Checklista - detta behöver du göra

1: Bokför alla händelser från föregående räkenskapsår

Innan du kan skapa deklarationen behöver alla händelser för räkenskapsåret som du ska deklarera vara bokförda.
Kontrollera att du inte har missat något kvitto, inbetalning från kund, avskrivningar eller liknande.

2: Gå igenom årsavstämningen

Under Bokföring hittar du Årsavstämning. Det är en checklista som du steg för steg kan gå igenom för att få kontroll på vad som är gjort och vad som behöver göras inför årsavslutet.

Årsavstämning

3: Förberedelser av deklarationen - i Deklarationstillägget

Nu är det dags att sammanställa ditt företags deklaration. När du står inne på Årsavstämning kan du klicka på Öppna deklaration. För att din deklaration ska bli korrekt behöver du gå igenom samtliga steg menyn.

Deklaration
Fältförklaringar för skattemässiga justeringar
Film - Skapa deklaration för ett aktiebolag

4: Skapa och kontrollera deklarationen - i Deklarationstillägget

Under Inlämning börjar du med att gå till fliken Förhandsgranska. Här ser du en förhandsgranskning av din deklaration, och du bör se över så att allt ser rätt och riktigt ut.

Gå tillbaka till fliken Inlämning av deklaration och klicka Skapa deklaration. Nu skapas det upp två SRU-filer, info.sru och blanketter.sru. Dessa använder du för att lämna in deklarationen elektroniskt till Skatteverket. Det skapas även en pdf-fil som du kan skriva ut.

5: Lås deklarationen - i Deklarationstillägget

När du är helt nöjd med företagets deklarationen markerar du rutan Lås deklaration. Nu kan du inte längre göra några ändringar för året du deklarerar. Kommer du på att du har missat något eller vill ändra något kan du alltid avmarkera rutan.

Samtidigt som du låser deklarationen för ditt aktiebolag skapas en verifikation med årets resultat, skatt och periodiseringsfond. Denna förs automatiskt över till Visma eEkonomi. Låser du upp deklarationen så vänds verifikationen i Visma eEkonomi.

6: Lämna in deklarationen till Skatteverket

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka in deklarationen elektroniskt.

För att lämna in SRU-filerna måste du först spara ner dem på din dator. Du sparar ner en fil i taget genom att högerklicka på filen och väljer Spara länk som alternativt Spara mål som, beroende på vilken webbläsare du använder. Var noga med att spara filerna med det föreslagna filnamnet för att inlämningen till Skatteverket ska fungera. Du laddar sedan upp dem via Skatteverkets e-tjänster eller Tjänsten för filöverföring.

Observera att det bara är blanketterna INK2R och INK2S som finns i filen blanketter.sru när du använder elektronisk inlämning. Huvudblanketten INK2 anger du manuellt på sidan Skatteverkets e-tjänst för Inkomstdeklaration 2 eller så signerar du den och lämnar in via papper.

I pdf:en ingår blanketterna INK2, INK2R och INK2S

7: Skapa årsredovisningen och håll årsstämma

När du har låst deklarationen för ditt aktiebolag kan du skapa årsredovisningen.
Fyll i alla uppgifter fram till delen Årsstämmoprotokoll. 

Genomför årsstämman och fyll sedan i årsstämmoprotokollet. 

8: Boka upp eventuell utdelning enligt beslut på årsstämma

Se forumtråden Bokföra föregående års resultat för att få hjälp med hur du gör för att boka upp hela eller delar av vinsten som utdelning. Det görs som en verifikation i Visma eEkonomi under Bokföring - Verfikationer. 

9: Lämna in årsredovisningen

Årsredovisningen skrivs ut, undertecknas och skickas till Bolagsverket. När årsredovisningen senast behöver vara inskickad beror på när ditt räkenskapsår slutar, se datum på Bolagsverkets hemsida

Under Årsredovisning fyller du i uppgifterna som gäller för ditt bolag och detta sammanställer därefter programmet till en fullständig årsredovisning.

10: Betala ut eventuell aktieutdelning

Gör utbetalningen och matcha sedan bankhändelsen under Kassa- och bankhändelser. Uttaget ska bokföras mot 2898.

1: Bokför alla händelser gällande 2019

Innan du kan skapa deklarationen måste alla händelser för 2019 vara bokförda. Kontrollera att du inte har missat något kvitto, inbetalning från kund, avskrivningar eller liknande.

2: Gå igenom årsavstämningen

Under Bokföring hittar du Årsavstämning. Det är en checklista som du steg för steg kan gå igenom för att få kontroll på vad som är gjort och vad som behöver göras inför årsavslutet.

Årsavstämning

3: Förberedelser av deklarationen - i Deklarationstillägget

Nu är det dags att sammanställa ditt företags deklaration. När du står inne på Årsavstämning kan du klicka på Öppna deklaration. För att din deklaration ska bli korrekt behöver du gå igenom samtliga steg menyn.

Deklaration
Fältförklaringar för skattemässiga justeringar
Film - Skapa deklaration för en enskild firma

4: Skapa och kontrollera deklarationen - i Deklarationstillägget

Under Inlämning börjar du med att gå till fliken Förhandsgranska. Här ser du en förhandsgranskning av din deklaration, och du bör se över så att allt ser rätt och riktigt ut.

Gå tillbaka till fliken Inlämning av deklaration och klicka på Skapa deklaration. Nu skapas det upp två SRU-filer, info.sru och blanketter.sru. Dessa använder du för att lämna in deklarationen elektroniskt till Skatteverket. Det skapas även en pdf-fil som du kan skriva ut.

5: Lås deklarationen - i Deklarationstillägget

När du är helt nöjd med företagets deklaration markerar du rutan Lås deklaration. Nu kan du inte längre göra några ändringar för året du deklarerar. Kommer du på att du har missat något eller vill ändra något kan du alltid avmarkera rutan.

6: Lämna in deklarationen till Skatteverket

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka in deklaration elektroniskt.

För att lämna in SRU-filerna måste du först spara ner dem på din dator. Du sparar ner en fil i taget genom att högerklicka på filen och välj Spara länk som alternativt Spara mål som, beroende på vilken webbläsare du använder. Var noga med att spara filen med det föreslagna filnamnet för att inlämningen till Skatteverket ska fungera. Du laddar sedan upp dem via Skatteverkets e-tjänster eller Tjänsten för filöverföring.

Du ska lämna in en NE-blankett och en huvudblankett (INK1). Dessa lämnar du in smidigast in elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst.

Vill du inte lämna in elektroniskt kan du skriva ut pdf:en. De två första sidorna i pdf:en är din NE-blankett, dessa kan du skriva ut och skicka in till Skatteverket tillsammans med huvudblanketten (INK1). Sida 3 innehåller uppgifter som du använder för att fylla på i sida 2 i din huvudblankett.

7: Lämna in Förenklat årsbokslut till Skatteverket

Du som enskild näringsidkare ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Har ditt företag en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får du upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. Blanketten lämnas inte in till Skatteverket utan sparas tillsammans med bokföringen i 7 år. 

Du kan ta hjälp av din NE-blankett för att fylla i blanketten som du hittar hos Skatteverket. 

Förenklat årsbokslut
Bas.se har en väldigt bra sida där de förklarar vilka konton som påverkar vilka rutor på din NE-blankett.

Tips: Deklarera ditt företag på rätt sätt

 Dags att deklarera företaget – allt du behöver veta 

Inlämning

Observera att datumen nedan gäller om du har kalenderår som bokföringsår. Du kan specificera dina förutsättningar på skatteverkets hemsida - Viktiga datum

Inkomstdeklaration på papper senast 1 juli.

Inkomstdeklaration elektroniskt senast 3 augusti.

Årsredovisning senast 31 juli.

 Se Visma Spcs skattekalender för de viktigaste datumen.

Inlämning

Inkomstdeklaration senast 4 maj.

Årsvis moms för dig som inte har EU-handel ska lämnas/betalas senast 12 maj.

 Läs mer i Skatteverkets broschyr Dags att deklarera och se Visma Spcs skattekalender för de viktigaste datumen.