen.

3: Öppna och sammanställ deklarationen

När du är klar med årsavstämningen öppnar du upp tillvalet på samma sida genom att klicka på Öppna Visma Deklaration/årsredovisning. På startsidan för tillvalet får du information om vad du behöver gå igenom innan du slutligen skapar din deklaration och årsredovisning. Gå igenom dessa steg för steg för att få ett komplett underlag.

OBS! Lägger du in fler händelser i Visma eEkonomi efter det att du öppnat upp tillvalet behöver du klicka på Bokföringsvärden - Hämta bokföringsvärden.

Hjälpavsnitt - Deklaration
Film - Skapa deklaration för en enskild firma

4: Kontrollera och skapa deklarationen

Gå till Inlämning - Förhandsgranska för att förhandsgranska deklarationen och säkerställa att allt är korrekt. 

När du har kontrollerat alla uppgifter går du till Inlämning - och så var det dags att skapa deklarationen. Det gör du genom att klicka på Skapa deklaration. Här har du även möjlighet att ladda ner SRU-filerna för elektronisk inlämning till Skatteverket eller om du vill skriva ut en PDF-fil. 

5: Lås deklarationen

Nu återstår att låsa deklarationen genom att markera rutan Lås deklaration. Att låsa deklarationen innebär att deklarationen och räkenskapsåret inte kan ändras. 

6: Lämna in deklarationen till Skatteverket

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka in deklaration elektroniskt.

För att lämna in SRU-filerna måste du först spara ner dem på din dator. Du sparar ner en fil i taget genom att högerklicka på filen och välj Spara länk som alternativt Spara mål som, beroende på vilken webbläsare du använder. Var noga med att spara filen med det föreslagna filnamnet för att inlämningen till Skatteverket ska fungera. Du laddar sedan upp dem via Skatteverkets e-tjänster eller Tjänsten för filöverföring.

Du ska lämna in en NE-blankett och en huvudblankett (INK1). Dessa lämnar du smidigast in elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst.

7: Upprätta ett förenklat årsbokslut

Som enskild näringsidkare avslutar du den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Har ditt företag en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får du upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. Blanketten lämnas inte in till Skatteverket utan sparas tillsammans med bokföringen i 7 år. 

Du kan ta hjälp av din NE-blankett för att fylla i blanketten Förenklat årsbokslut. På Bas.se kan du läsa om vilka konton som påverkar vilka rutor på din NE-blankett.

Välkommen in i gemenskapen!

Med över 40 000 användare är den samlade kunskapen om företagande i vårt forum enorm.

Här kan du ställa dina frågor, diskutera med andra användare och hitta svar.

Till forumet