Visma Bokslut
Allt du behöver för att lyckas med bokslutet

  • Bokslut och årsredovisning mer lättarbetat än någonsin
  • Säkerställer att bokföringen är korrekt
  • Smart integration med ditt ekonomiprogram

Proffsigt bokslutsprogram för bokslut & årsredovisning

Visma Bokslut är det självklara bokslutsprogrammet för dig som professionellt upprättar bokslut och årsredovisning för det egna företaget eller för andra företag.

Här hittar du allt du behöver för bokslutet och årsredovisningen. Visma Bokslut är enkelt att lära sig och du tar dig effektivt genom bokslutsarbetet steg för steg med årsredovisningen som slutprodukt.

Lättarbetat och överskådligt

I Visma Bokslut arbetar du dig effektivt genom kontoplanen och stämmer av konto för konto. Importera din bokföring via sie-fil och låt sedan programmet automatiskt skapa bokslutets huvudbilagor, prydligt uppställda enligt balans- och resultaträkningens uppställningsform. Programmet stödjer bokslut enligt K2- och K3-reglerna.

check

Analysera ditt bokslut

Säkerställ att innehållet i ditt bokslut och din årsredovisning är korrekt med hjälp av programmets inbyggda bokslutskontroll. Du får en tydlig vägledning till vad som är fel och hur det bör korrigeras. När du är klar med ditt bokslut kan du skapa en SIE-4 fil, som du importerar i Visma Ekonomiöversikt eller läser in i Visma Analys för ytterligare kontoavstämningar och sökningar i huvudboken.

openbook

Fullt stöd för Reko

Visma Bokslut följer alltid uppdaterad Reko-standard för att hjälpa dig att granska både bokslut och årsredovisning. Du kan få förslag på åtgärder som berör årsredovisningen, huvudbilagorna, eller förslag som rör hela bokslutsarbetet. För dig som arbetar som redovisningskonsult och följer Reko (Svensk standard för redovisningstjänster) har du här stöd och vägledning i ditt bokslutsarbete.

sync

Koppla till ditt ekonomiprogram

Du kan hämta och föra över uppgifter till en mängd olika ekonomiprogram. För att få ut mer av ditt bokslutsarbete har Visma Bokslut integration till Visma Administration, Visma Anläggningsregister, Visma Skatt, Visma Revision, Visma Koncern och Visma Analys. För dig som jobbar på redovisningsbyrå finns en integration till Visma Advisor som förenklar bokslutsarbetet och kommunikationen med kunden.

Skapa bokslut som du kan lita på

När du upprättar ett bokslut eller en årsredovisning, vill du kunna leverera en ekonomisk rapport som är korrekt och skapar förtroende för din verksamhet. Med Visma Bokslut får du inte bara ett bokslutsprogram som levererar siffror du kan lita på. Du får smarta kopplingar till ditt ekonomiprogram för att göra vidare analys av det gångna året.

Visma
Anläggningsregister

Sköt företagets alla avskrivningar på en plats.

Läs mer

Visma
Analys

Fatta rätt beslut i företaget med nyckeltalsanalys.

Läs mer

Visma
Koncern

Överblick och kontroll på din koncern.

Läs mer

Visma
Skatt

Sveriges mest köpta skatteprogram.

Läs mer