Fakturering - så fungerar det

Utan fakturering, inget företag. Ett modernt faktureringsprogram hjälper dig att ta betalt av dina kunder oavsett var du befinner dig. Dessutom förenklar det själva faktureringen så att ditt företag alltid har god likviditet.

Ska du fakturera för första gången? Då kan det vara bra att känna till vilken information som måste finnas på en godkänd faktura och hur du ska gå till väga om kunden inte betalar fakturan.

10 tips för smartare fakturering

1. De villkor som anges i fakturan bygger på en överenskommelse mellan köpare och säljare.

2. Skriv ordererkännande om en order lämnats utan föregående offert eller per telefon för att undvika missförstånd. Både säljare och köpare kan skriva ordererkännande.

3. Fakturera snabbt och korta gärna ner kredittiden.

4. Ange fakturans förfallodatum med texten ”Betalning oss tillhanda senast 2017-XX-XX”.

5. Ange att dröjsmålsränta kommer att krävas vid för sen betalning, se nuvarande dröjsmålsränta i vår ekonomifakta.

6. När en vara har tagits i besittning av köparen betraktas den som hans egendom. Säljer du dyrare varor bör du gardera dig genom att lägga till följande text både i offerter och på fakturor: ”Varan förblir säljarens egendom till dess att full betalning erlagts.” Vissa varor kan du dock aldrig återta.

7. Vänta inte mer än åtta-tio dagar med att skicka betalningspåminnelse efter det att betalningen ska vara gjord. Eller ring och påminn. Skicka högst en betalningspåminnelse – som inte ska vara numrerad.

8. Om betalningen fortfarande uteblir skriver du ett kravbrev. Kravbrev = inkassokrav.

9. Lägg på lagstadgade avgifter för påminnelser och kravbrev.

10. Vid fortsatt utebliven betalning lämnas ärendet över till kronofogdemyndigheten. Alla utlägg för inkassoverksamheten drabbar kunden, så var inte rädd för några extrakostnader. Du kan välja att sköta inkassoverksamheten själv eller att vända dig till ett inkassoföretag.