Visma eEkonomi

Är du säker på att du jobbar smart i Visma eEkonomi?

Med en aktiv bankkoppling automatiserar du stora delar av arbetet i Visma eEkonomi.

Kassa- och bankhändelser

Under Kassa- och bankhändelser i programmet hittar du allt du behöver för att registrera betalningar och hantera dina bankkonton. Här knyts bokföringen ihop genom att bankhändelser matchas med bokföringshändelser.

Du kan arbeta med eller utan bankkoppling. Läs vidare för att förstå skillnaden. 

Arbeta smart med bankkoppling

Med en aktiv bankkoppling automatiserar du stora delar av arbetet i Visma eEkonomi. Kontoutdraget synkroniseras automatiskt över från banken till Visma eEkonomi. Du sparar tid och minimerar risken att registrera någon händelse dubbelt eller t om missa att registrera en händelse.

STEG 1

Aktivera bankkoppling

STEG 2

Skicka leverantörs- betalningar och ta emot kontoutdrag automatiskt.

STEG 3

Alla in- och utbetalningar bokförs automatiskt mot kund- och leverantörsfakturor. Kvitton bokförs manuellt

STEG 4

Alla in- och utbetalningar bokförs automatiskt mot kund- och leverantörsfakturor. Kvitton bokförs manuellt

STEG 1

Aktivera bankkoppling

Du kan aktivera en bankkoppling till Handelsbanken, SEB, Swedbank, Danske Bank eller Nordea.

För att kunna aktivera en bankkoppling behöver du ha ett kontonummer och ett IBAN-nummer för ett företagskonto eller ett valutakonto registrerat i Visma eEkonomi. Du kan kontrollera att det konto du vill aktivera bankkoppling för har ett IBAN-nummer inlagt under Inställningar > Kassa-och bankkonton. Om inte, markera det konto det gäller och välj Redigera.

Fyll därefter in ditt IBAN-nummer (IBAN-nummer för ditt konto hittar du lättast på din internetbank eller på ett kontoutdrag). Välj Spara, markera ditt konto igen och klicka på Aktivera bankkoppling. Aktiveringen kan vara förenad med en avgift från bankens sida. Kontakta din bank för mer information. Aktiveringen ser olika ut beroende på vilken bank du har.

Stäm av bankkontot efter aktivering
Inom 2-3 bankdagar är din bankkoppling aktiv och bankhändelser börjar trilla in i Visma eEkonomi. Under tiden du väntar på godkännandet från banken kan du inte manuellt registrera några bankhändelser på det valda bankkontot. Det kan därför bli ett par dagars glapp mellan de händelser du senast registrerade och de händelser som automatiskt förs över när bankkopplingen aktiveras. Så snart som bankkopplingen är aktiv och bankhändelser automatiskt förs över går det bra att manuellt registrera de eventuella händelser som skett under tiden då kopplingen höll på att aktiveras.

STEG 2

Skicka leverantörsbetalningar

Signera i eEkonomi alternativt godkänn på banken. Välj själv om du vill att alla leverantörsfakturor ska skickas till banken för betalning när de bokförs eller om du själv vill välja vilka leverantörsfakturor som ska skickas över och när.

Med en koppling till Nordea kan du se alla kommande betalningar direkt i Visma eEkonomi, under Inköp > Leverantörsfakturor. Med Nordea kan du även välja att avbryta en pågående betalning från programmet.

Synkronisering av kontoutdrag

Med en aktiv bankkoppling synkroniseras kontoutdraget automatiskt över från banken till Visma eEkonomi. Varje natt, vardagar.

STEG 3

Alla in- och utbetalningar bokförs automatiskt mot kund- och leverantörsfakturor

eEkonomi tittar på datum, referens (som OCR nr) och belopp. Kvitton bokförs manuellt. Men programmet kan koppla samman rätt kvitto till rätt bankhändelse.

STEG 4

Automatisk avstämning av företagskontot

Du minimerar risken att registrera någon händelse dubbelt eller t om missa att registrera en händelse.

Arbeta utan bankkoppling

För att registrera en in- eller utbetalning behöver programmet veta två saker, datum för transaktionen och beloppet. Alla uppgifter som behövs för att registrera en betalning hittar du på ditt kontoutdrag i internetbanken. 

STEG 1

Exportera fil för leverantörsbetalningar och hämta kontoutdrag på banken

STEG 2

Programmet ger förslag på händelser att bokföra

STEG 3

Avstämning av ditt företagskonto

STEG 1

Exportera fil för leverantörsbetalningar och hämta kontoutdrag på banken

Exportera fil för leverantörsbetalningar via LB eller XML-fil och hämta kontoutdrag på banken. Du kan importera CSV fil, klippa och klistra in ditt kontoutdrag eller registrera manuellt.

STEG 2

Programmet ger förslag på händelser att bokföra

Programmet tittar på datum, referens (som OCR nr) och belopp och ger förslag på hur dina händelser ska bokföras. Du behöver bara klicka på bokför.

STEG 3

Avstämning av ditt företagskonto

Se till att Saldo per dagens datum stämmer överens med saldot på banken. Då vet du att allt är korrekt när det är dags för avstämning!

Vanliga frågor

Vilka banker har Visma eEkonomi stöd för?

Visma eEkonomi har stöd för import av kontoutdrag från alla banker.

Använder du någon av bankerna Danske Bank, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Swedbank eller Sparbanken kan du kopiera transaktionerna från din internetbank och klistra in det i ditt Visma eEkonomi.

Möjlighet att registrera bankhändelser manuellt finns med alla banker.

Med en aktiv bankkoppling får du in kontoutdraget automatiskt och leverantörsfakturorna skickas till banken. En bankkoppling kan du aktivera mot Handelsbanken, Danske Bank, SEB och Swedbank.

Hur ofta ska jag importera/klistra in mitt kontoutdrag?

Vi rekommenderar att du importerar/klistrar in ditt kontoutdrag dagligen, för bästa möjliga avstämning. Så sätt kan du vara säker på att du får med alla händelser.

Vad ska jag välja när jag tryckt matcha?

När du klickar på Matcha får du i första steget avgöra om händelsen ska matchas mot en faktura, mot en överföring eller en tidigare bokförd händelse. Du kan också välja Inköp mot kvitto, Övrigt uttag eller Övrig insättning om det är vad transaktionen motsvarar.

Väljer du Inköp mot kvitto konterar du ditt kvitto och fyller eventuellt i uppgifter om leverantör.

Väljer du Övrigt uttag eller Övrig insättning får du därefter förslag på de vanligaste konteringarna. Om inget av förslagen passar transaktionen väljer du alternativet Egen kontering och kan då själv kontera händelsen.

Kan jag ångra en matchad bankhändelse?

Ja! Om du felaktigt har matchat en bankhändelse från ditt kontoutdrag kan du ångra matchningen. När du ångrar en matchad bankhändelse skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som rättar bokföringen.

  1. Välj Kassa- och bankhändelser.
  2. Välj Periodens bankhändelser.
  3. Klicka på transaktionen du vill ångra matchning av.
  4. Välj Ångra matchning.

Bankhändelsen och den matchande verifikationen visas nu som omatchade och är möjliga att matcha mot andra transaktioner.

Hur bokför jag min dagskassa?

Du går till Kassa- och bankhändelser och väljer ditt kassakonto. Klicka på Ny kassahändelse, fyll i datum och belopp och lägg till händelsen. Välj Matcha och Övrig insättning - Egen kontering och registrera vad försäljningen gäller.

Välkommen in i gemenskapen!

Med över 40 000 användare är den samlade kunskapen om företagande i vårt forum enorm.

Här kan du ställa dina frågor, diskutera med andra användare och hitta svar.

Till forumet