Bankkoppling & kassa / bank i Visma eEkonomi

Med en aktiv bankkoppling sker stora delar av arbetet helt automatiskt.

Kassa- och bankhändelser

Här får du full kontroll över företagets transaktioner och hjälp med avstämningen, då du automatiskt stämmer av dina konton när du får in ditt kontoutdrag från banken. 

Visma eEkonomi blir en kollega som analyserar transaktionerna och bokför händelser åt dig, ger dig bokföringsförslag och föreslår vilken händelse som ska bokföras mot ett kvitto du laddat upp.

Med bankkoppling

Automatisk överföring av bankhändelser            
Betalda leverantörsfakturor matchas och bokförs automatiskt            
Betalda kundfakturor matchas och bokförs automatiskt            
In- och utbetalningar i klumpsummor packas upp            
Aktivera bankkoppling på flera företagskonton och valutakonton            
Leverantörsfakturor skickas till banken för betalning & godkänns på internetbanken          
Leverantörsfakturor skickas till banken för betalning & godkänns i tvåstegsverifiering av Visma eEkonomi    
Lönebesked/lönekörningar skickas till banken för betalning        

Steg 1

Skicka betalningar till banken

 

 

Transaktioner trillar in i Visma eEkonomi

 

 

In- och utbetalningar bokförs automatiskt

 

Steg 2  

Skicka löner för betalning

 

Steg 3  

Bokför övriga händelser

 

  

Automatisk avstämning

eEkonomi

Innan du börjar

Aktivera bankkoppling

För att aktivera en bankkoppling behöver du ha ett kontonummer och IBAN-nummer för ett företagskonto eller ett valutakonto registrerat i Visma eEkonomi. Under Inställningar - Kassa- och bankkonton kan du kontrollera att det konto du vill aktivera en bankkoppling för har ett IBAN-nummer inlagt. 

1. Gå till Inställningar - Kassa- och bankkonton. 

2. Klicka på kontot du vill starta bankkopplingen för och välj Aktivera bankkoppling

3. Nästa steg ser olika ut beroende på vilken bank du har.  Aktivera bankkoppling >

Stäm av bankkontot efter aktivering

Inom 2-3 bankdagar är din bankkoppling aktiv och bankhändelser börjar trilla in under Kassa- och bankhändelser i Visma eEkonomi.

Under tiden du väntar på godkännandet från banken kan du inte manuellt registrera några bankhändelser på det valda bankkontot. Det kan därför bli ett par dagars glapp mellan de händelser du senast registrerade och de händelser som automatiskt förs över när kopplingen aktiveras. 

När kopplingen är aktiv stämmer du av kontoutdraget och om bankhändelser saknas registrerar du dessa manuellt.

Steg 1

Skicka leverantörsbetalningar till banken   

När du har en bankkoppling kan dina leverantörsfakturor automatiskt skickas till banken för betalning när de registreras i programmet. Du väljer själv om du vill att alla leverantörsfakturor automatiskt ska skickas över till banken för betalning när de bokförs eller om du själv vill välja vilka leverantörsfakturor som ska skickas över och när.

Betalningen godkänns på internetbanken eller med tvåstegsverifiering i Visma eEkonomi.

Film: Hantera betalningar med bankkoppling - signera på banken > 
Film: Hantera betalningar med bankkoppling - signera i programmet >
Kontoutdraget förs över från banken  

Kontoutdraget hämtas automatiskt från banken till Visma eEkonomi. Varje natt, vardagar.

Du slipper att registrera bankhändelser själv och minimerar samtidigt risken att missa registrera en händelse eller att råka registrera händelser dubbelt. Fungerar även med utlandsbetalningar

In- och utbetalningar bokförs automatiskt mot kund- och leverantörsfakturor 

Genom att titta på datum, referens (OCR) och belopp kan Visma eEkonomi själv avgöra vilken betalning som tillhör vilken faktura och bokföra åt dig.

Steg 2 

Skicka löner för betalning  

Med en bankkoppling kan du välja att skicka dina löner till banken för betalning - med ett knapptryck. 

Visma Lön Smart: Skicka lönebetalning med bankkoppling »
Visma Lön Direkt: Skicka löneutbetalning med bankkoppling »

Steg 3 

Övriga händelser och avvikelser bokförs med hjälp av bokföringsförslag  

Kvitton bokförs med hjälp av bokföringsförslag. Om belopp och datum för en händelse på kontoutdraget stämmer överens med belopp och datum på kvittot kopplar Visma eEkonomi automatiskt bilden till händelsen och all information fylls på. Programmet föreslår även vilket konto du ska bokföra händelsen på.

Registrera kvitton och leverantörsfakturor i Visma eEkonomi

Automatisk avstämning  

Du slipper att lägga tid på felsökning av differenser på bankkontot eftersom du med en bankkoppling kan vara säker på att ditt kontoutdrag i programmet speglar kontoutdraget på banken. Automatisk avstämning, helt enkelt.

Vanliga frågor, med bankkoppling

Aktiveringen av bankkopplingen kan vara förenad med en avgift från bankens sida. Kontakta din bank för mer information.

När du har en bankkoppling följer all information som finns på kontoutdraget med över till Visma eEkonomi och du behöver därför inte tänka på att lagra kontoutdraget.

Kontoutdraget synkroniseras automatiskt över från banken till Visma eEkonomi varje natt, vardagar.

Banken har nekat betalningen. Kontakta din bank för mer information.

 

Utan bankkoppling

Steg 1

Skicka betalningar till banken

Steg 2

Hämta kontoutdraget från banken

Steg 3  

Bankhändelser matchas mot bokföringshändelser

  

Smidig avstämning

Steg 1

Skicka leverantörsbetalningar till banken

Med flera banker har du möjlighet att betala leverantörsfakturor via en betalningsfil. Betalningsfilen innehåller information om de fakturor som ska betalas och exporteras från Visma eEkonomi för att skickas till banken. 

Skicka betalningsfil >

Under åren 2021-2023 fasar bankerna ut Bankgirot och filer som till exempel LB (Leverantörsbetalningar). De ersätts med en ny betalningsplattform (P27) som hanterar XML-filer.

Hantering av XML (P27) i Visma eEkonomi >

Leverantörsbetalningarna kan även registreras och betalas manuellt i internetbanken. 

Steg 2

Hämta kontoutdraget från banken

Bankhändelserna som registreras i Visma eEkonomi ska spegla transaktionerna på företagets bankkonto.

Visma eEkonomi har stöd för import av kontoutdrag från alla banker. Genom att ladda ner ditt kontoutdrag som en CSV-fil från internetbanken kan du ladda upp alla dina bankhändelser under Kassa- och bankhändelser i programmet. 

Använder du någon av bankerna Danske Bank, Länsförsäkringar, SEB, Swedbank, Sparbankerna eller Nordea kan du kopiera transaktionerna från din internetbank till Visma eEkonomi.

Du kan även välja att registrera bankhändelser manuellt.

Registrera bankhändelser i Visma eEkonomi >
Film: Registrera bankhändelser i Visma eEkonomi >

Steg 3

Bankhändelser matchas mot bokföringshändelser  

Programmet tittar på datum, referens (som OCR nr) och belopp och ger förslag på hur dina händelser ska bokföras. Du behöver bara klicka på Bokför.

Smidig avstämning   

Se till att Saldo per dagens datum under Kassa- och bankhändelser stämmer överens med saldot på banken. Då vet du att allt är korrekt när det är dags för avstämning!

Vanliga frågor, utan bankkoppling

Vi rekommenderar att du importerar/klistrar in ditt kontoutdrag dagligen, för bästa möjliga avstämning.

Viss information som finns på kontoutdraget behöver sparas någon annanstans än hos banken, på grund av att bankerna inte nödvändigtvis sparar informationen så länge som bokföringslagen kräver. Det gäller information om inbetalningar och vem respektive inbetalning kommer ifrån. Det är nämligen information som kan behöva kopplas till en verifikation för den ska anses komplett. 

I dagsläget följer den informationen inte med in i Visma eEkonomi om du inte har en bankkoppling. Ett tips är därför att hämta underlaget hos banken för att koppla den till verifikationen i Visma eEkonomi. Du bör även spara ner kontoutdraget i stort från banken för att ha det sparat på datorn så länge som bokföringslagen kräver. 

När du klickar på Matcha på raden för en bankhändelse anger du vad betalningen avser genom att välja upp en Bokföringshändelse. Till exempel Inbetalning från kundfaktura. I raden under väljer du upp den kundfaktura som betalningen gäller. 

Väljer du Övrigt uttag eller Övrig insättning får du därefter förslag på de vanligaste konteringarna. Om inget av förslagen passar transaktionen väljer du alternativet Egen kontering och kan då själv kontera händelsen.

Ja! Om du felaktigt har matchat en bankhändelse från ditt kontoutdrag kan du ångra matchningen. När du ångrar en matchad bankhändelse skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som rättar bokföringen.

1. Välj Kassa- och bankhändelser.
2. Välj Periodens bankhändelser.
3. Klicka på transaktionen du vill ångra matchning av.
4 Välj Ångra matchning.

Bankhändelsen och den matchande verifikationen visas nu som omatchade och är möjliga att matcha mot andra transaktioner.

Du går till Kassa- och bankhändelser och väljer upp ditt kassakonto. Klicka på den gröna knappen uppe till höger, Ny kassahändelse. Fyll i datum och belopp och lägg till händelsen. Klicka på Matcha och välj Övrig insättning - Egen kontering och registrera vad försäljningen gäller.

Forum 24/7

Lika barn leka bäst

Häng med tusentals likasinnade i vårt forum - du är inte ensam. Öppet dygnet runt, året runt.