Vi hjälper dig med flytten till nästa generations tidsregistreringsystem

Har du bytt från Visma Tid till Visma Tid Smart/Pro? Vi hjälper dig med överföringen av dina register. Utöver register kan vi även hjälpa dig med flytt av tid- och utläggsregistreringar för att du så snabbt och smidigt som möjligt kommer igång med faktureringen i ditt nya system.

Innan du gör bytet

Vi vill att du går igenom följande delar inför överföringen från Visma Tid till Visma Tid Smart/Pro.

 • Inaktivera medarbetare och projekt som inte ska föras över. Informationen i Visma Tid kommer inte raderas, utan du kommer ha kvar det som historik. Det är bra att fundera över vad du vill ha med till Visma Tid Smart/Pro och för att slippa ha med dig gammal information in i ditt nya system.
 • Om du arbetar i Visma Administration eller Visma eEkonomi rekommenderar vi att du för över artiklar från ditt ekonomisystem. Läs mer under rubriken Utlägg/Material nedan.
 • Då Visma Tid och Visma Tid Smart/Pro är olika system behöver du göra vissa justeringar efter migreringen. Läs igenom all information på följande sida för att få en bild av vad som förs över och inte i migreringen Efter bytet till Visma Tid Smart/Pro.

JAG VILL HA HJÄLP MED FLYTTEN

Gå igenom följande punkter om respektive register

Om kunder

 • Alla kunder där Privatperson är vald som företagsform kommer föras över som detta till Visma Tid Smart/Pro, övriga kommer föras över som företag.
 • Prissättning i Visma Tid Smart/Pro sker per projekt, därför följer ingen prissättning på kund med i överföringen.
 • Interna uppdragsgivare förs inte över.

Om projekt

 • Aconto-fakturering finns i Visma Tid, men hanteras inte i Visma Tid Smart/Pro. När överföringen görs kommer de projekt som har aconto-fakturering som faktureringsmetod att flyttas över till Visma Tid Smart/Pro med prissättningen Ingen fakturering. Du ska därefter välja om projektet framöver ska ha prissättning Löpande eller Fastpris.
 • I Visma Tid Smart/Pro finns det inte takpris, där kommer faktureringsmetoden bli Fastpris och varning inlagd om fakturering överstiger det takpris du lagt in.
 • Projekt som är markerade som inaktiva kommer inte föras över.
 • Projekt som har ett tomdatum som är passerat kommer föras över med status avslutade.
 • Egna aktiviteter på projekt förs inte över.
 • Projekt med kunder som är markerade som interna uppdragsgivare förs inte över.
 • Standardprojekt förs inte över till Visma Tid Smart/Pro.

Om tidkoder

Tidkoder med typen Arbetad tid och Ordinarie Arbetstid i Visma Tid förs över till registret Tidkoder i Visma Tid Smart/Pro. För den bästa användarupplevelsen i Visma Tid Smart/Pro rekommenderar vi att du ser över dina register innan överföring. Har du många tidkoder i ditt register bör du ta bort eller inaktivera de tidkoder som du inte använder.

Om frånvarokoder

Alla tidkoder i Visma Tid av typen Frånvaro eller Frånvaro utan löneavdrag förs över till registret Frånvaro i Visma Tid Smart/Pro.

Om utlägg/material

 • Det som finns under Utlägg/ Material i Visma Tid förs över som artiklar av typen Material till Visma Tid Smart/Pro.
 • De utlägg som du eventuellt har haft i registret i Visma Tid lägger du själv upp i utläggsregistret i Visma Tid Smart/Pro. Läs mer om hur du skapar utläggskategorier i avsnittet: Skapa utläggskategori i Tid Smart eller Skapa utläggskategori i Tid Pro.
 • Om du arbetar i Visma Administration eller Visma eEkonomi och har artikelregister där, rekommenderar vi att du inte bockar i att du vill föra över detta från Visma Tid i formuläret, utan att du istället för över detta från ditt ekonomisystem. Läs mer om vad som gäller för integration till ekonomisystem i avsnittet Integrationer

Om medarbetare

Grunduppgifter på medarbetaren förs över. Schema behöver du lägga upp manuellt i Visma Tid Smart/Pro. Som första steg i överföringen får du en fil från oss som du ska läsa in under Inställningar - Licenser & Användare - Importera Användare. I detta läge väljer du vilken behörighet användarna ska ha i Visma Tid Smart/Pro. Är det några medarbetare som inte ska överföras behöver du inaktivera dessa i Visma Tid.

Om resultatenheter

De resultatenheter du har upplagda i Visma Tid förs över till Visma Tid Smart/Pro. Observera dock att du behöver koppla respektive medarbetare till korrekt resultatenhet efter att överföringen är genomförd.

Om aktiviteter

De standardaktiviteter som du har inlagda i Visma Tid förs över till Tid Smart/Pro. Om du har använt Egna aktiviteter på projekt i Visma Tid kan dessa inte överföras då funktionen inte finns i Tid Smart/Pro. Du behöver själv koppla till rätt artikelnummer och tidkod i Visma Tid Smart/Pro. För den bästa användarupplevelsen rekommenderar vi att du ser över dina register innan överföring. Har du många aktiviteter i ditt register bör du ta bort eller inaktivera de aktiviteter som du inte använder.

Om tidsregistreringar

Tidsregistreringar gjorda mot aktiva projekt och frånvaro kommer föras över till Visma Tid Smart/Pro. Syftet med överföringen är att du ska kunna fortsätta fakturera pågående projekt från Visma Tid Smart/Pro och slippa arbeta parallellt i två system. Är det så att du vill få ut informationen kring löneunderlag är rekommendationen att du bakåt i tiden tar ut detta i Visma Tid.

Du kommer fortsatt ha tillgång till ditt gamla tidprogram så länge du har det installerat på din dator. Fundera på om du behöver ha med dig alla gamla tidregistreringar eller om du vill passa på att endast ta med de registreringar som t ex är gjorda det senaste året. För att vi ska kunna föra över tidsregistreringar behöver vi ha fört över projekt, tidkoder samt aktiviteter kopplade till registreringarna. Har det gjorts registreringar mot exempelvis interna projekt eller egna aktiviteter på projekt kan inte dessa överföras.

Om utläggsregistreringar

De registreringar som du gjort mot aktiva projekt i Visma Tid under Tider/Utlägg - Utläggsregistreringar kommer föras över till fliken Artiklar på respektive projekt. Detta beror på att registret för Utlägg/material var gemensamt i Visma Tid, men separat i VismaTid Smart/Pro. Vi kan inte med säkerhet avgöra vad som avser material. Finns utlägg som inte har registrerats mot ett externt projekt kommer dessa inte att föras över. Om du vill föra över dessa till ditt löneprogram behöver du antingen skapa ett löneunderlag i Visma Tid eller registrera dessa manuellt i Visma Tid Smart/Pro.

Om fakturaunderlag

Om du har fört över tidsregistreringar kan vi föra över dina fakturaunderlag som du skapat i Visma Tid.

Kom igång med Visma Tid Smart och Pro
från Visma Tid

Vi fokuserar på hur du arbetade med olika delar i Visma Tid och hur du på bästa sätt kommer igång i din nya produkt. 

Boka nu

Vanliga frågor:

Vilka register kan ni föra över?

I dagsläget kan vi hjälpa dig att föra över kunder, tidkoder, utlägg/material, medarbetare, aktiviteter, resultatenheter, projekt, tid- och utläggsregistreringar samt fakturaunderlag. När överföringen görs kommer eventuella motsvarande register som redan finns i Visma Tid Smart/Pro att rensas för att förhindra att det skapas dubbletter.

Hur lång tid tar flytten?

Vi gör överflytten inom fem arbetsdagar.

Har du inget konto i Visma Tid Smart/Pro?

Innan vi kan hjälpa dig med flytten behöver du ha ett aktivt konto i Visma Tid Smart/Pro. Saknar du ett konto kan du skapa det här. Har du ett testkonto idag behöver du aktivera detta innan vi kan genomföra flytten.

Vad händer med mitt avtal på Visma Tid, krediterar ni kvarvarande tid?

När du köper Visma Tid Smart/Pro kan du välja om du vill att vi krediterar ditt kvarvarande del av avtalet för Visma Tid eller om du vill fortsätta att ha det kvar till slutet av perioden.

Efter flytten

När flytten är genomförd kommer vi att kontakta dig och skickar då med instruktioner på vad du behöver kontrollera och eventuellt komplettera med i ditt nya program.

Efter att du gjort bytet

När flytten till ditt nya tidredovisningsprogram är gjord är det några punkter du behöver gå igenom.

 • Ladda upp och bjud in Hjälp med överföring av data
 • Helt kostnadsfritt Helt kostnadsfritt
tidprogram

Har du inte Visma Tid Smart eller Pro än?

Byt till ett komplett tidredovisningssystem.

Läs mer om visma tid smart/Pro

Alltid med Visma Spcs

Nöjd kund-garanti

Nöjd kund-garanti

När du väljer Visma kan du känna dig trygg. Vi har alltid nöjd kund-garanti.

Support

Support

Hos oss möts du alltid av människor som på riktigt vill hjälpa och hitta bäst lösning för ditt företagande.

Företagarnas favorit

Företagarnas favorit

I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs, för sin bokföring, fakturering och lönehantering.

Alltid uppdaterad

Alltid uppdaterad

Låt våra tjänster sköta din bokföring och fakturering på webben. För ett enklare och effektivare småföretagsliv.