Så lämnar du kontrolluppgift (för sista gången) 2019

Snart är det dags att för sista gången lämna in kontrolluppgifter för dina anställdas inkomster och förmåner. Den 31 januari 2019 ska Skatteverket ha alla uppgifter för inkomståret 2018. Men från 1 januari 2019 gäller arbetsgivardeklaration på individnivå, som rapporteras varje månad.

Löner > Kontrolluppgifter för anställda

Nya regler för kontrolluppgifter 2019

Redovisning av arbetsgivardeklaration på individnivå gäller alla 400 000 arbetsgivare i Sverige från och med 1 januari 2019. Det innebär att information om varje medarbetares arbete och skatteavdrag ska lämnas löpande varje månad, istället för en gång om året. 

  • När det gäller decemberlönen 2018 är den 17 januari 2019 sista dagen att lämna arbetsgivardeklaration. (Företag med högst 40 miljoner kronor i omsättning). 

  • Allt som betalas ut efter 1 januari omfattas av den nya arbetsgivardeklarationen. 

Mer om de nya reglerna på Skatteverkets webbplats.

 

Vad är skillnaden mot tidigare?

Precis som i dag ska du lämna arbetsgivardeklaration varje månad. Redovisningsperioder och deklarationsdatum är samma som tidigare. Men vad som redovisas i arbetsgivardeklarationen är nytt. Du kommer att redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje anställd varje månad och behöver alltså inte göra det årsvis. Varje månad blir ett avslut - vilket också betyder att det är ännu viktigare att varje redovisningsperiod är rätt från början.

Rent praktiskt kommer också begreppet kontrolluppgifter med tiden att minska i betydelse, precis som de blanketter hos Skatteverket som normalt används av företag, KU10 till KU17. 

Varför ska arbetsgivare lämna kontrolluppgifter?

Uppgifterna som lämnas till Skatteverket är fortfarande lika viktiga. De ligger till grund för dina anställdas inkomstdeklarationer. Är arbetsgivardeklarationen felaktig kan den pensionsgrundande inkomsten bli fel. Dina anställda riskerar också att inte få avdragen skatt automatiskt tillgodoräknat. 

På vilka olika sätt kan du lämna arbetsgivardeklaration på individnivå?

 E-tjänst – fyll i direkt

 Filöverföring – för över XML-filer från ekonomiprogram

 På papper – fyll i, skriv ut, skicka in

De här blanketterna kommer från och med 2019 inte att användas längre eller i undantagsfall

  • KU10, lönekontrolluppgiften, lämnar arbetsgivare i allmänhet för mottagare som är bosatta och beskattas i Sverige.
  • KU13 lämnar arbetsgivare för mottagare som ska beskattas enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
  • KU14 lämnar arbetsgivare – för mottagare som inte alls ska beskattas för inkomsten i Sverige men som ska omfattas av svensk socialförsäkring – för anställd på utländsk beskickning i Sverige och som enligt skatteavtal ska betala skatt i beskickningslandet samt – i övrigt när kontrolluppgiften ska användas i internationellt informationsutbyte.
  • KU16, kontrolluppgiften för sjöinkomst, lämnar arbetsgivare för sjömän som är bosatta i Sverige och har inkomst ombord på fartyg som Skatteverket klassificerat för sjöinkomst (närfart eller fjärrfart).
  • Arbetsgivare lämnar KU16 även för arbete ombord på ett EES-handelsfartyg som inte är klassificerat för sjöinkomst, men som används i närfart eller fjärrfart.
  • KU17, kontrolluppgiften för utomlands bosatta med sjöinkomst, lämnar arbetsgivare för mottagare som ska beskattas enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med sjöinkomst.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi