Under 2017 händer det.

Vi tar programmet till nya höjder och byter databas till Microsoft SQL Server Express. Läs mer om hur det kommer att påverka dig.   

  

Vi byter databas i Visma Administration

Under oktober - december kommer vi stegvis påbörja utrullningen av den nya versionen.

Vi väljer att byta till databasen Microsoft SQL Server för att programmet ska hänga med i dagens förutsättningar. Det ger oss också större möjligheter att implementera efterfrågade funktioner. Microsoft SQL Server är en beprövad databas som ständigt utvecklas och som vi redan idag använder i exempelvis Visma Lön och Visma Byråstöd. Programmet kommer att se ut och fungera precis som innan, men med en helt annan databas.

Vad innebär detta för dig som kund?

Vill du använda en egen installation av Microsoft SQL Server?

När du installerar den nya programversionen levererar vi med SQL Server Express. Det finns en efterfrågan att kunna använda egna installationer av SQL Server för att kunna lagra information från samtliga program från Visma Spcs på ett och samma ställe, eller för att stödja större datamängder. Detta blir nu möjligt!

Har du en egen SQL-server bör du inte installera den här versionen. Skicka istället ett mejl till licensnyckel.spcs@visma.com med ditt kundnummer/organisationsnummer, samt en begäran om en version utan SQL. Du kommer därefter att få en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel.

Arbetar du med integrationslösningar?

Om du har samarbete med någon av våra integrationspartners ber vi dig kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya programversionen 2017.1 direkt eller om du ska avvakta. 

Vi har tätt samarbete med våra integrationspartners för att övergången till den nya databasen ska bli så smidig som möjligt. Vårt mål är att vara helt bakåtkompatibla så att gamla lösningar mot vårt API ska fortsätta fungera även i den nya programversionen.

Har du behov av att lagra stora mängder data?

I och med SQL Server kan programmet hantera större datamängder och du som kund kommer inte längre att vara begränsad till en databasstorlek på 1 GB per fil i databasen. I och med detta kan du växa med programmet på ett helt annat sätt.

Om du kör en hostad miljö, vad behöver du göra?

Det krävs ingen förberedelse innan uppgradering. Allt kommer att fungera på samma sätt som tidigare.

Varför byter vi till databas?

Vi väljer att byta till databasen Microsoft SQL Server för att programmet ska hänga med i dagens förutsättningar. Det ger oss också större möjligheter att implementera efterfrågade funktioner. Microsoft SQL Server är en beprövad databas som ständigt utvecklas och som vi redan idag använder i exempelvis Visma Lön och Visma Byråstöd. Programmet kommer att se ut och fungera precis som innan, men med en helt annan databas.

Kommer du att märka någon skillnad efter uppdateringen?

Programmet kommer att fungerar och se ut precis som version 2017.0. Förändringar gäller endast databasbytet till Microsoft SQL Server, dvs skalet under. Till kommande versioner blir det fokus på kundönskemål.