Visma Lön 300/600

Semesterårsavslut

Sommar, sol, semesterlön, semesterdagar, semestertillägg, låst/olåst lönekörning, felaktig frånvaro?

Semesterårsavslut 22-01-01 - 22-12-31

En gång om året gör du semesterårsavslut. Då räknas nya betalda semesterdagar och semesterdaglöner fram och återstående semesterdagar flyttas till sparade dagar. Visma Lön 300/600 hjälper dig såklart!

När all frånvaro för förra semesteråret är registrerad är det dags att göra ett semesterårsavslut i ditt löneprogram. För semesterår som sträcker sig från 1 januari till 31 december avsslutas semesteråret vanligast i samband med eller efter januarilönen.

Checklista semesterårsavslut »
Film: Semesterårsavslut i Visma Lön 300/600 »

Vi vill också tipsa dig om att kontrollera inställningarna för semester. Se filmen: Inställningar för semester i Visma Lön 300/600 »

Ska den sista lönekörningen innan semesterårsavslutet vara låst?

Detta är beroende på vilket semestervillkor du har och hur avvikelseperioden ser ut i företaget.

Du hittar tabellen här: Låst eller olåst lönekörning innan semesterårsavslut »

Hur rättar jag om frånvaron blivit semestergrundande istället för Ej semestergrundande?

Om frånvaron har blivit felaktigt registrerad påverkar det antalet semesterdagar som den anställde kommer få vid semesterårsavslutet. Detta kan hända till exempel då föräldraledighet övergår till Ej semestergrundande frånvaro.

Se film: Korrigera felaktig frånvaro med justeringslönearter i Visma Lön »

Läs mer: Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning »

Varför stämmer inte antalet semesterdagar efter semesterårsavslutet?

Semesterdagar räknas enligt formeln ((Anställningstid hela kalenderdagar-Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar.

Är den anställde intermittent deltid görs också tillägget: Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid)

Antalet semesterdagar avrundas alltid uppåt till hela dagar och uppgifterna hämtas från den anställdes uppgifter.

Se film: Beräkna semesterdagar i Visma Lön 100/300/600 »

Hitta alla formler för semesterberäkning »

Hur många dagar får den anställde spara?

Enligt semesterlagen får en anställd spara de dagar som överstiger 20 betalda semesterdagar.

Exempel: 
Om en anställd har 30 betalda semesterdagar så får den anställde spara 10 stycken.

Vid semesterårsavslutet kommer en upplysning om hur många dagar den anställde har kvar och som kommer att flyttas över till sparade dagar. Även om antalet är fler än det tillåtna så kommer dagarna att flyttas över till sparade.

Du hittar fler frågor och svar om sparad semester i forumtråden: Sparad semester »

De sparade dagarna som är äldre än 5 år, kommer de försvinna när jag gör semesterårsavslut?

Nej, du kommer få en upplysning i semesterårsavslutet hur många dagar som flyttas till sparade dagar och vilka semesterår dagarna kommer ifrån. Men dagarna kommer finnas kvar.

Enligt semesterlagen får dagarna sparas i 5 år.

Du hittar fler frågor och svar om sparad semester i forumtråden: Sparad semester »

En anställd slutar, ska jag göra slutlön eller semesterårsavslut först?

Detta är beroende på hur den anställde tjänar in sin semester och vilken löneperiod företaget har.

Du hittar information här: Hantera slutlön i samband med semesterårsavslut »

Hur betalar jag ut rörlig semesterlön?

Välj snabbvalet Semester, ersättning i kalendariet eller på lönekörningen. Markera rutan Utbetalning rörlig semesterlön. Hela den rörliga semesterlönen kommer att betalas ut i en klumpsumma.

Läs mer: Hur betalar jag ut den rörliga semesterlönen?

Vad händer vid ett semesterårsavslut om man har innevarande semesterår och den anställde har tagit ut "för många" semesterdagar?

Om den anställde har minus i antalet semesterdagar för att uttagna dagar är fler än de intjänade händer det ingenting. Den anställde får 25 nya dagar vid semesterårsavslut och ingen justering görs - företaget bjuder på det kan man säga.

Tillämpar företaget intjänande år är samma som uttagsår är det viktigt att du som löneadministratör justerar antalet betalda dagar för anställda som under året har ej semestergrundande frånvaro, till exempel Föräldraledighet över 120 dagar.