Fördjupningskurs i Visma Administration 200/500/1000/2000, bokföring

Inga tillfällen att boka
Frågor om kursen?
Telefon 0470-70 61 50
E-post utbildning.spcs@visma.com
Kontakt Kontakta oss
Bokningsvillkor Se villkor

Kursen riktar sig till dig som är en van användare av Visma Administration 200/500/1000/2000 och som vill fördjupa dina kunskaper kring denna funktion.

Program Visma Administration
Utbildningsform I klassrum
Kunskapsnivå Fördjupningskurs

Förkunskaper

  • Grundläggande datorvana
  • Goda kunskaper om grundfunktionerna i programmet, motsvarande en grundkurs
  • Praktisk erfarenhet i funktionerna om bokföring i minst 6 månader
  • Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sin bokföring
  • Kännedom om redovisning och bokföringens grunder

Innehåll

Kursen hålls i senaste versionen av programmet och omfattar djupdykning i funktioner om bokföring i Visma Administration 200/500/1000/2000. Syftet med kursen är att du ska lära dig utnyttja funktioner och finesser för att arbeta effektivare i programmet.

  • Grundläggande inställningar
  • Funktioner som förenklar den löpande redovisningen
  • Hantering av budget
  • Hantering av projekt och resultatenheter
  • Funktioner som förenklar avstämning och uppföljning

Kurstid

09.00-16.00

Mellan kl. 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Alla deltagare arbetar vi varsin dator. Max 8 deltagare. Fika och lunch ingår. Läraren tar så långt det är möjligt kontakt med deltagarna före kursen och kan på sås sätt, i viss mån, anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 6 timmar.


Bokningsvillkor