Fördjupningskurs i Visma Administration 1000/2000, lager 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är en van användare av Visma Administration 1000/2000 och som vill fördjupa dina kunskaper kring lagerhantering.

Förkunskaper

• Grundläggande datorvana
• Arbetat i programmets lagerdel i minst 6 månader
• Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sina lagerrutiner, gjort in- och utleveranser, ordererkännande, inventering mm

Syfte

Syftet med kursen är att få ökade kunskaper om funktioner och finesser i programmets lagerhantering.

Innehåll

Kursen hålls i senaste versionen av programmet och omfattar djupdykning i funktioner som rör lagerhanteringen i Visma Administration 1000/2000. Syftet med kursen är att du ska lära dig utnyttja funktioner och finesser för att arbeta effektivare i programmet.

• Genomgång av artikelregistret
• Hantering av lager
• Hantering av inventering
• Hantering av prisomräkning
• Hantering av utskrifter

Kurstid

09.00-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Alla deltagare arbetar vid varsin dator. Max 8 deltagare.
Fika och lunch ingår. Läraren tar så långt det är möjligt kontakt med deltagarna före kursen och kan på så sätt, i viss mån, anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 6 timmar.

Boka kurstillfällen

Datum
Ort
Datum
Ort
Status
Pris med/utan avtal
Deltagare
13 sep
Platser kvar
4300 kr / 5375 kr
Pris med avtal:
4300 kr
Pris utan avtal:
5375 kr
Deltagare:
13 sep
Platser kvar
4300 kr / 5375 kr
Pris med avtal:
4300 kr
Pris utan avtal:
5375 kr
Deltagare:
6 nov
Platser kvar
4300 kr / 5375 kr
Pris med avtal:
4300 kr
Pris utan avtal:
5375 kr
Deltagare:
28 nov
Platser kvar
4300 kr / 5375 kr
Pris med avtal:
4300 kr
Pris utan avtal:
5375 kr
Deltagare: