Stabilisator

"Jag älskar att jobba digitalt. Vi har valt att jobba tillsammans med våra kunder i Vismas molntjänster och det har förändrat vårt sätt att arbeta. Allting har blivit så härligt enkelt."

Petra Örjegren, Stabilisator
Petra Örjegren från Stabilisator

"Det är en fantastisk värld som öppnar sig"

För några år sedan började ekonomibyrån Stabilisator sin digitala resa.
— Hade någon sagt till mig för ett par år sedan att kontoret skulle vara helt utan pärmar så hade jag inte trott det. Men jag älskar att jobba digitalt, säger Petra Örjegren, ägare till Stabilisator.

Stabilisator vann 2020 Visma Accounting Awards - Medarbetarnas pris. Så här löd motiveringen:  

Stabilisator har oerhört stolta och glada medarbetare! Deras nomineringar till Visma Accounting Awards går rakt in i hjärtat:

“Min arbetsgivare fortsätter hela tiden att förbättra och utveckla. Det är hållbart! Mina chefer är alltid måna om oss. Alla samarbetar och ingen behöver känna sig stressad. Jag skrattar varje dag på jobbet.”

Stabilisator har förstått att starka medarbetare som får utvecklas i en positiv anda, i förlängningen också stärker Sveriges företag.  

Stabilisator har valt att jobba tillsammans med sina kunder i Visma eEkonomi som är ett webbaserat bokföring och faktureringsprogram.

— Allting har blivit så härligt enkelt. Kunden fotar och vi får underlagen i realtid. Det blir enklare för kunden att kunna läsa sin resultat och balans samma dag istället för att vänta över en månad, som det var förr.

Arbetet som redovisningskonsult ser lite annorlunda ut i Visma eEkonomi än i traditionella program. 

— I Visma eEkonomi ser vi snabbt vad som är kvar att stämma av per månad. Mycket sker per automatik. Det minskar risken för fel, och är en helt fantastisk värld som öppnar sig för redovisningskonsulter som går till molnet, säger Petra Örjegren.

Medarbetarna på Stabilisator får också mer tid till rådgivning vilket ger ett stort mervärde för kunderna. 

Vad är det första rådet Petra Örjegren ger en ny småföretagare?
— Att tänka igenom en affärsplan. Det låter kanske tråkigt men det är nyttigt att ha tänkt igenom målsättning, ekonomi, vilka kunderna är och hur marknadsföringen ska går till. 

Är det din byrå som vinner Medarbetarnas pris på Visma Accouting Awards 2021? Nominera din byrå idag!

Petra Örjegren från Stabilisator
Petra Örjegren från Stabilisator

Visma Smarta Byrån

Petra använder program från Visma Smarta Byrån för sina redovisningsuppdrag, och samarbetar digitalt med sina kunder.

Visma Smarta Byrån

Kite Sverige

"Det finns egentligen två molnbaserade program att välja mellan och vi valde Visma för de ville ligga i framkant och har höga ambitioner, precis som vårt eget företag."

Per Berggren, Kite Sverige
Kristofer och Per från Kite Sverige

"Visma är den starkaste leverantören"

Per Berggren och Kristofer Rosendahl på Kite Sverige scannade marknaden noga innan de valde programleverantör. Det fanns till slut bara två som levde upp till kraven.
— När vi jämförde dem så kom vi fram till att Visma är den starkaste leverantören som passar vår profil bäst, säger Per Berggren.

Per och Kristofer startade 2018 den byrå de själva ville ha och tyckte saknades på marknaden: Digital, med skräddarsydda lösningar, rådgivning och tydlig prissättning. Allt till fast pris.

— Vårt mål är att skapa något vi kan vara stolta över i framtiden, säger Per.

Att välja ekonomiprogram för sin redovisningsbyrå är en viktig process och i processen jämfördes olika leverantörer på marknaden.

— Det finns egentligen två molnbaserade program att välja mellan och vi valde Visma för de ville ligga i framkant och har höga ambitioner, precis som vårt eget företag, säger Per.

— Visma eEkonomi är ett fantastiskt nav i alla samarbeten för små och medelstora företag som gör att vi kan skräddarsy till våra kunder. Och slutkunden älskar det nästan mer än vad redovisningsbyrån gör.

Kristofer från Kite Sverige
Per från Kite Sverige
Kristofer och Per från Kite Sverige

Nyhet Visma Smarta Byrån

Kite Sverige använder program från Visma Smarta Byrån för sina redovisningsuppdrag, och samarbetar digitalt med sina kunder.

Visma Smarta Byrån

Solbacken Redovisning

"Jag använder Visma Skatt & Bokslut Pro för att jag inser hur fort det går om man gör löpande periodiska avstämningar. Jag kan istället fokusera på min roll som rådgivare."

Christine Fransson, Solbacken Redovisning
Christine Fransson från Solbacken Redovisning

"Smart att jobba tillsammans med sina kunder"

Christine Fransson driver Solbacken redovisning i Växjö och samarbetar med sina kunder i Vismas webbaserade produkter. 

— Jag upplever att kunden får en bättre förståelse för redovisningen om han blir en del av den. Kunden bestämmer själv hur mycket eller lite han vill göra i redovisningen och sedan tar jag över.

När Christine träffar sin nya kund Mattias Holmberg för första gången så går de igenom förra årets bokföring och gör klart för deklarationen. På rekommendation har Mattias valt Visma eEkonomi och kan då enkelt jobba tillsammans med sin redovisningskonsult.

Christine Fransson visar också Mattias hur han ska göra kassa- och bankhändelser om han vill bokföra själv framöver, med hennes stöd.
— Du kan använda inscannade bilder och matcha dem så kopplar du inköpen. Det blir automatiskt när du jobbar mot kassa- och bankhändelser.

— Programmet tar tillvara på den teknik som är möjlig. Bara det här att slippa skriva ut sida efter sida med journaler är en stor befrielse, säger Christine Fransson.

Hon gör också löpande periodiska avstämningar i Visma Skatt & Bokslut Pro, en webbaserad tjänst som hanterar bokslut, skatt, deklarationer och årsredovisningar. 

"Att samarbeta i eEkonomi är det optimala arbetssättet när man jobbar tillsammans med en kund. Det är bra eftersom jag upplever att kunden får en bättre förståelse för redovisningen om han är en del av den."

Christine Fransson, Solbacken Redovisning
Christine Fransson från Solbacken Redovisning
Christine Fransson, ägare till Solbacken Redovisning

Nyhet Visma Smarta Byrån

Christine använder program från Visma Smarta Byrån för sina redovisningsuppdrag, och samarbetar digitalt med sina kunder.

Visma Smarta Byrån

Framtidens Redovisning

"Jag är så nöjd med Visma eEkonomi, det är så himla bra! Att samarbeta med alla kunder är fantastiskt."

Sara Öhman, Framtidens Redovisning
Sara Öhman, Framtidens Redovisning

"Bokslut och deklaration går jättefort"

Sara Öhman har 20 års erfarenhet från redovisningsbranschen, och har 43 kunder. Alla fakturerar själva och skickar in underlag via appen för Visma eEkonomi. Ungefär hälften av kunderna bokför själva och dessa har Sara återkoppling med var tredje månad.

— Jag är så nöjd med Visma eEkonomi, det är så himla bra! Att samarbeta med alla kunder är fantastiskt. Underlagen matchas automatiskt, man bara trycker på Matcha. Jag ser direkt om något saknas. Ingen behöver någonsin oroa sig för försenade momsrapporter.

Sara göra automatiska avstämningar i Visma Skatt & Bokslut Pro.

— En kund ville ha kvartalsredovisning och jag kunde direkt ge honom en resultatrapport fram till föregående månad. Hade jag inte haft Visma Skatt & Bokslut Pro hade jag varit tvungen att göra någon form av Excel. Dessutom går bokslut och deklaration jättefort i programmet.

Sara Öhman från Framtidens Redovisning
Sara Öhman från Framtidens Redovisning

Nyhet Visma Smarta Byrån

Sara använder program från Visma Smarta Byrån för sina redovisningsuppdrag, och samarbetar digitalt med sina kunder.

Visma Smarta Byrån

Ödklint Konsult

"Jag känner ett stort förtroende för Visma och tycker allt har fungerat bra. De har alltid levererat program som vi kan jobba med - och lita på."

Jonas Ödklint, Ödklint konsult
Jonas Ödklint på Ödklint Konsult

"Den är en riktig höjdare"

Jonas Ödklint har arbetat som redovisningskonsult i 25 år, och redan 2011 började hans byrå Ödklint Konsult samarbeta med Visma. Fokus idag är just att digitalisera och automatisera mycket av det löpande arbetet.

Jonas och hans kollegor provade Visma eEkonomi ganska tidigt när det lanserades för över 10 år sedan. — Men det var inget vidare i början, och vi valde att fortsätta i Visma Administration. Men det gick ett par år och vi gav det en chans till. Nu tycker jag det är riktigt bra program för oss redovisningskonsulter!

Vad är det då som är den stora skillnaden? Jonas trycker främst på tre funktioner. Automatisering, bankkoppling - och kontoanalysen.

— Jag gillar att man kan automatisera mycket i Visma eEkonomi. Exempelvis återkommande fakturor, om man har hyresfakturor eller avtal. Du lägger bara upp det och sen skickas det automatiskt. Men sen är man ju ekonom, jag var inne och dubbelkollade typ 14 gånger och kikade att det verkligen funkade. Men nu har jag släppt den kontrollen, säger Jonas med ett leende. .

Jonas använder Visma eEkonomi till byråns egen bokföring, och menar att just bankkopplingen har sparat honom timmar av arbete.

— Vi har kanske 500 inbetalningar per kvartal i vår egen bokföring och ca 70-80% går rakt in, då programmet tolkar OCR-numret. Det sparar timmar för mig, så det tackar jag för.

— Fast ett guldkorn är ju ändå kontoanalysen som ger mig bra översikt. Jag kan söka på belopp och allt möjligt. Den är en riktig höjdare.

Jonas Ödklint från Ödklint Konsult
Jonas Ödklint från Ödklint Konsult

Nyhet Visma Smarta Byrån

Jonas använder program från Visma Smarta Byrån för sina redovisningsuppdrag, och samarbetar digitalt med sina kunder.

Visma Smarta Byrån

Nyhet

Visma Smarta Byrån Redovisning som den borde vara

Med Visma Smarta Byrån plockar du själv ihop de program du behöver, och betalar bara för det du använder. Månadsvis i efterskott utan bindningstid. Så att redovisning alltid är som den borde vara.

Visma Smarta Byrån

Vad som ingår:

  • Översikt över kunder och samarbeten med Visma Advisor Start
  • Bokföring och fakturering med Visma eEkonomi
  • Ge dina kunder insikt i hur deras företag mår med Visma Ekonomiöversikt
  • Bokslut, skatt och deklaration med Visma Skatt & Bokslut Pro
  • Smart lönehantering med Visma Lön Nyhet

från 249 kr/mån
per konsult