Beställ Visma eEkonomi för föreningar inkl. Ekonomiöversikt via Frimurarorden

  • Fritt antal användare
  • Webbinarie för att komma igång i produkten
  • Fri teknisk programsupport
  • Backup och uppdateringar

Visma eEkonomi Förening säljs enbart till föreningar med organisationsnummer. Anledningen till att det inte går att lägga köpet på exempelvis en föreningsrepresentants personnummer är att det kan uppstå situationer där faktura hamnar hos inkasso eller om personen vars personnummer används slutar i föreningen. Genom att kontakta Skatteverket går det att upprätta ett organisationsnummer till föreningen.

Kontaktperson:Fakturor för samtliga Enheter skall ställas till SFMO centrala kansli med adress:

Svenska Frimurare Orden
Storprovisor
Nybrokajen 7, 4 tr, 111 48 Stockholm

Kontakta oss

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Helena Lundqvist på helena.lundqvist@visma.com eller 0761-88 44 55.