Utbilda i Visma eEkonomi


Syfte

Kursen syftar till att ge dig en grundläggande kännedom om hur du arbetar i programmet och hur du kan använda det i din undervisning.

Innehåll

  • Så här fungerar Visma eEkonomi
  • Utbildningskod och registrera elevföretag
  • Så kommer du och dina elever igång samt eLearning
  • Arbeta med bokföringen, inkl. rapporter som t ex huvudbok, balansrapport och resultatrapport
  • Arbeta med kassa och bankhändelser- navet i programmet
  • Arbeta med försäljning och inköp
  • Enkel överblick på ekonomin och många tips till din undervisning

Mer information

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Alla deltagare arbetar vid varsin dator. Fika ingår.

Om du inte kan närvara på anmäld kurs så meddela oss omgående. Det går bra att byta kursdeltagare. Var vänlig och meddela oss nytt namn i god tid före kursstart.

Om du har frågor eller önskar boka dig, kontakta oss på 0470-70 61 20 eller utbilda.spcs@visma.com.

Just nu finns det tyvärr ingen aktuell utbildning.