Systemkrav för våra ekonomiprogram

Internetbaserade produkter och tjänster

Våra internetbaserade produkter och tjänster är alla plattformsoberoende och fungerar på såväl PC som Mac. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och den senaste versionen av någon av webbläsarna Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge.

Lokalt installerade program PC

Operativsystem Windows 11 eller 10 ska vara uppdaterat till senaste servicepack och den senaste versionen av någon av webbläsarna Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge samt internetanslutning. För Visma Byråstöd, Visma Lön 600/300/100, Visma Administration, Visma Fakturering och Visma Förening krävs minst Windows Server 2016 och 64-bitars Windows.   

Läs mer om:
Vi uppdaterar till SQL Server 2019 under hösten 2022 »

Lokalt installerade program Mac

När det gäller lokalt installerade program utvecklar vi och testar dem för datorer med Microsofts operativsystem Windows. Om du kör en Intel-baserad Mac med Windowsmiljö kan du använda våra program. Du behöver även den senaste versionen av någon av webbläsarna Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge samt internetanslutning.

De skillnader som finns i arbetssätt på en PC- och en Mac-dator har vi däremot ingen support på.

Ledigt utrymme för installation

Visma Administration version 2017.1 eller senare
(Tidigare version 2017.0)
Minst 5 GB
Minst 900 MB
Visma Advisor Connect Minst 450 MB
Visma Analys Minst 250 MB
Visma Anläggningsregister Minst 200 MB
Visma Bokslut Minst 75 MB
Visma Byråstöd Minst 5 GB
Visma Compact Minst 450 MB
Visma Enskild Firma Minst 40 MB
Visma Fakturering version 2018.2 eller senare SQL
(Tidigare version 2017.0)
Minst 5 GB
Minst 300 MB
Visma Förening version 2018.2 eller senare SQL
(Tidigare version 2017.0)
Minst 5 GB
Minst 650 MB
Visma Koncern Minst 60 MB
Visma Löneprogram Minst 5 GB
Visma Revision Minst 180 MB
Visma Skatteprogram Minst 75 MB
Visma Tid Minst 5 GB


Förutom utrymmeskravet för installation behövs ytterligare utrymme vid användandet av produkten.

Fleranvändarversioner

Om programmet ska användas i en fleranvändarmiljö är minimumkravet Windows Server 2012, samt att Windows Professional, Business, eller Ultimate-varianterna används på arbetsplatserna. 

Hostad server

Arbetar du mot en hostad server som inte står på samma geografiska plats som din klient rekommenderar vi att du använder en fjärrskrivbordslösning och inte en VPN-tunnel eller liknande lösning.

Servern kan inte ha Home/Basic-versioner av Windows.