Susanne Odelvall, Payday Löner & Redovisning AB


Visma Advisor Period & År har nu stöd för bolagsformen enskild firma (NE bilaga och INK1), dessutom kan du använda det för eget bruk.

Fördela och effektivisera arbetet och få mer tid över. Även i högsäsong.

Du som äger och driver en redovisningsbyrå har säkert upplevt att vissa perioder är mer intensiva än andra. Tiden inför årsbokslut är hektisk, tätt följd av en intensiv period med alla deklarationer. Med Visma Advisor Period & År får du en bättre lösning som ökar effektiviteten och lönsamheten även i högsäsong.

Med Visma Advisor Period & År får du ett nytt sätt att arbeta, som utnyttjar molnet så att du och dina kollegor kan arbeta mer integrerat. Det ger dig bättre koll och mer tid över. Tid som kan nyttjas till värdefull rådgivning och kundvård som utökar dina affärer.  Digital inlämning av årsredovisningar - så funkar det

Så funkar fakturering och bokföring i bokföringsprogrammet eEkonomi.

Periodavslut

Minska arbetsbelastningen

Du slipper ägna tid åt att leta efter avvikelser, bra exempel på detta är automatiska kontroller och färdiga underlag för kundfordringar och leverantörsskulder. När bokslutsperioden kommer är allt förberett. Och du kan överge arbetet med dokumentering i Excelfiler.

Hantera dokument en gång

Arbetet med att fylla på bokslutspärmen med papper i väntan på bokslut försvinner. Tack vare att du bara behöver hantera dokumentet en gång. Periodavslut aktiveras till priset 20 kr per kund och månad.

Årsavslut

Automatiserade bokslut & deklarationer

Mycket av årsavslutet automatiseras med hjälp av programmets smarthet. Bland annat skapas bokslutsverifikationer, bilagor, deklarationsblanketter och årsredovisning med automatik.

Digitalt hela vägen

Om ditt företag är ett AB och redovisar enligt K2 kan du lämna in årsredovisning digitalt till Bolagsverket från programmet, dessutom kan du signera årsredovisningen digitalt via vår tjänst Visma Sign som är integrerad i tjänsten.

 

Tidsvinst på riktigt

Det är när du använder programmet fullt ut som du får den verkliga tidsvinsten. Då fyller programmet själv i deklarationsblanketterna åt dig. Årsavslut aktiveras till priset 10 kr per kund och månad.

Viktiga nyckeltal i tydliga diagram som visar hur företaget mår

Ta chansen att uppleva Visma Advisor Period & År

Du kan givetvis först börja testa programmet för din egna byrå innan du startar igång det för din kund.
Kika på produktvideon för att se hur du använder programmet i praktiken,
samt hur du kan aktivera det från Visma Advisor. Videon tar ca 20 minuter.
Vill du prata med oss direkt? Kontakta våra rådgivare idag.

Se produktvideo            Kontakta oss