Utmaningar

Tackla det växande företagets utmaningar

Ditt företag växer och efterfrågan på dina produkter är hög. Allt går som tåget! Men med tillväxt kommer också utmaningar. Här kommer vi att gå igenom några av utmaningarna och hur du kan göra för att fortsätta din väg mot toppen.

Hitta rätt kompetens

Många företag har svårt att hitta rätt kompetens och växande företag är inget undantag. För att kunna locka till dig den kompetens ditt företag behöver måste du söka personal på rätt ställen och vara en attraktiv arbetsgivare. Var tydlig med vilken kompetens du behöver, fundera på om du själv ska sköta rekryteringen eller om du behöver ta hjälp. En felrekrytering kan bli kostsam så det är viktigt att det blir rätt från början.

När du vet vilken kompetens du söker behöver du titta på vad just du och ditt företag måste göra för att kunna locka rätt personer. Det finns undersökningar som visar att sammanhang och meningsfullhet är den viktigaste motivationsfaktorn. Hela 90 procent av medarbetare födda från 80-talet och framåt vill jobba för en arbetsgivare där chefer och själva verksamheten tar ställning i samhällsfrågor som exempelvis hållbarhet och sociala aspekter.

— Det är mycket svårare att hitta rätt folk nu än för några år sedan, säger managementkonsulten Marianne Olsson som har mångårig erfarenhet av organisationsutveckling och rådgivning till företag. Lösningen är ingen quickfix utan det gäller att jobba långsiktigt och kortsiktigt parallellt. Ungefär som att har rätt laguppställning för VM och samtidigt bygga ett lag inför OS.

Marianne tipsar också om att våga ta beslut i kriget om talangerna.

— Personalen är din viktigaste framgångsfaktor. Du måste vara modig och inte fastna i en rädsla på grund av att det hela tiden kommer ny information när du gör en analys av nuläget och företagets kompetensförsörjning. Lösningen kan vara att anlita en konsult eller projektanställa en gig:are, som vill ta sig an en utmaning på några månader eller ett år. Därefter kan nya beslut tas angående eventuella anställningar. Företagen styrs tyvärr för mycket av regleringar i arbetsrätten och mindre av sina egna drivkrafter och behov. Ofta är det billigare i längden med en konsult eller interimslösning eftersom felrekryteringar kan stå ett företag dyrt av flera skäl: tidsåtgång för rekrytering, väntan på kandidaten ska början och kostnaden för att fel person kostar lön. En konsult är dessutom mer snabbstartad och fokuserar mer på uppgiften. 

Kolla att kunder och leverantörer är redo att växa med dig

Innan du erbjuder kredit eller storkundsrabatter bör du kontrollera att dina kunder tidigare har betalat sina räkningar i tid. Ett växande företag är ofta extra känsligt för obetalda eller uteblivna betalningar så du behöver vara uppmärksam på dina kunders betalningsförmåga.

 Jobba smidigt med bokföring och fakturering i Visma eEkonomi

När du får fler och större ordrar kräver det inte bara mer av dig utan också av dina egna leverantörer. Har de kapacitet att leverera i större mängder? Levererar de i tid och med rätt kvalitet? Din leveransförmåga hänger helt ihop med dina leverantörers. När ditt företag växer behöver du ha en tät dialog med dina samarbetspartners för att säkerställa att ni drar åt samma håll.

Går det för fort?

Det är alltid bra om du konsulterar någon du litar på när ditt företag växer. Personen kan vara din redovisningskonsult, din advokat eller affärskompanjon till exempel.

Några saker att särskilt titta på i samband med expansion är: Har du tillräckligt med pengar i kassan? Gynnar det dina långsiktiga affärsmål? Växer ditt företag på rätt sätt med produkter, kunder och leverantörer?

Bolagsform

Har ditt företag rätt bolagsform? Om du har en enskild firma som växer kan det finnas anledningar att överväga att ombilda till aktiebolag.

Likviditeten

Många företag som växer snabbt och mycket har ansträngd likviditet. Du kan planera och förbereda kring bolagets likviditet och finansiering vid expansion. Genom att vara förberedd går det att hantera upp- och nedgångar i penningflödena. 

Ta hjälp av en duktig redovisningskonsult och gör en enkel kalkyl över kommande år där du räknat in volymtillväxt. 

Gör en uppställning på hur balansräkningen påverkas om volymen går upp med 25%. 

I god tid innan en förväntad expansion, förbered hur finansieringen ska fungera. Det kan till exempel vara en blandning mellan något högre checkkredit, mindre leveranser från leverantörerna trots ett något högre styckpris. Det kan också bli aktuellt att banken vill att aktieägarna väntar med utdelning tills soliditeten överstiger 25%.

Gör en likviditetsbudget

Gör en likviditetsbudget för det kommande året. Genom att matcha din betalningshistorik med hur du tror att ekonomin kommer att se ut det kommande året kan du förbereda dig inför större utgifter och dippar. Ju längre tid du har på dig desto fler åtgärder kan du vidta i förväg.

Ha en checkkredit
Se till att ha någon form av checkkredit eller kortkredit tillgänglig för tillfälliga dippar i likviditeten. Du betalar bara ränta för den del av checkkrediten som du utnyttjar och du kan välja checkkredit i flera olika valutor.

Se över företagets faktureringsrutiner
Fakturera alltid dina kunder så fort som möjligt. Se även över dina betalningsvillkor och utformningen av dina fakturor. Det ska vara lätt för dina kunder att betala i tid, se därför till att bankgiro- och fakturanummer syns tydligt. Se dessutom till att inte vara mer generös med faktureringsdagar mot dina kunder än vad andra leverantörer i din bransch är.

Fakturafinansiering

Fakturafinansiering är ett annat sätt att lösa likviditetsbrist. Du kan välja att sälja dina fakturor vilket innebär att du får pengar direkt. Factoringföretaget övertar då ägandet av fakturorna och alla kontakter med kunden gällande betalning.

Om du istället belånar dina fakturor är det du som sköter påminnelser och alla kundkontakter kring betalningen. Du betalar ränta på lånet precis som på vilket lån som helst och vanligtvis kan fakturorna belånas till ungefär 60-95% av värdet.

Struktur

— Skaffa bra verktyg, digitalisera allt och outsourca det som inte är kärnverksamhet, säger Marianne Olsson. Det är viktigare än att skaffa ett snyggt kontor, även om det också är trevligt. Det är lätt att glömma bort att företag även bedöms på hygienfaktorerna där upplevelsen av företagets effektivitet kan påverka varumärket. Det gäller alla intressenters såsom medarbetare. leverantörer och kunder.

Information

När företaget har få anställda fungerar det kanske att ge information spontant vid frukostfikan. Men när verksamheten växer med fler medarbetare ökar behovet av mer strukturerad kommunikation. Att ha regelbundna veckomöten kan vara ett bra sätt att se till att viktig information når alla. Regelbundna veckomöten ger också möjlighet att lyfta eventuella funderingar som behöver diskuteras i gruppen.

Bemanning

När verksamheten växer ställer det ofta högre krav på bemanningen. Det kan vara bra att tydliggöra vilka interna riktlinjer som gäller för medarbetarna kring exempelvis ledighetsansökan och semester. Kan alla ta semester när de önskar eller måste några medarbetare ta tidig och andra sen semester? Hur ser det ut vid jul och andra storhelger? Gratis mallar för ledighetsansökan och semesterplanering

Glöm inte att prioritera dina nuvarande kunder

Det är dina återkommande kunder som är basen för din verksamhet. Se därför till att vårda de kundrelationerna även om du får en stororder då och då från en tillfällig kund.  

Leta nya affärsmöjligheter

Samtidigt är det viktigt att du inte lägger alla ägg i samma korg. Även trogna kunder kan lämna ditt företag och du behöver hela tiden ha ögonen öppna för att hitta nya affärer. I ett växande företag är detta extra viktigt så att du inte faller om du tappar en kund.

Text: Mimmi Rito

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev