Skicka in fil för lösenordsrättning

Om du har glömt lösenordet till ditt program behöver du skicka in följande för att ta bort lösenordsskyddet:

  • en fil för lösenordsrättning, läs mer under Fil att rätta
  • ett intyg av firmatecknaren för programlicensen. 

Intyg

Du kan skriva ut följande intyg och den ska undertecknas av behörig firmatecknare (om firman tecknas av mer än en person ska alla skriva under). Ifyllt intyg samt kopia av giltig legitimation på den eller de personer som undertecknat intyget ska sedan skickas till adressen som står på intyget. 

Lösenordsrättning för förening

Då en förening saknar firmatecknare behöver vi ett par ytterligare saker för att säkerställa att behörig person skickar in för lösenordsrättning. Vi behöver följande från dig:

  • Underskrift från kassören eller ordföranden (i intyget)
  • Kopia från senaste årsmöte på vem som blev vald till kassör eller ordförande
  • Kopia på ID-handling från kassören eller ordföranden.  

Fil att rätta

För mer information om hur du tar säkerhetskopia och skickar in filen klickar du på det program det gäller.

Visma Administration och Fakturering  

Visma Byråstöd

Visma Enskild Firma 

Visma Lön 300/600

Visma Tid