Semesterårsavslut

Sommar, sol, semesterlön, semesterdagar, semestertillägg, låst/olåst lönekörning, felaktig frånvaro?

Semesterårsavslut för 2019-04-01 - 2020-03-31

En gång om året ska semesteråret avslutas. Semesterårsavslutet flyttar återstående betalda semesterdagar till sparade, räknar fram nya betalda semesterdagar och räknar även fram betalda och sparade semesterdaglöner.  Vi har samlat allt du behöver för att semesterårsavslutet ska gå så smidigt som möjligt!

När all frånvaro för förra semesteråret är registrerad är det dags att göra ett semesterårsavslut i ditt löneprogram. För semesterår som sträcker sig från 1 april till 31 mars görs ett semesterårsavslut vanligast i samband med aprillönen.

Checklista för semesterårsavslut »

Film: Genomför semesterårsavslut »

Ta del av våra filmer som visar semesterårsavslut och beräkningar

Genomför semesterårsavslut i Visma Lön 100/300/600


I denna filmen visar vi hur du gör semesterårsavslut i Visma Lön 100/300/600, längd 7:12.

Hur betalar jag ut semestertillägget i klump?


I detta klippet visar vi hur du betalar ut semestertillägget inför semestern i Visma Lön 100/300/600, längd 0:41.

Beräkna semesterdaglön i Visma Lön 100/300/600


Här får du se hur semesterdaglönen beräknas och var du hittar sifffrorna i Visma Lön, längd 4:50.

Beräkna semesterdagar i Visma Lön 100/300/600


Här visar vi hur semesterdagarna räknas fram och hur du hittar underlaget i Visma Lön, längd 5:17

Vanliga frågor

Ska den sista lönekörningen innan semesterårsavslutet vara låst?

Detta är beroende på vilket semestervillkor du har och hur avvikelseperioden ser ut i företaget.

Du hittar tabellen här: Låst eller olåst lönekörning innan semesterårsavslut »

Hur rättar jag om frånvaron blivit Semestergrundande istället för Ej Semestergrundande?

Om frånvaron har blivit felaktigt registrerad påverkar det antalet semesterdagar som den anställde kommer få vid semesterårsavslutet. Detta kan hända till exempel då föräldraledighet övergår till Ej semestergrundande frånvaro.

Se film om hur du korrigerar »

Läs instruktion för hur du korrigerar »

Varför stämmer inte antalet semesterdagar efter semesterårsavslutet?

Semesterdagar räknas enligt formeln ((Anställningstid hela kalenderdagar-Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar.

Är den anställde intermittent deltid görs också tillägget: Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid)

Antalet semesterdagar avrundas alltid uppåt till hela dagar och uppgifterna hämtas från den anställdes uppgifter.

Se film som visar beräkningen »

Hitta alla formler för semesterberäkning »

Hur många dagar får den anställde spara?

Enligt semesterlagen får en anställd spara de dagar som överstiger 20 betalda semesterdagar.

Exempel: 
Om en anställd har 30 betalda semesterdagar så får den anställde spara 10 stycken.

Vid semesterårsavslutet kommer en upplysning om hur många dagar den anställde har kvar och som kommer att flyttas över till sparade dagar. Även om antalet är fler än det tillåtna så kommer dagarna att flyttas över till sparade.

De sparade dagarna som är äldre än 5 år, kommer de försvinna när jag gör semesterårsavslut?

Nej, du kommer få en upplysning i semesterårsavslutet hur många dagar som flyttas till sparade dagar och vilka semesterår dagarna kommer ifrån. Men dagarna kommer finnas kvar.

Enligt semesterlagen får dagarna sparas i 5 år.

En anställd slutar, ska jag göra slutlön eller semesterårsavslut först?

Detta är beroende på hur den anställde tjänar in sin semester och vilken löneperiod företaget har.

Du hittar information här: Hantera slutlön i samband med semesterårsavslut »

Vill du bli mästare på semesterregler? 

Vismas Löneskola är en gratis guide online för löneadministratörer, nr 3 handlar om allt kring semesterregler. Ladda hem guiden redan idag. 

ANMÄL DIG TILL LÖNESKOLAN