Vi hjälper dig med flytten till nästa generations tidsregistreringsystem

Har du bytt från Visma Tid till Visma Tid Smart/Pro? Vi hjälper dig med överföringen av dina register.

Innan du gör bytet

Vi vill att du går igenom följande delar inför överföringen från Visma Tid till Visma Tid Smart/Pro.

 • Inaktivera de poster som du inte vill ska föras över.
 • Projekt som är kopplade till kund som är intern uppdragsgivare förs inte över. Vill du att dessa ska föras över behöver du markera kunden som extern uppdragsgivare eller byta kund på projektet till en kund som är extern uppdragsgivare.
 • Om du arbetar i Visma Administration eller Visma eEkonomi rekommenderar vi att du för över artiklar från ditt ekonomisystem, läs mer under rubriken Utlägg/ Material nedan.
 • Prislistor och scheman överförs inte till Visma Tid Smart/Pro. Du behöver därför skapa prissättning på respektive projekt samt skapa prislistor på nytt efter flytten.
 • I dagsläget kan vi inte föra över tid- och utläggsregistreringar. Vi rekommenderar därför att du fakturerar klart dina registreringar i Visma Tid och sedan gör nya registreringar i Visma Tid Smart/Pro.

JAG VILL HA HJÄLP MED FLYTTEN

Gå igenom följande punkter om respektive register

Om kunder

 • Alla kunder där Privatperson är vald som företagsform kommer föras över som detta till Visma Tid Smart/Pro, övriga kommer föras över som företag.
 • Prissättning i Visma Tid Smart/Pro sker per projekt, därför följer ingen prissättning på kund med i överföringen.
 • Interna uppdragsgivare förs inte över.

Om projekt

 • Aconto-fakturering finns i Visma Tid, men hanteras inte i Visma Tid Smart/Pro. När överföringen görs kommer de projekt som har aconto-fakturering som faktureringsmetod att flyttas över till vismaTid Smart/Pro med prissättningen Ingen fakturering. Du behöver därefter välja om projektet framöver ska ha prissättning Löpande eller Fastpris.
 • I Visma Tid Smart/Pro finns det inte takpris, där kommer faktureringsmetoden bli Fastpris och varning inlagd om fakturering överstiger det takpris du lagt in.
 • Projekt som är markerade som inaktiva kommer inte föras över.
 • Projekt som har ett tomdatum som är passerat kommer föras över med status avslutade.
 • Egna aktiviteter på projekt förs inte över.
 • Projekt med kunder som är markerade som interna uppdragsgivare förs inte över.
 • Standardprojekt förs inte över till Visma Tid Smart/Pro.
 • Tidsregistreringar förs inte över till Visma Tid Smart/Pro.

Om tidkoder

Tidkoder med typen Arbetad tid och Ordinarie Arbetstid i Visma Tid förs över till registret Tidkoder i Visma Tid Smart/Pro. För den bästa användarupplevelsen i Visma Tid Smart/Pro rekommenderar vi att du ser över dina register innan överföring. Har du många tidkoder i ditt register bör du ta bort eller inaktivera de tidkoder som du inte använder.

Om frånvarokoder

Alla tidkoder i Visma Tid av typen Frånvaro eller Frånvaro utan löneavdrag förs över till registret Frånvaro i Visma Tid Smart/Pro.

Om utlägg/material

 • Det som finns under Utlägg/ Material i Visma Tid förs över som artiklar av typen Material till Visma Tid Smart/Pro.
 • De utlägg som du eventuellt har haft i registret i Visma Tid lägger du själv upp i utläggsregistret i Visma Tid Smart/Pro. Läs mer om hur du skapar utläggskategorier i avsnittet: Skapa utläggskategori i Tid Smart eller Skapa utläggskategori i Tid Pro.
 • Om du arbetar i Visma Administration eller Visma eEkonomi och har artikelregister där, rekommenderar vi att du inte bockar i att du vill föra över detta från Visma Tid i formuläret, utan att du istället för över detta från ditt ekonomisystem. Läs mer om vad som gäller för integration till ekonomisystem i avsnittet Integrationer

Om medarbetare

Grunduppgifter på medarbetaren förs över. Schema behöver du lägga upp manuellt i visma Tid Smart/Pro. När överföringen är gjord får du tillbaka en fil från oss som du ska läsa in under Inställningar - Licenser & Användare - Importera Användare. I detta läge väljer du vilken behörighet användarna ska ha i Visma Tid Smart/Pro. Är det några medarbetare som inte ska överföras till Visma Tid Smart/Pro behöver du inaktivera dessa i Visma Tid.

Om aktiviteter

Aktiviteter förs över. Du behöver själv koppla till rätt artikelnummer och tidkod i Visma Tid Smart/Pro. För den bästa användarupplevelsen i Visma Tid Smart/Pro rekommenderar vi att du ser över dina register innan överföring. Har du många tidkoder i ditt register bör du ta bort eller inaktivera de aktiviteter som du inte använder.

Vanliga frågor:

Vilka register kan ni föra över?

I dagsläget kan vi hjälpa dig att föra över kunder, tidkoder, utlägg/material, medarbetare, aktiviteter och projekt. När överföringen görs kommer eventuella motsvarande register som redan finns i Visma Tid Smart/Pro att rensas för att förhindra att det skapas dubbletter.

Hur lång tid tar flytten?

Vi gör överflytten inom fem arbetsdagar.

Har du inget konto i Visma Tid Smart/Pro?

Innan vi kan hjälpa dig med flytten behöver du ha ett aktivt konto i Visma Tid Smart/Pro. Saknar du ett konto kan du skapa det här. Har du ett testkonto idag behöver du aktivera detta innan vi kan genomföra flytten.

Vad händer med mitt avtal på Visma Tid, krediterar ni kvarvarande tid?

När du köper Visma Tid Smart/Pro kan du välja om du vill att vi krediterar ditt kvarvarande del av avtalet för Visma Tid eller om du vill fortsätta att ha det kvar till slutet av perioden.

Efter flytten

När flytten är genomförd kommer vi att kontakta dig och skickar då med instruktioner på vad du behöver kontrollera och eventuellt komplettera med i ditt nya program.

Efter att du gjort bytet

När flytten till ditt nya tidredovisningsprogram är gjord är det några punkter du behöver gå igenom.

 • Du behöver lägga till korrekt prissättning på projekten. Då prissättningen inte sker på samma sätt i Visma Tid som i Visma Tid Smart/Pro behöver du skapa en prislista för tid på respektive projekt samt skapa standardprislistor för ditt material. Läs mer om prissättningen i Artiklar & priser
 • Du behöver lägga upp arbetsscheman och koppla till de anställda.  Du kan läsa mer om detta i Schema.
 • För att komma igång i ditt nya program på bästa sätt rekommenderar vi avsnitt Kom igång där det finns punktlista för hur du kommer igång. Vi har kostnadsfria webbinarium Kom igång och även Personlig genomgång.
 • Ladda upp och bjud in Hjälp med överföring av data
 • Helt kostnadsfritt Helt kostnadsfritt
tidprogram

Har du inte Visma Tid Smart eller Pro än?

Byt till ett komplett tidredovisningssystem.

Läs mer om visma tid smart/Pro

Alltid med Visma Spcs

Nöjd kund-garanti

Nöjd kund-garanti

När du väljer Visma kan du känna dig trygg. Vi har alltid nöjd kund-garanti.

Support

Support

Hos oss möts du alltid av människor som på riktigt vill hjälpa och hitta bäst lösning för ditt företagande.

Företagarnas favorit

Företagarnas favorit

I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs, för sin bokföring, fakturering och lönehantering.

Alltid uppdaterad

Alltid uppdaterad

Låt våra tjänster sköta din bokföring och fakturering på webben. För ett enklare och effektivare småföretagsliv.