Vi hjälper dig med flytten till nästa generations tidsregistreringsystem

Har du bytt från Visma Tid till Visma Tid Smart/Pro? Vi hjälper dig flytta över dina register. Vi kan även hjälpa dig med flytt av tid- och utläggsregistreringar så att du snabbt och smidigt kommer igång med faktureringen i ditt nya system.

Innan du gör bytet

Gå igenom följande delar inför överföringen från Visma Tid till Visma Tid Smart/Pro.

 • Inaktivera medarbetare och projekt som inte ska föras över. Informationen i Visma Tid kommer inte raderas, utan du kommer ha kvar det som historik. Fundera över vad du vill ha med till Visma Tid Smart/Pro och för att slippa få med dig gammal information in i ditt nya system.
 • Om du arbetar i Visma Administration eller Visma eEkonomi är det bäst att du för över artiklar från ditt ekonomisystem. Läs mer under rubriken Utlägg/Material nedan.
 • Då Visma Tid och Visma Tid Smart/Pro är olika system behöver du göra vissa justeringar efter migreringen. Läs igenom all information på följande sida för att få en bild av vad som förs över och inte i migreringen Efter bytet till Visma Tid Smart/Pro.

Jag vill ha hjälp med flytten

Gå igenom följande punkter om respektive register

 • Alla kunder där Privatperson är vald som företagsform kommer föras över som detta till ditt nya program, övriga kommer föras över som företag.
 • Prissättning i Visma Tid Smart/Pro sker per projekt, därför följer ingen prissättning på kund med i överföringen.
 • Interna uppdragsgivare förs inte över.

 • Aconto-fakturering finns i Visma Tid, men hanteras inte i Visma Tid Smart/Pro. När överföringen görs kommer de projekt som har aconto-fakturering som faktureringsmetod att flyttas över till ditt nya program med prissättningen Ingen fakturering. Välj därefter om projektet framöver ska ha prissättning Löpande eller Fastpris.
 • I Visma Tid Smart/Pro finns det inte takpris, där kommer faktureringsmetoden bli Fastpris och varning inlagd om fakturering överstiger det takpris du lagt in.
 • Projekt som har ett till och med datum som är passerat kommer föras över med status Avslutade.
 • Projekt som är markerade som inaktiva kommer inte föras över.
 • Egna aktiviteter på projekt förs inte över.
 • Projekt som är markerade som Intern uppdragsgivare, och som har benämning Frånvaro och Interntid förs inte över. Vi kan hjälpa dig att justera uppgifterna så att du får över informationen, glöm inte att meddela oss detta i så fall.
 • Standardprojekt förs inte över.

Tidkoder med typen Arbetad tid och Ordinarie Arbetstid i ditt gamla program förs över till registret Tidkoder i Visma Tid Smart/Pro. För att det ska bli enklare för dig är det bäst att du ser över dina register innan överföring. Har du många tidkoder i ditt register bör du ta bort eller inaktivera de tidkoder som du inte använder.

Alla tidkoder i Visma Tid av typen Frånvaro eller Frånvaro utan löneavdrag förs över till registret Frånvaro.

 • Det som finns under Utlägg/ Material i Visma Tid förs över som artiklar av typen Material.
 • De utlägg som du haft i registret i Visma Tid lägger du själv upp i utläggsregistret i Visma Tid Smart/Pro. Läs mer om hur du skapar utläggskategorier i avsnittet: Skapa utläggskategori i Tid Smart eller Skapa utläggskategori i Tid Pro.
 • Om du arbetar i Visma Administration eller Visma eEkonomi och har artikelregister där vill vi att du inte bockar i att du vill föra över detta från Visma Tid i formuläret. Istället för du över detta från ditt ekonomisystem. Läs mer om vad som gäller för integration till ekonomisystem i avsnittet Integrationer

Grunduppgifter på medarbetaren förs över. Schema behöver du lägga upp manuellt i ditt nya program. Som första steg i överföringen får du en fil från oss som du ska läsa in under Inställningar - Licenser & Användare - Importera Användare. I detta läge väljer du vilken behörighet användarna ska ha i Visma Tid Smart/Pro. Är det några medarbetare som inte ska överföras inaktiverar du dessa i Visma Tid.

De resultatenheter du har upplagda i ditt gamla tidprogram förs över till Visma Tid Smart/Pro. Tänk på att du behöver koppla respektive medarbetare till rätt resultatenhet efter att överföringen är genomförd.

De standardaktiviteter som du har inlagda i Visma Tid förs över till ditt nya program. Om du har använt Egna aktiviteter på projekt i Visma Tid kommer dessa inte över då funktionen inte finns i Tid Smart/Pro. Du behöver själv koppla till rätt artikelnummer och tidkod i ditt nya program. Vi vill att du ser över dina register innan överföringen. Har du många aktiviteter i ditt register bör du ta bort eller inaktivera de aktiviteter som du inte använder.

Du kan få hjälp att föra över tidsregistreringar gjorda mot aktiva projekt och frånvaro de två senaste åren till ditt nya program. Syftet med överföringen är att du kan fortsätta fakturera pågående projekt från Visma Tid Smart/Pro och slippa arbeta parallellt i två system. Vill du få ut informationen kring interna tidregistreringar eller registreringar längre tillbaka än 2 år tar du ut detta i Visma Tid. 

Du har tillgång till ditt gamla tidprogram så länge du har det installerat på din dator. För att kunna föra över tidsregistreringar behöver vi ha fört över projekt, tidkoder samt aktiviteter kopplade till registreringarna. Har det gjorts registreringar mot exempelvis interna projekt eller egna aktiviteter på projekt eller direkt mot kund kan inte dessa överföras. 

De utläggsregistreringar som gjorts mot aktiva projekt i Visma Tid under Tider/Utlägg - Utläggsregistreringar två år tillbaka tiden, kommer föras över till fliken Artiklar på respektive projekt. Detta beror på att registret för Utlägg/material var gemensamt i Visma Tid, men separat i ditt nya program. Vi kan inte med säkerhet avgöra vad som avser material. Finns utlägg som inte har registrerats mot ett externt projekt kommer dessa inte att föras över. Om du vill föra över dessa till ditt löneprogram behöver du antingen skapa ett löneunderlag i Visma Tid eller registrera dessa manuellt i Visma Tid Smart/Pro.

Om du har fört över tidsregistreringar kan vi föra över dina fakturaunderlag som du skapat i Visma Tid.

Kom igång med Visma Tid Smart och Pro från Visma Tid

Vi fokuserar på hur du arbetade med olika delar i Visma Tid och hur du på bästa sätt kommer igång i din nya produkt. 

Se film 

Vanliga frågor

I dagsläget kan vi hjälpa dig att föra över kunder, tidkoder, utlägg/material, medarbetare, aktiviteter, resultatenheter, projekt, tid- och utläggsregistreringar samt fakturaunderlag två år tillbaka i tiden. När överföringen görs kommer eventuella motsvarande register som redan finns i Visma Tid Smart/Pro att rensas för att förhindra att det skapas dubbletter.

Vi gör överflytten inom fem arbetsdagar.

Innan vi kan hjälpa dig med flytten behöver du ha ett aktivt konto i Visma Tid Smart/Pro. Saknar du ett konto kan du skapa det här. Har du ett testkonto idag behöver du aktivera detta innan vi kan genomföra flytten.

När du köper Visma Tid Smart/Pro kan du välja om du vill att vi krediterar ditt kvarvarande del av avtalet för Visma Tid eller om du vill fortsätta att ha det kvar till slutet av perioden.

Efter flytten

När flytten är klar kontaktar vi dig och skickar med vad du behöver kontrollera och komplettera med i ditt nya program.

Efter att du gjort bytet

Efter att du gjort bytet

När flytten till ditt nya tidredovisningsprogram är gjord är det några punkter du behöver gå igenom.

Jag vill ha hjälp med flytten

 • Hjälp med överföring av data
 • Helt kostnadsfritt
Visma Tid Smart/Pro

Har du inte Visma Tid Smart eller Pro än?

Byt till ett komplett tidredovisningssystem.

Läs mer om Visma Tid Smart/Pro

Alltid med Visma Spcs

Nöjd kund-garanti

När du väljer Visma Spcs kan du känna dig trygg. Vi har alltid nöjd kund-garanti.

Support

Support

Hos oss möts du alltid av människor som på riktigt vill hjälpa och hitta bäst lösning för ditt företagande.

Företagarnas favorit

Företagarnas favorit

I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs, för sin bokföring, fakturering och lönehantering.

Alltid uppdaterad

Alltid uppdaterad

Låt våra tjänster sköta din bokföring och fakturering på webben. För ett enklare och effektivare småföretagsliv.