Fora byter till månatlig rapportering - hur påverkar det företagets löneadministration?

Nu ska löner för anställda arbetare rapporteras månadsvis till Fora, istället för en gång per år. Undrar du över vad detta innebär för dig och ditt företag? I denna artikel klargör vi alla frågor och ger en bakgrund till varför denna förändring sker! Kanske inte det roligaste ämnet, men viktigt!

Personalhantering > Fora

Rapporteringssättet för företag som hanterar pensionsbidrag via Fora är i förändring. Det första som berörs är tjänstepensioner och försäkringar för anställda med Avtalspension SAF-LO. Men först en liten genomgång av vad Fora faktiskt är.

Vad är Fora?

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

Foras huvuduppdrag är att hämta in uppgifter om löner i syfte att räkna ut hur mycket arbetsgivaren ska betala för tjänstepension och försäkringar. Pengarna som betalas in till Fora förs över till fonder, pensioner och försäkringsbolag.

Vad rapporterar företag till Fora och varför?

Om ditt företag har anställda som omfattas av Avtalspension SAF-LO, måste ni lönerapportera till Fora eftersom det är avgörande för korrekt hantering av dina anställdas pensioner och försäkringar. 

Informationen används för att beräkna och fakturera ditt företag för pensions- och försäkringskostnader, och även vid behov för arbetstagarens försäkringsanvändning, till exempel vid sjukskrivning eller föräldraledighet.

"Tolv är bättre än en" – löner ska rapporteras varje månad

Från och med 2024 ska löner rapporteras varje månad till Fora – till skillnad från tidigare när det gjordes årligen. Till en början gäller denna förändring i rapportering enbart arbetare. Månadsvis rapportering för anställda som betecknas som tjänstemän beräknas träda i kraft först under 2026.

Varför nya månadsrapporteringen?

Målet med förändringen till att rapportera löner varje månad, istället för en gång per år, är att det ska bli bättre för både arbetare och arbetsgivare - ett ganska bra mål om du frågar oss!

Underlättar för arbetsgivare

Med en månatlig rapportering kan Fora beräkna och fakturera premier för Avtalspension SAF-LO på en månadsbasis, vilket underlättar för arbetsgivare som får bättre koll på sina faktiska kostnader, och inte bara preliminära. 

Beslutet kommer från en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO. Förändringen underlättar också uppföljning och arbetsprocesser, eftersom rapporteringen sker i samma frekvens som annan rapportering till bland annat Skatteverket.

Fördelar för anställda

För arbetstagare innebär förändringen att de får sina pensionspremier överförda varje månad vilket ska ge större möjlighet till avkastning under året. Som Fora själva säger - “Tolv är bättre än en”.

Hur påverkas arbetsgivare av övergången?

Övergången till månadsrapportering sker stegvis, med start under första kvartalet 2024 för tjänstepensioner och försäkringar för arbetstagare. 

I samband med övergången är det viktigt för arbetsgivare att se över hur arbetstagare, tjänstemän och företagare kategoriseras för att säkerställa korrekta utbetalningar. Nästa steg inkluderar månatlig rapportering och fakturering för tjänstemännens försäkringar som tecknas via Fora.

Företag som inte har några anställda eller om de anställda inte har Avtalspension SAF-LO påverkas inte av förändringen just nu.

Viktigt att tänka på

  • Om rapporteringen är sen kan man råka ut för en förseningsavgift.
  • Rapporteringsperioden för löner utbetalda i januari 2024 har förlängts. Löner för januari och februari ska rapporteras senast den 31 mars. Läs mer om den förlängda rapporteringstiden hos Fora.

Visma Spcs hjälper er med månadsrapportering av Fora

Visma Spcs är här för att hjälpa er med den nya rapporteringen! 

Checklista för övergång till månatlig rapportering av Fora:

Kontrollera att ditt företag har en huvudadministratör till Fora.

  • Se över dina anställda och deras benämning. Säkerställ att arbetare, tjänstemän och företagare har rätt uppmärkning så att försäkringarna och utbetalningar av tjänstepensioner blir korrekta.
  • Få in uppmärkningen av varje anställd i ditt lönesystem. Hör av er till oss på Visma så hjälper vi dig med det!
  • Uppdatera dina processer för löneadministrering för att smidigt inkludera den månatliga rapporteringen.

 Tips! Vill du veta mer om hur vårt lönesystem Visma Lön Smart kan användas för en enklare löneadministration? Läs mer om Visma Lön Smart

För mer information, frågor och svar om Fora, hänvisar vi till fora.se.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart